karttavalikko | lähetä kommetteja

Suomusjärven kulttuuri

Suomusjärven kulttuuri on ajalta ennen keramiikkaa n. 8300-5100 cal eKr; itärajana Saimaa-Pielinen. Kesto oli siis huomattava, yli 3000 vuotta.

(Askolan kulttuuri (-7000 cal eKr) on todettu samaksi kuin S. k.).

Koska arkeologinen aineisto on hajanaista, on ehkä selvempää erottaa käsite "Suomusjärven kulttuuri" koskemaan vain länsi-Suomen aluetta.

S.k.:sta itään oli Veretye-kulttuurin ja sen seuraajien vaikutusta.

Ensiasutuksen ja S.k.:n kulttuurin ihmisten etnisyyksiä ei tunneta, ks. asiasta tarkemmin.

Vastaavasti ensiasutuksen ja S.k.:n kieliä voi vain ylimalkaisesti luonnehtia "tuntemattomiksi esi-uralilaisiksi puheenparsiksi", ks. asiasta tarkemmin.

s080_sjk.html, Mauri Rastas, 30.07.2007