Jälki-swidrylaiset kulttuurit leviävät "mahdollimman nopeasti" pohjoisluoteeseen.
edellinen kartta
noin 8.500 cal eKr
seuraava kartta

tieto-iskujen lista
karttavalikko
karttapolitiikka
"käyttöohje"
taustatietoja
palaute/comments

25.04.2011 Mauri Rastas

Paikannusohjeeksi:
Moskova, Minsk,
Varsova ja Kiova.

Huom.:
Jäätikön kaakkoispuolella on aavaa merta. Itämeri on muuttumassa Yoldia-merestä Ancylus-järveksi.

Arkeologiset löydöt todistavat ensiasutuksen leviämistahdista Suomeen:
ks. tarkemmat kartat:
8.500 | 8.100 cal eKr


Punaviivalla on merkitty nykyinen rantaviiva.