karttavalikko | lähetä kommetteja

Kunda-Butovon kulttuuripiiri

Pääasiassa jälkiswidryläisiin kulttuureihin kuuluu yhtenäinen Kunda-Butovon kulttuuripiiri, johon taasen lasketaan seuraavat kulttuurit: Kunda, Butovo, Yenevo, Veretje ja Resseta, ja jonka osana Suomen vanhin asutusvaihe voidaan katsoa olevan, siksikin että Kunda, Butovo ja Veretje olivat lähimpänä Suomea.

Ko. piiri ulottui pohjois-Puolasta Baltian, etelä-Suomen ja itä-Karjalan kautta Volga- ja Oka-joille, ja sai alkunsa koillis-Euroopassa n. 8.900-8.500 cal eKr eli jo preboreaali-aikana.

Ko. piirin muista osa-kulttuureista:
-- Yenevo-kulttuuri kuuluu jälkiahrenburgilaisiin (jälkilyngbyläisiin) kulttuureihin, Swidry- ja jälkiswidryläiset vaikutteet puuttuvat, mutta Butovo vaikutti, elinajan alkua ja loppua ei tiedetä tarkalleen, löytöajoituksia: n. 10.000-7.600 cal eKr. Sijoitus: Kundasta etelään ja Ressetasta länteen, so. Valko-Venäjä-Liettua
-- Resseta-kulttuurin alkuperä on tuntematon. Swidry- ja jälkiswidryläiset vaikutteet puuttuvat, mutta Butovo vaikutti, ja Kunda on mahdollisesti seuraaja. Elinajan alkua ja loppua ei tiedetä tarkalleen, löytöajoituksia: 8.000 ja n. 7.900 cal eKr. Sijoitus: Volga- ja Oka-joen latvat, so. Smolenskin tienoot.

s085_bkp.html, Mauri Rastas, 23.04.2011