karttavalikko | lähetä kommetteja
BUTOVO-kulttuuri
Kunda-Butovon kulttuuripiiri

Jälkiswidryläinen , piikivitekniikkaa käyttävä, Butovo-kulttuuri ajoitetaan kokonaisuudessaan 10.200-5.800 cal eKr, mistä erotetaan varhais- ja keskivaiheet 10.200-7.600 cal eKr, eli on alkanut jo Swidry-kulttuurin aikaan ylä-Volgalla.
Butovo on saanut vaikutteita paikalliselta paleoliittiselta asujamistolta. Kunda- ja Butovo-kulttuurit olivat kosketuksessa lyhyen aikaa.

Pääasiassa jälkiswidryläisiin kulttuureihin kuuluu yhtenäinen Kunda-Butovon kulttuuripiiri, johon lasketaan seuraavat kulttuurit: Kunda, Butovo, Yenevo, Veretje ja Resseta.

Butovosta polveutuvat Oka- ja (ylä-)Volga-jokien välisen alueen myöhemmät, "Suomelle" merkittävät, (ylä-Volgan) kulttuurit.

s085_but.html, Mauri Rastas, 24.04.2011