karttavalikko | lähetä kommetteja

Kundan kulttuuri

Jälkiswidryläisistä kulttuureista kehittyi mm. Kundan kulttuuri, jonka sydänalue oli Baltia.

Kunda-alue laajimmillaan: vyöhyke Baltiasta Äänis- eli Onega-joelle (Äänisen takana), pohjoisraja: Suomen silloisen rannikon eteläkaistalta Laatokan ja Äänisen pohjoisrannolle (vrt. alla Veretje).

Vaikka Kunda on pääosin kehittynyt Swidry-kulttuurista, on juontumisessa epäselvyyksiä.

Kundan elinaika: on eri näkemyksiä:
1.) jaetaan kolmeen eri vaiheeseen: 8.850-8.150, 7.550-6.900 ja 2.500-2.000 cal eKr;
2.) preboreaalijakson jälkimmäinen puolikas, eli 8.850-8.200 cal eKr, ollen silloin samanaikainen Veretje-kulttuurin kanssa, (molemmat kuuluvat Kunda-Butovon kulttuuripiiriin);
3.) mesoliittisen ajan loppuun asti.

Vanhimmat löydöt Ristola, Heinjoki, Joutseno, Antrean verkko ja Heinolan reenjalas kuuluvat jälkiswidryläiseen Kunda-Butovon kulttuuripiiriin. Koska Kunda ja Butovo ovat eriperustaisia kulttuureja, täytyy Ristola-, Heinjoki- ja Joutseno-löytöpaikat määritellä Kundaan kuuluviksi.

Kunda-kulttuurista juontuu siis Suomeen saapunut ensiasutus, joka "välittömästi" muuttui omaleimaiseksi Suomusjärven kulttuuriksi.

s085_ku0.html, Mauri Rastas, 23.04.2011