karttavalikko | lähetä kommetteja

Suomen ensimmäiset asukkaat

Ensiasutus eli ensimmäiset ihmiset olivat metsästäjiä, kalastajia ja ruoka-aineksien keräilijöitä, mutta myös eräänlaisia kaukoretkeilijöitä. Kaukoretkeilijöinä heitä saapui "Suomeen" satunnaisesti. Pysyvämpi asutus syntyi eräänlaisena II vaiheena, kuin olosuhteet tavoitellun saaliseläimistön suhteen muuttuivat suosiollisiksi.

Ensiasutusta edeltävien jälkiswidryläisten kulttuurien aikana ilmaston lämpiäminen aiheutti toimeentulomuodon muutoksen, jossa peuran/villiporon metsästyksestä siirryttiin muihin nisäkkäisiin.

Yleisiä tosiasioita Suomen ensiasutuksen ominaispiirteistä:

1.) vaikka geneettisesti voidaan karkeasti sanoa, että nykysuomalaiset ovat selvästi (75-80%) läntisestä Euroopasta, mitään geneettisiä yksityiskohtia ei voi päätellä ensiväestön alkuperästä, koska nykysuomalaisten geeneistä suurin osa samoja kuin muilla eurooppalaisilla väestöillä, ja koska tarvittavat sen ajan DNA-näytteet ovat tuhoutuneet.

2.) ensiväestön puhumaa kieltä ei voida mitenkään määritellä - tuolle ajankohdalle!

3.) arkeologisesti voidaan todistaa sentään jotain, mutta vain että Suomen varhaisimman asutuksen alkuperä on Kunda-kulttuurissa, paremminkin koko jälkiswidryläisessä kultturipiirissä

s085_ku1.html, Mauri Rastas, 31.07.2010