karttavalikko | lähetä kommetteja
Veretjen kulttuuri
(myös Veret'e ja Veretye)

Jälkiswidryläinen Veretje-kulttuuri on Kunda-Butovon kulttuuripiirin nuorin.

Veretjen kulttuuri vaikutti preboreaalijakson jälkimmäisellä puolikkaalla, eli 8.850-8.200 cal eKr, ollen siis samanaikainen Kunda-kultturin kanssa. Määritelty jopa ="itäinen Kunda".

Alkuperä: seurasi Butovon kulttuuria, muutoin tuntematon.
Sijoitus: itään Äänisjärvestä, Lacha-järvi, Äänis- eli Onega-joen varsille asti.

Huomattakoon, että kaakkois-Suomen varhaisimmissa arkeologisissa löydöissä on voimakkaiden Kunda-piirteiden lisäksi osalöytöjä, jotka viittaavat Veretje-kulttuuriin. Tilanteen merkitys, eli tuliko sieltä(kin) asutusta "Suomeen", ja selitys ovat vielä avoinna, ml. kieli ja etnisiteetti.

Alkuaan Kundan ja Butovon erilaisuuksien takia Veretje varmaankin vaikutti siihen, että (myöhemmässä) Suomusjärven kulttuurissa erottui läntinen ja itäinen kulttuuripiiri.

s085_ver.html, Mauri Rastas, 24.04.2011