Käytetyt tieto-isku-ikkunat:

Vuodelle 8.500:
1. Kasvillisuusvyöhykkeet tulevat muuttumaan
2. Norjan rannikon asutus
3. Kundan kulttuuri
4. Suomen ensiasutus
5. BUTOVOn kulttuuri
6. Kunda-Butovon kulttuuripiiri
7. Yoldia-meri
8. MAGLEMOSE-kulttuuri
9. VERETJEn kulttuuri
karttavalikko | kommetteja / comments
s085_yle.html, Mauri Rastas, 23.04.2011