karttavalikko | lähetä kommetteja

Maglemose-kulttuuri

Paleoliittinen, pohjois-saksalainen Ahrensburg-kulttuuri jatkui mesoliittisenä Maglemose-kulttuurina.

- Sijainti: keskusalue: Tanska, Skåne ja pohjois-Saksa; ulottui: Englannista Puolan kautta Viroon asti.
- Aika: kolmine jaksoineen alkaen n. 9.000 cal eKr (9.500?/8000?) aina n. 6.400 cal eKr asti (6000?/6.800?)
- Etnisiteetti: Homo sapiens sapiens, hiukan voimakasrakenteisempana
- Kieli: "muinaiseuroopan" (re: LPAL) joku kadonnut murre
- Toimeentulo: (suureläin)metsästys
- Seuraajat: Duvensee- ja Kongemose-k.:t

Maglemose kohtasi Kunda-kulttuurin koillis-Puolassa, lounais-Liettuassa (ja Virossa), mutta jälkiswidryläistä Kundaa ei voida johtaa aikaisemin esiintyneestä Maglemosesta, vaikka aineistoissa on hiukan samaa, ja Kundaa onkin luonnehdittu jopa "itäiseksi Maglemose'ksi".

Kysymyksenalaista siis on, oliko Maglemosella Kundan kautta (ja millaista) vaikutusta Suomen ensiasuttajien "ominaisuuksiin". (Näihän epäillään osaksi tapahtuneen aikaisemmassa Ahrensburg/Swidry-kohtaamisessa.) Kielikontaktit ja/tai väestölliset siirtymät Maglemose->Kunda olivat varmaankin suhteellisen pieniä verrattuna Swidry-vaikutukseen.

s090_mag.html, Mauri Rastas, 26.04.2011