Käytetyt tieto-isku-ikkunat:

Vuodelle 9.000:
1. Jälki-swidrylaiset kulttuurit
2. Yoldia-meri
3. Pohjanmerenmaa
4. Kasvillisuusvyöhykkeet tulevat muuttumaan
5. KOMSA-kulttuuri
6. Norjan rannikon kulttuurit
7. MAGLEMOSE-kulttuuri
karttavalikko | kommetteja / comments
s090_yle.html, Mauri Rastas, 23.01.2005