karttavalikko | lähetä kommetteja

Ahrensburg-kulttuurin
seuraajat
Norjan rannikolla

Ajanjaksona n. 11.000-9.500 cal eKr vaikuttaneesta Ahrensburg-kultturista periytyviä asutuksia syntyi Norjan (länsi)rannikolle, mm. Fosna- ja Komsa-kulttuurit.

Aikaisin ahrensburgilainen löytö länsi-Norjassa on n. 9.500 cal eKr, pysyvämmän asutuksen alkaessa siellä n. 9.000 cal eKr.

Asutus liikkui sulaa, hyvin kapeata rantakaistaletta pitkin etenemisnopeuden ollessa poikkeuksellisen suuri. Tämä "rantaliikenne" vaikuttaa tietysti hiukan epäilyttävää, koska mm. leveä salmi piti ylittää, mutta rannikko oli paljas ja hylkeenpyynti oli merkittävä tekijä.

Ahrensburg-kulttuurin seuraajilla oli Suomen ensiasuttamisen kannalta (pientä!) merkitystä.

s095_nor.html, Mauri Rastas, 31.07.2010