karttavalikko | lähetä kommetteja

Swidry-kulttuuri

Swidry-kulttuurin vaikutus alkoi noin 11.050 cal eKr ja ulottuen viimein ajallisesti ja paikallisesti, ns. jälkiswidryläisinä kulttuureina, mm. nimenomaan Kunda, lopulliseen Suomen ensiasuttamiseen. Preboreaalisen, lämpimän ajan (lyngbyläiset-) ahrenburgilaiset ja swidryläiset metsästäjä-keräilijä-kultturit olivat aktiivisia koillis-Euroopassa Dryas-vaiheen lopusta, noin 10.000 cal eKr, lähtien.

Ukraina-Moldavia-alueen kulttuureista alkuaan juontunut, varsinaisesti Puolassa syntynyt Swidry-kulttuuri levittäytyi lopulta Oka-Volga-alueelle asti. (Toisen näkemyksen mukaan Swidry ajoitetaan vasta Dryas- ja preboreaalikausien taitteeseen, noin 9.500 cal eKr, alueelle, joka ulottuu Puolasta Baltian ja Valko-Venäjän eteläosiin.)

Swidryyn sekoittui (etnisesti) itään levinneen em. Ahrensburg-kulttuurin aineksia, mutta vain vähäisessä määrin, joten Swidry oli ratkaiseva tekijä Suomen ensiasuttamisessa.

(Tästä suoraan itään, keski-Venäjällä, oli paleoliittistä asutusta, mutta sillä ei ollut vaikutusta Suomen ensiasutukseen noin tuhat vuotta myöhemmin.)

s100_swi.html, Mauri Rastas, 31.07.2010