Käytetyt tieto-isku-ikkunat:

Vuodelle 10.000:
1. Pohjanmerenmaa
2. Kasvillisuusvyöhykkeet
3. SWIDRY-kulttuuri
4. Norjan rannikon asutus
5. AHRENSBURG-kulttuuri
6. Baltian jääjärvi
karttavalikko | kommetteja / comments
s100_yle.html, Mauri Rastas, 27.08.2005