karttavalikko | lähetä kommetteja

Ahrensburg-kulttuuri

Hamburg-kulttuuria oli seurannut Federmesser-kulttuuri, josta kehittyi Ahrensburg-kultturi. Ahrensburg on myöhäispaleoliittinen, ja ajoittuu kylmään Nuorempaan Dryas-jaksoon (10.800-9.600 cal eKr). Aikaisempi ja pohjoisempi Bromme-kulttuuri oli hyvin lähellä Ahrensburgia, ja näille kahdelle onkin yhteisnimityksenä Lyngby-kulttuuri.

Ahrensburg-kulttuuri vaikutti siis n. 11.000-9.500 cal eKr ja ulottui lopulta läntiselle Oka-Volga-alueelle asti, sekoittuen siten vähäisessä määrin Swidry-kulttuuriin. Ahrensburg-asutukset olivat varsin lähellä jäätikön reunaa, kasvillisuuden ollessa vaivaiskoivuista tundraa. Kaikki ym. paleoliittiset pohjois-eurooppalaiset kulttuurit kykenivät tärkeään peuranmetsästykseen arktisissa oloissa, aseina jousi ja nuolet.

Ahrensburg-kulttuurin seuraajilla oli Suomen ensiasuttamisen kannalta geeniperinnöllistä merkitystä, pientä tosin, jopa useampaa reittiä pitkin.
A.) Länsireitti:
1.) Pohjanmerenmaalta Komsa-kulttuuriin.
2.) Fosna-kulttuurista Köli-vuoristön yli (n. 7.000 cal eKr) keski-Ruotsiin, Hensbacka/Sandarna/Lihult-kulttuuriin.
3.) Tanskasta ja etelä-Ruotsista "Ruotsia pitkin" pohjoisimpaan Ruotsiin (Lihult)
Karkeasti 7.000 cal eKr Komsa- ja 6.000 cal eKr Lihult-kulttuureilla on todennäköisesti ollut kosketuksia Suomen Lapin Botniseen kulttuuriin. Em. suuntien väestöllistä vaikutuksista on näkemyseroja.
B.) Itäreitti:
pohjois-Saksan itäpäässä Ahrensburg-kulttuurin vähäinen sekoittuminen Swidry'yn, josta sitten ketju jälkiswidry - Kunda - (n. 8.500 cal eKr) - Suomusjärvi. (Yenevo-kulttuuri koillis-Euroopassa kuuluu jälkiahrenburgilaisiin kulttuureihin.)

Myöhemmät, ja voimakkaammat geneettiset vaikutusaallot Suomeen pitävät varmaankin sisällään em. varhaisten kulttuurien sekoituksia.

s110_ahr.html, Mauri Rastas, 30.07.2010