karttavalikko | lähetä kommetteja

Baltian jääjärvi

Kun jäätikköä suli, eli sen reuna vetäytyi, vapautui vesimassoja, jotka valuivat alaville seuduille. Itämeren alueelle oli jäätikön valtavasta painosta muodostunut painauma, ja sitä kautta Baltian jääjärvi, jonka muoto on aivan toista kuin nykyinen Itämeri. Tanskan salmet olivat ummessa (Pohjanmerenmaahan liittyen). Jääjärven alku, ajallisesti ja paikallisesti, on siten hiukan epämääräinen, suurinpiirtein 12.500 cal eKr.

Jääjärvi oli pysyvän kylmää, jäässä lähes koko vuoden, ja eloton kunnes sedimentaatiota syntyi järven pohjalle. Vesieliöt saapuivat vasta, kun yhteys (jääjärvestä eli) Itämerestä Atlantille keski-Ruotsin läpi avautui noin 9.500 cal eKr. Siten syntyi ns. Yoldia-meri, ja jääjärvijakso päättyi.

s110_bjj.html, Mauri Rastas, 30.07.2010