karttavalikko | lähetä kommetteja

Moldavian alueen kulttuurit

Tilanne Euroopan Itäisessä paleoliittisessä asutuslohkossa (IPAL) alkoi muuttua vasta noin 12.000 cal eKr. Tällöin siitä alkoi erottua Ukraina-Moldavia-alueen kulttuurit, joiden laajentumispaine kohdistui pohjoiseen aikaansaaden tulevan ja Suomen ensiasutuksessa oleellista roolia esittävän Swidry-kulttuurin.

IPAL kutistui aikaa myöten ensin päistään, varsinkin itäisestä, viimeisimpänä Ukraina-Moldavian kulttuurien juontuminen. Ne katosivat kokonaan noin 10.400 cal eKr, ilmeisesti mammutin häviämiseen liittyen.

(Tästä itään, etelä-Venäjällä, oli paleoliittistä asutusta, mutta sillä ei ollut vaikutusta Suomen ensiasutukseen noin 3.000 vuotta myöhemmin.)

s120_mol.html, Mauri Rastas, 30.07.2010