karttavalikko | lähetä kommetteja

Oliko Petšorassa jääkautista asutusta?

Petšora-joen varrelta ja suulta on löytynyt selviä merkkejä paleoliittisestä eli varhaiskivikautisesta asutuksesta. Niiden radiohiiliajoitukset antavat hämmästyttäviä tuloksia.

On havaittavissa kolme jaksoa: I: noin 28.000, II: noin 18.000 ja III: noin 13.000-11.000 cal eKr. Täten mannerjäätikkö ei todellakaan ole voinut ulottua Petšoralle! Ko. tutkimusten mukaan jäätikkö oli laajimmillaan noin 15.000 cal eKr ollen ko. alueella laajuudeltaan vain ½ aiemmin arvioidusta.

Ym. asutusten kohtaloista ei ole tietoa.

Mesoliittista eli keskikivikautista ensiasutusta saapui lämminilmastoiselle Petšoralle noin 8.000 cal eKr.

s120_pet.html, Mauri Rastas, 10.12.2003