karttavalikko | lähetä kommetteja

Hamburg-kulttuuri

Jääkauden takia hylättyjen alueiden uudelleenasutuksessa Euroopan läntisestä paleoliittisestä asutuslohkosta (LPAL) pohjoissuuntaan liikkeelle lähteneen leviämisen ensiasutus saavutti "Hampurin" tason jo noin 13.900 cal eKr. Pysyvä asutus, Hamburg-kulttuuri, syntyi noin 13.200 cal eKr, leviten myös Puolaan, eteläiseen Ruotsiin ja Pohjanmerenmaalle.

Suomen ensiasuttamisen kannalta Hamburg'ia seuraavilla kulttuureilla (Federmesser, jonka jälkeen Ahrensburg) on geeniperinnöllistä merkitystä - tosin vain (hyvin?) pientä.

Ko. kulttuurien leviämisen edellytysten kannalta huomion arvoista on, että kaikki em. paleoliittiset pohjois-eurooppalaiset kulttuurit kykenivät tärkeään peuranmetsästykseen arktisissa oloissa.

Hamburg-kulttuurissa on yllättäen piirteitä itäisestä suunnasta, ja todettakoon, että etäisyys, "Puolan" kautta, Euroopan itäisestä paleoliittisestä asutuslohkosta (IPAL) peräisin oleviin "esi"-Swidry-kulttureihin eli ole pitkä (ks. myös Moldovian kulttuurit). Etnisyyksissä tapahtui ilmeisesti jo silloin sekoittumista, ehkä vain pieneltä osin.

s130_ham.html, Mauri Rastas, 29.07.2010