Käytetyt tieto-isku-ikkunat:

Vuodelle 13.000:
1. Pohjanmerenmaa
2. Kasvillisuusvyöhykk. jääk. lopulla
3. Itäinen paleol. asutuslohko IPAL
4. HAMBURG-kulttuuri
karttavalikko | kommetteja / comments
s130_yle.html, Mauri Rastas, 29.07.2010