karttavalikko | lähetä kommetteja
Euroopan läntinen asutuslohko
yleistä | itäinen=IPAL

Euroopan läntinen paleoliittinen asutuslohko (LPAL) (refugi) käsitti etelä-Ranskan ja Iberian niemimaan, ja juontuu etelä-Ranskassa paleoliittisen jakson loppuvaiheessa esiintyneestä Magdalen(ian/ilaisesta)-kulttuurista. (Nimi tulee La Madelaine-löytöpaikasta).

Hylättyjen alueiden uudelleenasutus alkoi, LPAL:sta lähtevänä, jo noin 15.400 cal eKr, ensiasutuksen saavuttaesa pohjois-Saksan tason noin 13.900 cal eKr. Muodostui Hamburg-kulttuuri. Vaikka ilmasto-olosuhteet eivät juuri parantuneet, asutus työntyi aina vain pohjoisemmaksi, hyödyntääkseen saalistuksessa - elämisen mahdollisuuksiin erittäin tarpeellisia - pohjoissuunnan suureläinlaumoja, lähinnä peura-.

LPAL:ssa puhuttiin kieliä ("muinaiseurooppaa"), jotka ja joiden seuraajat ovat tyystin kadonneet, poikkeuksena baskinkieli.

Suomeen suuntautuneeseen asutusvirtaan LPAL:lla on geneettisesti monentasoista merkitystä.
A. Ensiasutusvirtaan: (noin 9.000 cal eKr)
1.) LPAL (varsin) pieneksi osaksi osallistui siihen parien Ahrensburg/Swidry ja Maglemose/Kunda-väestökosketusten kautta.
2.) Fennoskandian aivan ensimmäiset asuttajat (Komsa - (saamelaiset (!) alkuaan)) ovat väkisinkin peräisin LPAL:sta.
B. Ennen ko. vaihetta: LPAL:n suoraa jatkoa oli muitakin laaja-alaisia pohjoiseurooppalaisia kulttuureja (Hamburg, Bromme, Federmesser), joilla nähtävästi oli itäisessä keski-Euroopassa vuorovaikutusta IPAL:sta juontuviin kulttuureihin, jolloin mahdollisesti syntyi (molemminsuuntaista) siirtolaisuutta.
C. Myöhemmin: (noin 5.100 eKr lähtien) Vasta näiden kulttuurien perillisillä oli moninaista ja oleellisesti ensiasutusvirtaa suurempaa merkitystä myöhemmässä ja varsinaisessa suomalaisten etnisyyden muotoutumisessa.

s140_lal.html, Mauri Rastas, 27.04.2011