karttavalikko | lähetä kommetteja

Ulottuiko jäätikkö Brittein saarille?

Mannerjäätikön laajuuden taustakeskustelussa on esitetty monta karttaa jäätikön maksimista (LGM) ja samaten käsitelty mm. kysymystä, ulottuiko pohjois-Euroopan suurjäätikkö Brittein saarille, mistä on tutkimuksen edessä erilaisia tuloksia.

Tällä kysymyksellä on merkitystä, koskien ymmärtämystä, miten Fennoskandian ensimmäiset asukkaat pystyivät tulemaan Pohjanmerenmaalta, koska jäätikkö sekä avomeri hankakoittavat, ja toisaalta kuiva maa sekä lyhyet vesitiet edistävät ihmisten liikkumista.

Brittein saaret olivat ilmeisesti lähes kokonaan jäätikön peitossa LGM:n aikana, mutta jääyhteyttä ei ollut pääjäätikköön, eikä maayhteyttäkään Norjaan. Eteläisimmät osat Iso-Britanniasta ja Irlannista olivat jäätöntä, lisäksi sekä koko Pohjanmerta että laajoja alueita Brittein saarten lounaispuolella peitti jäätön maa, ns. Pohjanmerenmaa, joka oli kylmyys-erämaata. Iso-Britannian etelärantakaistale oli sentään jonkinlaista aroa.

s160_bri.html, Mauri Rastas, 17.09.2007