karttavalikko | lähetä kommetteja
Euroopan itäinen asutuslohko
yleistä | läntinen=LPAL

(Lyhenne IPAL) (Itäisiä AL.:a voi myös katsoa olevan kaksi: Balkanin ja Ukrainan refugit, mutta suurta virhettä ei tule, jos molemmat ovat =IPAL. Itäisen AL:n toiminta kehkeytyy pääasiassa Ukrainan r.:sta.)

IPAL:n asujamistolla ei ollut alkuun laajentumispaineita - mammutteja yms oli varmaankin riittävästi saalistettavaksi. Vasta noin 12.000 cal eKr tilanne alkoi muuttua ilmaston lämpenemisen myötä.

IPAL on merkittävä siksi, että lähes kokonaan siitä kehittyi Suomeen suuntautunut ensiasutusvirta, Swidry- ja Kunda-kulttuurien kautta.

IPAL on todennäköisesti alku sekä uralilaisten että indoeurooppalaisten kielten hyvin varhaisten esimuotojen kehittymiselle, mistä sitten, yli 10.000 vuotta myöhemmin, ko. kantakielet varsinaisesti muotoutuivat.

IPAL:n jatkoa oli suuri joukko eurooppalaisia kulttuureja, joista useista erkani siirtolaisuutta, joilla sitten oli moninaista ja oleellisesti suurempaa merkitystä suomalaisten etnisyyden myöhemmässä muotoutumisessa.

(IPAL:sta itään oli muutakin paleoliittista asutusta, mutta se ei vaikuttanut Suomeen suuntautuneeseen ensiasutusvirtaan.)

s160_ial.html, Mauri Rastas, 27.04.2011