karttavalikko | lähetä kommetteja

Missä jäätikön reuna kulki?

Taustakeskustelussa jääkaudesta on esitetty monta karttaa LGM:stä (=Last Glacial Maximum =jäätikkö suurimmillan =n. 20 000 cal eKr). Niissä esiintyy mm. eroavuus tässä kohdin. Uudempi tutkimustulos viittaa siihen, että LGM:ssä jäätikön reuna koillisessa kulkikin jopa läntisempää reittiä, siis ei kuten tässä kartassa. (Se sopii valitettavasti vielä huonommin laajempaan ongelmaan: miksei jäätikkö mene suoraan itään.)

Tällä ei ole käytännössä merkitystä koskien Suomen ensiasutusta, koska sen saapuessa jäätikkö oli joka tapauksessa vetäytynyt jo kauas Köli-vuoriston alueelle. Todettakoon kuitenkin, että idän suunnan vapautuminen jäätiköstä suhteellisen aikaisin aikaansai ensiasutuksen yleisen tulosuunnan kiertymisen (hiukan) itään.

Spekulatiivisesti toisaalta:
- esim. Petsoran alueen jääkauden aikaiset (!) löydöt edellyttävät jonkinlaisia elinolosuheita tällä suunnalla,
- mammuttilöydöt Suomen alueelta ovat hämmästyttäviä, sillä niiden ajoitus panee ne keskelle jäätikköä, mutta on hyvä selitys, että silloin ei vielä Suomen päällä ollut jäätikköä, vaan jäätiköitymnen alkoi Köli-vuoristosta, ja vielä siis loppuikin sinne, eli siten selittäisi ko. jäätikön vinoutumista koillis-lounais-suuntausta aika hyvin.
- Jos jäätikkö olisi ollut suoraan itä-länsi-suuntainen, olisi asutuksen pitänyt edetä suoraan etelästä, jolloin "kuviot" olivat ilmeisesti olleet erilaiset.

s160_jkr.html, Mauri Rastas, 20.08.2010