karttavalikko | karttapolitiikka | palaute

"Käyttöohje"

Perusperiaate:
1. perustilanteet esitetään havainnollisesti
ja yksinkertaisesti: mm. kaaviot, kartat, taulukot
2. vasta taustakeskustelussa esitetään
yksityiskohtaiset selostukset ja kirjallisuuslähteistä saadut eri vaihtoehdot. Lähteistä on tarkat referenssitiedot.
Karttojen kursoriohjaus:
1. kun kursori pysähtyy johonkin
paikkaan kartalla, esiintulee "lyhytseloste"
2. jos kursori on "kämmen", ko. kohdan
klikkaus tuo esille ko. kohdan "tieto-isku-ikkunan"

Karttaprojektio on visuaalisesti suora tasonäkymä karttapallon pinnasta leveys- ja pituuspiireineen.

Mauri Rastas, 18.11.2003