karttavalikko | ohje | palaute

Kartta"politiikka"

Karttasarja on pilottihanke, jolla tutkitaan, miten voisi mahdollisimman havainnollisesti esittää Suomen synnyn eri vaiheet. Muuhun ei kiinnitetä huomiota, eikä yksityiskohtiin mennä, mutta esityksen sisällön yleislinjojen pitää noudattaa tieteen viimeisintä sanaa.
1. täten kartat esittävät vain ne kohteet
(kulttuurit tms), joilla on jotain merkitystä Suomen synnyssä.
2. kartat on laadittu Suomen synnyn
taustakeskustelussa esiintyvien tietojejn (referensseineen) perusteella.
3. hahmottamissyistä kartan rannikko-
viiva on nykyinen, erikoistilanteissa se on erikseen piirrettynä.
4. esiintymisalueiden, jäätikön ja
vyöhykkeiden rajat ovat ylimalkaisia

Mauri Rastas, 18.11.2003