Laatinut Mauri Rastas, 17.06.2007/16.06.2001   (su_he_sy.html)

Suomalaisten heimojen alkuperä
pikakatsaus

Yleiset pääkohdat jääkauden jälkeen:
Mistä ja milloin ensimmäiset ihmiset Suomeen?
Keitä he olivat? Eli suomalaisten genetiikka
Miksi he tulivat tänne kylmään Pohjolaan?
Missä on suomenkielen alkukoti?
Arkeologian määritelmiä: kaudet
Yleistä: kieli/etnisyys/arkeologia

Yleistilanne ennen vuotta 500 eKr:
Milloin Suomessa puhuttiin suomea? | Geneettiset vaikutusaallot Suomeen

Tilanne noin vuonna 500 eKr:

Ennen n. v. 500 eKr Suomessa oli monenlaisia ryhmiä, jotka puhuivat toisaalta kantaitämerensuomen ja toisaalta kantasaamen murteita. N. v. 500 eKr suomen kielen kannalta myöhäiskantasuomen eli kantaitämerensuomen pohjoinen kantamurre on nyt "täysin" muodostunut, kuin myös itäinen (karjala!) ja eteläinen (viro!) kantamurre. Ks. suomen kielen: yleinen rakenne | synnyn taustakeskustelu.

Läntisen kulttuuripiirin suomalaisten nykyisestä etnisyydestä puuttuu tässä vaiheessa vielä jonkin verran balttilais-germaanista geenilisäystä kuin myös minimaalisesti itäisempää. Itäisen kulttuuripiirin etnisyys on jo lähes lopullinen. Ks. myöhäisemmät geneettiset vaikutusaallot Suomeen.

Tilanne noin vuonna 0:

Suomessa oli vielä varsin epämääräinen joukko erilaisia, toisaalta itämerensuomen ja toisaalta saamen siirtymä- ja sekamurteiden puhujia. Vasta noin vuonna 0 alkaa suomen kielen nykyään tunnettujen murteiden kantamurre hahmottua (Varsinais-)Suomen ydinalueella, ks. alla.

Karjalassa oli meneillään ns. laatokan kantakielen vaihe, josta muinaiskarjala oli erottuva vasta karkeasti tuhat vuotta myöhemmin.

Kehitys ennen vuotta 300 jKr:

1. (Varsinais-)Suomi syntyy kielen kehityksen kautta:

Kantasuomalaista ja -saamelaista väestöä kaikkialla Suomessa
itämerensuomen eli
myöhäiskantasuomen
pohjoinen
kantamurre
Suomessa
n. vv. 0-300 jKr
ERIYTYY
- >
SUOMEN
LÄNTINEN
KANTA-
MURRE
= SUOMALAISET
Asutus: Vakka-Suomesta
Turun kautta Halikonlahdelle;
ei enempää erottumista.

Asutuksen jakautumisesta Suomessa

Perusteena kalmistolöydöt jKr eri ajanjaksoille; re:A5s110 | re:A22s134

Kartat, noin: 0 - 200 | 200 - 400 | 400 - 600 | 600 - 800 ||| 800 - 1050 | 1050 - 1300 | takaisin valikkoon

Heimojen synty, kehitys vuoden 300 jKr jälkeen:

Suomalaisen asutuksen leviäminen Suomessa

2. Häme syntyy:

HÄMEEN
KANTAVÄESTÖ

tunnistamatonta väestöä
=saamelaisia?
n. vv. 400-600 jKr
VAIKUTUSAALTO
LÄNSI-SUOMESTA
Kokemäenjoelta
= HÄMÄLÄISET
N. v.:sta 1000 alkaen
Hämeen erottuminen.

3. Karjala syntyy:

KARJALAN
KANTAVÄESTÖ

tunnistamatonta väestöä
n. vv. 700-1000 jKr
VAIKUTUSAALTO
LÄNSI-SUOMESTA

=MUINAISKARJALAISET
N. v.:sta 1200 alkaen
Karjalan erottuminen

4. Savo syntyy:

SAVON KANTAVÄESTÖ

käsittää:
1. muinais-Savo Mikkelin tienoilla

2. muualla Savossa:
tunnistamaton kantaväestö

n. vv. 800-1000 jKr
heikko
VAIKUTUSAALTO
HÄMEESTÄ

n. vv. 1000-1300 jKr
voimakas
VAIKUTUSAALTO
KARJALASTA
=SAVO,
=SAVOLAISET


Aluksi osa Karjalaa.

N. v.:sta 1400 alkaen
Savon erottuminen.

Erottumisen eli identifioitumisen historia

Suomalaisen asutuksen leviäminen Suomessa | Liittyminen Karjalan historiaan

Suomalaisten heimojen, esim. karjalaisten, ja itämerensuomalaisten kansojen erottuminen ympäristöstään ja toisistaan on havaittavissa vasta 1000-luvulla jKr. Suomalaisten ja varsinkin karjalaisten historia on poikkeuksellisen lyhyt, selvästi alle 1000 vuotta.

jakson alkuun

Teksti täydentyy jatkuvasti, ja kommentit ovat tervetulleita.