Reijo Ojutkangas, lääkäri

Reijo Ojutkankaasta

Lääkäri Reijo Ojutkankaalla on päihdelääketieteen erityispätevyys ja oma kokemus alkoholiriippuvuudesta. Hän on tuonut maahan happi-typpioksiduuli- (eli "ilokaasu")hoidon, joka on osoittautunut turvalliseksi vierotusoireiden hoidossa.
Reijo Ojutkankaan työhistoriaan kuuluu myös Minnesotamallin käyttöönotto, josta suomalaisittain sittemmin tuli Myllyhoito ®.

Irti alkoholiriippuvuudesta- DVD


DVD:llä Ojutkangas luennoi alkoholiriippuvuudesta selkeästi ja suoraan. Hän kuvailee taudin kaaren ihmiselon aikana realistisesti, rinnakkain omien kokemustensa kanssa. Hoidolliseksi tavoitteeksi asetetaan täysraittius.

Tilaa DVD


DVDllä Reijo Ojutkangas kertoo pääpiirteittäin alkoholiriippuvuuden syntymisestä ja miten sen kanssa voi elää raittiina.
Irti alkoholiriippuvuudesta - DVD:n (kesto 42 min.) voi tilata hintaan 49,50 euroa + postikulut meilaamalla pyynnön osoitteella:
reijo.ojutkangas(at)kolumbus.fi.
Etanoli-Media Oy
Itäinen Rantatie 16 E 14
02230 Espoo

reijo.ojutkangas(at)kolumbus.fi

Ilokaasu alkoholiriippuvuuden hoidossa

Happi ja typpioksiduuli eli ilokaasu ovat yli 200 vuotta vanhoja keksintöjä ja niiden lääkinnällinen käyttö on tunnettu noin 100 vuotta.

Typpioksiduuli, dityppioksidi eli ilokaasu on käytössä anestesioissa, synnytyksissä, ensiapuna kivunlievityksessä ja hammaslääkärien vastaanotoilla.

South African Brain Research Intituten ( SABRI ) tutkijaryhmä on tutkinut aivojen toimintaa ja todennut jo 1970-luvun lopulla, että ilokaasu voi toimia ihmisen elimistössä mielihyvän välittäjäaineena samoin kuin varsinaiset mielihyvän välittäjäaineet, endorfiinit.
Määrätyllä tavalla annosteltuna ilokaasumolekyylit blokeeravat mielihyväreseptorit korvaten alkoholista muodostuvan mielihyväaineen.

Mielihyvään liittyvä entsyymitoiminta käynnistyy alkoholia käytettäessä. Se aktivoituu yhä enemmän alkoholinkäytön jatkuessa. Tämä entsyymijärjestelmä tallentuu solutason muistiin eikä koskaan sieltä häviä. Näin syntyy fyysinen, aivokemiallinen riippuvuus.
Luonnolliset mielihyvän lähteet syrjäytyvät vähitellen ja alkoholista tulee tärkeä (ellei jopa tärkein) mielihyvänantaja. Juomisesta tulee tapa, joka sekin tallentuu keskushermoston muistiin. Tästä syntyy psyykkinen riippuvuus.

Alkoholiriippuvaisen ihmisen elimistössä on koko hänen elinaikansa valmiina entsyymi, joka valmistaa etanolista välittömästi mielihyväainetta.
Tämän aineen ilmaantuminen elimistöön aiheuttaa muistissa olevan alkoholinkäyttötavan heräämisen. Kun soluissa säilyvä entsyymitoiminta eli fyysinen riippuvuus ja muistissa säilyvä psyykkinen riippuvuus aktivoituvat, juominen alkaa kuin starttinappulasta painaen.
Alkoholinkäyttö ryöstäytyykin käsistä yleensä entistä haittaavampana.

Riippuvuustekijät, -fyysinen ja psyykkinen riippuvuus-, eivät koskaan häviä elimistöstä. Kerran alkoholiriippuvuuteen sairastunut ihminen ei pysty enää elämänsä aikana käyttämään alkoholia ilman että siitä koituu haittoja.
Hänen hoitopäämääränsä tulee olla täysraittius.

SABRI:ssa sovellettiin havaintoa entsyymitoiminnoista alkoholin ja muiden huumeiden aiheuttaman riippuvuuden vieroitusoireiden hoidossa.
Menetelmässä käytetään happea ja ilokaasua annostaen niitä potilaalle tarkoitukseen sopivalla laitteistolla, tarkasti määrätyn tekniikan mukaan tunnin ajan.

Tänä aikana potilaan vieroitusoireet, kuten vapina, päänsärky, hikoilu, levottomuus, vatsaoireet, alkoholin tarve, orientoitumisvaikeudet, syyllisyys, ahdistus ja masennus häviävät.

Kymmeniätuhansia potilaita on hoidettu tällä menetelmällä Etelä-Afrikassa kymmenessä hoitolaitoksessa. Suomessa hoitoa on annettu lähes 15 000 kertaa.

Hapen ja ilokaasun vaikutuksista on julkaistu yli kaksi sataa tieteellisesti hyväksyttyä tutkimusta, joista osa on nähtävissä SABRI:n kotisivuilla.

On melko dramaattista nähdä kuinka vapiseva ja hikoileva potilas toipuu tunnin aikana vaivoistaan, nousee hoitovuoteelta ja lähtee syömään näyttäen usein täysin terveeltä.

Itse kuulin hoitomenetelmästä 1980-luvun lopulla ollessani työskentelemässä Namibian päihdeprojektissa Oranjemundin kaivoskaupungissa, jossa sikäläinen johtava sosiaalityöntekijä kertoi minulle menetelmästä ja antoi pari tutkimusselostusta luettavakseni.
Vaikka tulokset olivat hyviä, torjuin asian mahdottomana. Uusi menetelmä askarrutti kuitenkin ajatuksiani usein.
Törmäsin ilokaasumenetelmään jälleen vuotta myöhemmin Etelä-Afrikassa Themba-Centerissä Piet Retiefissä.
Olin yhdessä Namibian ev.lut.kirkon edustajien kanssa tutustumassa Etelä-Afrikan alkoholiongelmaisten hoitolaitoksiin. Themba-Centerissä laitoksen johtaja, hoitajat ja potilaat olivat ihastuneita hyvään, tehokkaaseen ja miellyttävään hoitomenetelmään.

Tämän jälkeen kiinnostukseni heräsi kunnolla. Kävin kahteen otteeseen SABRI:n laitoksissa opiskelemassa hoitoa käytännössä ja toin sen lopulta Suomeen. Kehitin menetelmän täkäläisiin oloihin sopivaksi OJUTKANGAS-hoitomenetelmäksi. Tällä nimellä aloitin vierotushoitotoiminnan Sairaala Mehiläisessä huhtikuussa 1990.

Happi/ilokaasuhoitoa suositellaan käytettäväksi katkaisuhoidon osana korvaamaan rauhoittavaa lääkitystä.

Hoitoa voidaan käyttää myös sairauden uusimisen ennaltaehkäisyyn.

Alkoholin vaikutuksen alaiselle annettu hoito on vaaratonta asiantuntijan antamana. Hoito voidaan vaaratta uusia kolmena peräkkäisenä päivänä ja myöhemminkin, jos oireet palaavat.
Menetelmän edut ovat ilmeiset ja niistä mainittakoon:

Menetelmän edellytykset ja varotoimet:

Kokonaisuutena hoito on täysin vaaraton ja koetaan yleensä miellyttävänä.
Hoitomenetelmä perustuu teoriaan, että ilokaasu tietyllä tavalla annosteltuna vaikuttaa ihmisen opioidisysteemin mielihyväreseptoreihin toimien siellä endorfiinien tavoin blokeeraten opioidireseptorit ja poistaen vieroitusoireet.

Hoitokontaktia on syytä jatkaa riittävän pitkään lyhyen ilokaasuhoidon jälkeen kaikin mahdollisin potilaan hyväksymin keinoin. Hoidon päämääränä niin Etelä-Afrikassa kuin Suomessakin on opettaa potilasta hoitamaan itseään ja elämään täysin raittiina.

Hoidon yhteydessä potilaalle kerrotaan riippuvuustaudin luonteesta ja tehdään sairauden hoitoa koskeva jatkohoitosuunnitelma, jossa eri hoitomahdollisuudet otetaan kattavasti huomioon.

Copyright: Lääkäri Reijo Ojutkangas