Tarja Janhunen & Sirkka Sura (toim.)
Miten käytän toiminnallisia menetelmiä?

Psykodraaman ohjaajat kertovat

Nid. noin 160 s, Resurssi 2005, OVH 27 € , Resurssista 22 €.

Psykodraama rantautui Suomeen 1970-luvun lopulla. Siitä alkaen draamamenetelmät ovat löytäneet vuosi vuodelta yhä uusia sovellusalueita. Kirjassa kokeneet psykodraamaohjaajat kertovat, miten he ovat käyttäneet draamamenetelmiä omassa työssään: terapiassa, kuntoutuksessa, ammatillisessa opetuksessa, aikuiskoulutuksessa, työyhteisön kehittämisessä ja erilaisten ryhmien ohjaamisessa.

Martti Lindqvist tuli psykodraamayhteisössä tunnetuksi – paitsi syvällisenä elämän tuntojen tulkkina – erityisesti sosiodraaman ohjaajana. Martin laaja artikkeli kokoaa hänen keskeiset ajatuksensa sosiodraaman ohjaamisesta ja sen käyttömahdollisuuksista.

Kirjan idea syntyi Suomen psykodraamayhdistyksen täyttäessä 20 vuotta.