Etusivulle      Koulutus      Ajankohtaista      Ryhmätyö-lehden esite

Ryhmätyö-lehdessä julkaistuja kirjoituksia

 


Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981 - 2011

Ryhmätyö-lehti on ilmestynyt 40 vuoden ajan. Lehdessä vuosina 1981 - 2011 ilmestyneet artikkelit ja referaatit on luetteloitu kronologisessa järjestyksessä. Kunkin numeron alussa ovat artikkelit ja niiden jälkeen teemapäivien ja teemailtojen alustusten referaatit. Suluissa on mainittu alustajien nimet.

1/1981 Kasvu
Päivikki Viinisalo: Aikuisen kasvu ja kipu
Eeva Särkkä: Sairas nainen, pieni tyttö eli Ihmisen kasvu
Alli Kantola: Ihmisen kasvaminen
Kalevi Kaipio: Demokratia ja yhteisökasvatus
Seija Nieminen: Humanistisen psykologian ihmiskäsitys ja ihmisen henkisten voimavarojen liike: Human Potential - Movement

2/1981 Sairastaminen
Pirkko Siltala: Ruumiillinen sairastaminen
Pirkko Viherkoski: Psykosomaattisesta ajattelusta
Riitta Morén: Lapsen sairastaminen perheessä
Kirsi Riihimäki: Mietteitä sairastamisesta ja lääkärin työstä terveyskeskuksessa
Reidunn Kiuru: Sairas maailmamme
Kari Helin: Puheenvuoro: Stressin sisäinen profiili

3/1981 Sovellutus
Kirsti Pöytäniemi: Ryhmä opetuksen välineenä
Anna-Maija Immaisi, Sauli Immaisi: Kokemuksia ja arviointia päihdeongelmaisten ryhmähoidosta Järvenpään sosiaalisairaalassa
Pirkko Niemelä: Ryhmätyökokeiluja äitiysneuvolassa
Ursula Kontio: Ryhmätyötä työyhteisössä
Varpu Saarikivi: SeKaVan sovellutus ei ole sekava
Pentti Tokola: Mietteitä sovellutuksesta
Heimo Soivio: Puheenvuoro: Työryhmän merkitys itselleni

4/1981 Ryhmät ja lapsi
Terttu Arajärvi: Perheneuvontatyö
Inkeri Repo: Lapsi ja ryhmä
Anja Ruokojoki: Lasten ryhmäpsykoterapiasta avohoidossa
Anja Ruokojoki: Kokemuksia lasten psykoterapiaryhmistä
Lea Pulkkinen: Nuorten rikoksentekijäin kehitystaustaa
Sirpa Taskinen: Perhedynamiikka lapsen kannalta
Kirsti Koskinen-Soivio: Lapsi perheen kriisissä

1/1982 Ammatillinen kasvu
Harri Hyyppä: Ammatillisesta kasvusta
Kari Salavuo: Inhimillinen kasvu, elämänasenne ja resurssi
Marjatta Eskola: Kasvaminen ammattiin
Antti-Veikko Perheentupa: Työnohjaus ammatillisen kasvun välineenä

2/1982 Koulu yhteisönä I
Harri Hyyppä: Suuren ryhmän dynamiikasta
Ahti Vilpas: Ryhmädynaamisia ilmiöitä koulun työyhteisössä
Ritva Mäkelä: Yläasteen oppilas ja sopeutuminen ryhmään
Alina Salonen: Työ - yhteinen ystävämme
Marjaliisa Gröndahl: Rakkaudella luotu tiukka kehys, kokemuksia yhteisökasvatuksesta peruskoulun yläasteella
Olavi Kataja: Nykykoulun elämää

3/1982 Koulu yhteisönä II
Matti Mäkelä: Arvoajattelun kriisi näkyy tarkkailuopetuksessa
Reetta Klemola: Ammattikoululuokan työyhteisötekijöistä
Riitta Pekkanen, Tuomo Tikkanen: Konsultaatio opettajien ja koulupsykologin yhteistyössä
Laila Mutanen: Kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä
Alli Kantola: Kouluyhteistyö monimutkaistaa opettajan työkuvaa
Liisa Piironen: Puheenvuoro: Opettaja kohtaa oppilaan - kokemuksia peruskoulusta

4/1982 Kasvu ja kasvatus
Matti Bergström: Yksilö, kasvatus ja yhteiskunta
Reijo Wilenius: Kasvu ja kasvattaminen
Sirpa Taskinen: Kuri ja kuritus suomalaisessa kasvatuksessa
Anneli Terho: Näkökohtia vanhemmaksi kasvamisesta

1/1983 Ihminen, arvot ja asenteet
Martti Voutilainen: Vuorovaikutuksista
Kaisu Eerikäinen: Arvojen häiriintyminen ja nuoren epäsosiaalistuminen
Kari Gröhn: Työn arvo ihmiselle
Päivikki Viinisalo: Ajatuksia arvoista ja asenteista terapiatyöskentelyssä
Referaatti: Mitä sadut merkitsevät lapselle (Sinikka Ojasen, Irja Lappalaisen ja Marjatta Kureniemen kirjasta Sadun avara maailma).

2/1983 Ihminen ja perinne
Anto Leikola: Ihminen ja perinne
Veikko Anttila: Kulttuuri on ihmiselle kuulumista johonkin
Maria Virtanen: Vaikuttaako muuttaminen ja voiko muuttamiseen vaikuttaa
Anna-Kaisa Kajuutti: Kylältä kaupunkiin - vapauteen
Helena Heikkinen: Uskonnollisen tradition yhteyksiä persoonallisuuden kehitykseen
Mirja Aukee: Ryhmätyön anti työelämään

3/1983 Ihminen ja kriisit
Marjatta Kiuttu, Kaarina Leinonen, Kristina Ljungman, Liisa Suhonen: Nuoruusiän kriisi
Sari Vesikansa: Yhteiskunnan kriisit ja nuorison käyttäytyminen
Anja Luhtasela: Ihminen ja sairaus
Tapani Halla-Seppälä: Erokriisi ja erokriisiterapia
Marja-Leena Käyhty: Perhe voi hyötyä kriisistä
Ritva Leinonen: Ryhmä ihmissuhdetaitojen oppimisen välineenä

4/1983 Ihminen ja elämisen laatu
Tyyni Tuulio: Elämisen laatu - mitä se on?
Martti Lindqvist: Hyvää elämää etsimässä - elämisen laatu ihmisyyden näkökulmasta
Maaria Leinonen: Elämisen laatu eli tosikertomuksia elävästä elämästä
Kyösti Urponen: Elämän köyhtyminen, todellisuutta vai perspektiiviharhaa
Reino Rissanen: Sosiaalihuolto ja elämisen laatu
Kirsti Pöytäniemi: Työnohjaus työnteon laadun ylläpidossa
Majatta Eskola: Ryhmä elämisen muotona ja työvälineenä. Juhlaesitelmä Ryhmätyö ry:n 25-vuotisjuhlakokouksessa.

1/1984 Elämä yhteisössä
Riitta Halttunen: Elämä kouluyhteisössä
Kaarina Kyyrönen: Elämä työyhteisössä
Juhani Santala: Elämä omenapuukylässä - yksi vaihtoehto elämiselle yhteisössä
Raili Ruuskanen: Elämä hiipuvassa maaseudun teollisuusyhteisössä
Leena Sarola: Eläminen uusissa asuinyhteisöissä

2/1984 Elämä perheessä
Sirpa Taskinen: Isänä ja äitinä oleminen - mitä se on?
Tuulikki Salokangas: Lapsi ja perhe
Urpu Nieminen: Perheen kehitysvaiheet
Aira Heinänen: Vajaa perhe - leimaava nimitys
Kirsti Koskinen-Soivio: Perhe ja alkoholi
Irja Ikonen: Elämä uusperheessä
Jukka Aaltonen: Perhekeskeisyys mielenterveystyössä
Ritva Heikkilä: Karjalainen suurperhe kasvattajana

3/1984 Elämä parisuhteessa
Ritva Pölönen: Avioliitto on kasvamista puolisoiksi toisilleen
Martti Esko: Parisuhteen kehitysvaiheet
Pirkko Siltala: Kasvu parisuhteessa
Kauko Vauhkonen: Parisuhdetta uhkaavat vaarat
Rauno Juntumaa: Mitä rakkaus ei ole
Kirsti Ijäs: Odotukset parisuhteessa, avioliitossa ja perheessä
Elina Haavio-Mannila: Miehen ja naisen suhteellinen sosiaalinen asema, työnjako ja ristiriidat

4/1984 Elämä minässä
Lauri Rauhala: Elämä yksilönä
Liisa Laukkarinen: Minä on yhtä kuin kykyni rakastaa
Marjatta Eskola: Minuuden säilyttäminen ihmisläheisessä työssä, henkiset voimavarat
Eila Pennanen: Kuka minä olen. Minänä olemisen ongelmia
Markku T. Hyyppä: Kivusta inhimilliseen kasvuun
Kirsi Aropaltio: Minän sisällön ilmentäminen taiteen avulla
Paavo Tapio Hakala: Menon yhteisyys - johdattelua ilmaisutaitoon

1/1985 Tieto ja ymmärrys
Marja-Leena Koppinen: Kieli arvojemme ja asenteidemme heijastajana
Kerttu Manninen: Lukemistaidon ja kirjan merkitys lapsen ja nuoren kehitykselle
Helinä Helminen: Tietääkö, oppiiko, ymmärtääkö kehitysvammainen - kokemuksiani työstä kehitysvammaisten kanssa
Kari E.Turunen: Ihmisenpojan kiusaukset
Kai R. Lehtonen: Myytti kouluhistorian sirpaletiedosta ja kokonaiskuvasta
Kaija Mandelin: Ryhmätyön muutosvaiheet

2/1985 Tieto ja taidot
Alli Kantola: Tieto - tunnekokemus - kyky toimia
Mirja Kalliopuska: Taidot ja itsetunto
Jorma Palo: Tieto ja taito - aivojen osuus
Anja Auvinen: Tiedot ja taidot työnohjauksen aineksina
Ulla-Maija Takkunen: Miksi vammaisen kohtaaminen on vaikeaa?
Aimo Kaisaniemi: Oppisopimuskoulutus - ammattikoulutusta työpaikalla

3/ 1985 Tieto ja teot
Keijo Petäjä: Tieto ja teot toistensa ilmauksina
Marja Lindqvist: Tiedostamattomasta tiedostettuun
Päivi Hietanen: Lääkärin tiedot ja tunteet
Kari E. Turunen: Paavalin kristillinen eksistentialismi
Matti Kortteinen: Jupit tulevat
Kokemuksia Ryhmätyö ry:n ryhmistä (keskustelu)

4/1985 Tieto ja viisaus
Martti Lindqvist: Villit ja varovaiset viisaudet? -läpinäkyvän elämän ihanteesta
Pirkko Jaakola: Tieto ja auktoriteetti
Terttu Gröhn: Korkeakoulut ja oppimisen tehokkuus
Marjatta Eskola: Ryhmän ohjaamisen vastuu
Kirsti Blomqvist: Ihminen ja sairaus - tieto ja viisaus
Ilona Kuukka: Kuvaus sosiaalityön prosessista
Referaatit: Kipu kertoo sairaus sanoo II (Pirkko Kiviniemi, Juhani Vikkula, Marita Torsti). Ymmärrys hoi, äly älä jätä (Reima Kampman, Helena Luukkonen, Pertti Virtanen, Seija Sartti). Pelot (Ahti Vilpas).

1/1986 Riippuvuus ja erillisyys
Päivikki Viinisalo: Riippuvuus-erillisyys, omaksi itseksi tuleminen. Mietteitä psykoterapeutin näkökulmasta
Liisa Tuovinen: Riippuvuus ja erillisyys seksuaalisuhteessa
Elisabeth Haapatalo: Egopsykologian näkemyksiä riippuvuuden, erillisyyden ja identiteetin merkityksestä ihmisen kehityshistoriassa
Eeva Tikka: Miksi tarvitsen erillisyyttä
Karmela Liebkind: Enemmistön ja vähemmistön välinen suhde ja sosiaalinen identiteetti
Raimo Etelävuori: Virkamiesten kuppikunnista
Kalevi Nieminen: Erillistymis-yksilöllistymisprosessi ja aikuisiän psyykkiset häiriöt
Kalevi Kaipio: Yksilöllisyys yhteisössä, erilaisuuden hyväksyminen
Referaatti: Yksinkö ryhmässä? (Iris-Lilja Lassila).

2/1986 Narsismi ja itsetunto
Juhani Pietarinen: Mihin korkeat arvot ovat jääneet?
Claes Andersson: Narsismi ja itsetunto
Terttu Arajärvi: Lapsen terveen itsetunnon kehittyminen ja häiriöt
Sinikka Metsä-Simola: Aikuisen ihmisen itsetunnosta
Kari Pylkkänen: Näkökohtia omanarvontunteesta ja yksinäisyydestä
Sinikka Hirsjärvi: Koulu tulevaisuusajattelun ja itsetunnon kehittäjänä
Mikko Roine: Masentuneen potilaan kohtaaminen
Referaatit: Mustasukkaisuus ja kateus (Kauko Vauhkonen). Riippuvuus ja erillisyys rakkaussuhteessa (Rauno Juntumaa).

3/1986 Kilpailu ja yhteistyö
Maija-Liisa Koski: Kilpailu ja yhteistyö perheessä lapsen kannalta
Hilkka Väre: Kilpailun muodot - yhteistyön mahdollisuudet ryhmässä
Eila Kostamo: Novelli: Työhuone
Kaarina Kyyrönen: Itsen käyttö kilpailevassa työyhteisössä
Irene Isohanni, Matti Isohanni: Yhteistyö sairaalayhteisössä
Helena Ilmonen: Kilpailu ja yhteistyö kouluyhteisössä
Kirsi Ahola: Yhteistyötä yliopistossa
Ina Sova: Työnohjauksella rakentavaan yhteistyöhön
Referaatit: Kilpailu vai yhteistyö (Veikko Teikari). Uusperheen mahdollisuudet ja vaikeudet (Martti Esko).

4/1986 Itsenäisyys ja liittyminen
Eila Hannula: Liittyminen ryhmässä - esteiden työskentelystä
Märta Tikkanen: Itsenäisyys, liittyminen ja luopuminen rakkaussuhteessa
Seppo Knuuttila: Korppi korpin silmää nokkii
Vello Sermat: Itsenäisyys ja liittyminen: Kokemuksia pienryhmätoiminnasta Kanadassa ym.
Paavo Koistinen: Itseys ja valeitseys
Kyllikki Markkanen: Liittyminen tienä itsenäiseen vastuuseen
Veikko Teikari: Itsenäisyys ja liittyminen työyhteisössä: Uuden tekniikan haaste työorganisaatioille
Referaatit: Kipu kertoo - sairaus sanoo III ( Kirsti Blomqvist, Anneli Vainio, Pirkko Kiviniemi). Kieli kätkee, kieli paljastaa (Auli Hakulinen).

1/l987 Vanhemmuus, aikuisuus ja lapseus
Helinä Helminen: Vanhemmuus, aikuisuus, lapseus ihmissuhderyhmässä
Sirkka Laine: Vanhemmuus, aikuisuus ja lapseus ristiriitojen ja harmonian lähteinä
Martti Lindqvist: Aikuisten oudot leikit - aikuisuuden ihanteesta
Lea Pulkkinen: Näköaloja aikuistumiseen
Maija-Liisa Koski: Vallankäyttö lastenpsykiatriassa
Martti Esko: Vanhemmuus
Pentti Kananen: Valtio ja sosiaalihuollon alamainen
Referaatti: Hyvästi keski-iän kriisit (Jussi Kylätasku)

2/1987 Tarpeet, tunteet ja vuorovaikutus
Helinä Siikala: Olen surun lumien sulavedet, tippuräystäs
Antero Toskala: Ihminen pelkojensa herrana, veljenä vaiko orjana
Päivikki Viinisalo: Saamisesta ja antamisesta, vuorovaikutuksesta
Liisa Tuovinen: Tarpeet, tunteet ja vuorovaikutus parisuhteessa
Orvokki Hanses: Kun ei ole tilaa tunteille
Anu Kaipainen: Tarpeet, tunteet, vuorovaikutus surussa
Vappu Viemerö: Kuvallinen viestintä ja vuorovaikutusprosessi
Referaatit: Aggressiivisten lasten ja nuorten hoitokokeilu (Ritva Kajamaa). Vanhemmuus ennen, nyt ja tulevaisuudessa (Elli Keinänen).

3/1987 Vastarinta, valinnat ja kasvu
Pirkko Kiviniemi: Sairaus vai terveys, periaatteellinen kannanotto
Kirsti Hosia: Regressio ryhmässä - ryhmän regressio
Esa Roos: Kohtalo vai kasvu?
Jukka Leskinen: Organisaation hätähoidosta kestävään kehitystyöhön
Elina Karjalainen: Ihminen oman onnensa seppä?
Birgitta Juntumaa: Se oikea
Alli Kantola: Sulkuportit ja käyttövoima
Referaatit: Kipu kertoo - sairaus sanoo IV (Raija Kalimo, Pirkko Kiviniemi, Ahti Vilpas). Mikä työssä väsyttää (Osmo Valtonen).

4/1987 Yksilöllisyys, arvot ja yhteisyys
Jorma Sipilä: Jäähyväiset solidaarisuudelle?
Anna-Maija Immaisi: Työryhmän toimintaan vaikuttavista tekijöistä
Aulikki Kananoja: Sosiaalityön arvot
Hilkka Väre: Ihmisestä ja ihmisen arvosta yhteisössään
Annika Idström: Omanarvontunnosta ja muista arvoista
Helena Helve: Nuorison maailmankuvat ja arvot
Ilkka Erkkilä: Oppipojasta kisälliksi
Referaatit: Rakas minä (Claes Andersson). Kateus perheessä (Matti Hyrck). Kateus, kilpailu ja kosto parisuhteessa (Lars-Johan Schalin, Mirja Tolkki-Nikkonen, Liisa Tuovinen).

1/1988 Tietoinen, tiedostamaton torjunta
Juhani Pietarinen: Mitä valinnan vapaus on?
Ritva Kajamaa: Tietoinen ja tiedostamaton ryhmässä
Eira Stenberg: Kirjoittamisen sielunmaisemista
Maija Suhonen: Toistamispakosta
Antti Pakaslahti: Tietoisuuden häiriöistä skitsofreniassa
Olavi Moilanen: Sairaus ja kuolema ihmisen olemisen peilinä
Mariaana Jäntti: Synnymme kielen alta ja huulien välistä
Tarja Halonen: Avauspuheenvuoro Sosiaali- ja terveyspedagogiikan päivillä Helsingissä 29.12.1987
Referaatit: Valinnat kasvun edellytyksenä (Matti Bergström). Riippuvuus - itsenäisyys (Raisa Lardot).

2/1988 Ammatillisuus, lähimmäisyys - kuuleminen
Matti Mäkelä: Johtaja ja johtaminen työyhteisössä
Kirsti Blomqvist: Kuulemisen esteet "Kuulevin korvin ei kuule, näkevin silmin ei näe"
Sirpa Taskinen: Asiakkaan kohtaaminen sosiaalitoimessa
Leena Ahlfors: Ammattiin kasvamisesta psykiatrisessa auttamistyössä
Olavi Lindfors: Potilaan psykoterapeuttisesta kohtaamisesta
Riitta Halttunen: Opettaja oppilaan auttajana ja tukijana
Ilkka Porio: Mitä lähimmäisyys on?
Anja Riitta Lahikainen: Ammatinvalinnan perusteista
Referaatti: Ristiriitojen välttäminen (Matti Kuronen)

3/1988 Itseys, läheisyys, sitoutuminen
Helena Itälä: Fantasiat sitoutumisen ja läheisyyden esteinä
Tommy Tabermann: Confessions
Tommy Tabermann: Vaipat ja sielu
Maija-Leena Ihalainen: Oman itsen rajat ja läheisyys toisten kanssa
Tuula Pahkinen: Psykoterapian mahdollisuuksista itseyden lisäämiseen
Ilkka Erkkilä: Parisuhteeseen sitoutuminen
Ritva Leskinen: Työhön sitoutumisen autuus ja ahdinko
Merja-Maaria Turunen: Näkökulmia nuoren itsenäistymiseen
Referaatit: Kateus, kilpailu ja kosto työyhteisössä (Esa Roos, Kaarina Kyyrönen, Pirkko Siltala).Itsensä ja erilaisuutensa hyväksyminen (Päivikki Viinisalo).

4/1988 Usko, luopuminen - vastuu
Anna-Maija Immaisi: Ryhmän käytöstä ihmisen kasvun ja kehittymisen välineenä
Hilkka Väre: Ryhmätyön alkuvaiheista Suomessa - katkelmia, muistikuvia, heijastuksia
Pirkko Siltala: Mielikuvien ja myyttien todellisuus suojana ja uutena mahdollisuutena
Veikko Anttonen: Myytti - puhetta pyhästä
Ritva Pölönen: Luopuminen ja luopumattomuus
Antti Eskola: Vastuun monet muodot
Klaus Weckroth: Vastuusta
Referaatit: Vastuun ottaminen itsestään (Eila Kostamo). Surussa kasvun alku (Jorma Myllärniemi). Elämää rakentavat voimat (Kari E. Turunen). Liittymisen esteet (Pirkko Turpeinen).

1/1989 Elämän suunnittelu, hallinta, itsensä toteuttaminen
Sirpa Taskinen: Juhlapuhe Ryhmätyö ry:n 30-vuotisjuhlassa 13.11.1988
Rauni Myllyniemi: Vuorovaikutus ja emotionaalisen vallan rakenne
Riitta Hyrck: Itsetuntemus ja itsensä ilmaiseminen ja toteuttaminen
Kyllikki Villa: Ei elämä ole johdonmukaista
Ritva Fagerström: Depressio reaktiona elämäntapahtumiin
Liisa Riittinen: Vankien kuntoutus ja piilorangaistukset
Referaatti: Johtajuus - vaikuttaminen - yhteistyö (Klaus Eloranta, Ritva Leskinen, Anna-Maija Immaisi ja Matti Mäkelä).

2/1989 Seksuaalisuus, vuorovaikutus, liittyminen
Johanna Tähtinen: Ajatuksia naisen kasvusta
Sakari Kähkönen: Miehen seksuaalisuudesta - ja vähän naisenkin
Hilkka Huopainen: Seksuaalisuuden eristämisestä
Liisa Tuovinen: Seksuaalinen läheisyys ja vuorovaikutus
Kauko Vauhkonen: Aggressiivisuuden ilmenemisestä parisuhteessa
Rauno Juntumaa: Isä ja koti rakkaussuhteen kasvupohjana
Heimo Soivio: Terapian tehokkuudesta
Osmo Kontula: Seksuaalisuuden yhteiskunnallisesta säätelystä ennen 1900-lukua
Referaatti: Parinvalinta rakkaussuhteessa (Rauno Juntumaa).

3/1989 Viestintä, itsetuntemus, itseilmaisu
Hilkka Väre: Viestinnästä, itsetuntemuksesta ja itseilmaisusta keskusteluryhmässä
Anna-Maija Immaisi: Psykodraama ja ryhmä. Psykodraaman ryhmädynaamista tarkastelua
Markku Ojanen: Perheen ilmapiirin vaikutus persoonallisuuden kehitykseen
Kristiina Mälkönen: Kiltteyden kuvioista ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa
Anita Konkka: Vihan pelko luovan työn esteenä
Marja-Liisa Honkasalo: Oireet naisten viesteinä
Kirsti Manninen: Luovuus ja likaiset pyykit
Jotaarkka Pennanen: Osallistuva teatteri
Referaatit: Näkökohtia itsetunto-ongelmista (Juhani Vikkula). Yhteistyön esteet (Seppo Anttila).

4/l989 Erilaisuus, yksinäisyys, yhteisyys
Karmela Liebkind: Erilaisuuden kohtaaminen
Arja Tiainen: Kohti samanlaista erilaista?
Matti Sarmela: Täydellinen yksinäisyys
Anu Kaipainen: Taiteen ja taiteilijan yksinäisyys, 1. osa
Esa Roos: Toive ja todellisuus
Matti J. Kuronen: Paa vaan elläin itte eli vastuun ottaminen omasta elämästään
Mikko Makkonen: Yhteistyön esteistä edellytyksiin
Referaatti: Yksinäisyys (Pirkko Siltala, Jyrki Jyrkämä)
Rauha Laaksoharju: Yksinäisyys kuuluu kohtaamiseen. Irja Kilpeläisen kanssa käyty keskustelu hänen uusista kirjoistaan.

1/1990 Syyllisyys, rankaiseminen, anteeksianto
Matti Mäkelä: Johtajuuden paineet
Pekka Hämäläinen: Rankaisemisen ja syyllistämisen eri muotoja parisuhteessa ja perheessä
Leena Lahti-Kotilainen: Syyllisyys - myrkkykäärme naisen sydämessä
Keijo Siekkinen: Semmoinen äiti
Anu Kaipainen: Taiteen ja taiteilijan yksinäisyys, 2. osa
Riitta Hyrck: Itseensä tutustuminen ja siihen liittyvät pelot
Referaatit: Viha - rakkaus, tunteet käyttövoimana (Esa Sariola). Kateudesta (Lars-Johan Schalin). Mustasukkaisuus (Kauko Vauhkonen). Auttamisen arvot ja asenteet (Aulikki Kananoja, Upu Kiviharju, Claes Andersson).

2/1990 Huijaaja, huijattu, osattomaksi jäänyt
Ritva Kajamaa: Rehellisyyden ja aitouden - totuuden - merkitys vanhempien ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa
Pekka Kiviranta: Miksi ja miten petämme itseämme?
Maija-Leena Ihalainen: Maailma peilinä... kun se voisi olla lähde
Rauha Laaksoharju: Huijaaminen on tekniikkalaji
Referaatit: Yksin - yhdessä - joukossa (Lars-Johan Schalin, Matti J. Kuronen, Rauno Juntumaa). Miksi minulle aina käy näin? - muutoksen mahdollisuus (Ritva Kajamaa). Vuorovaikutus - ihmissuhteen edellytys (Kirsti Blomqvist). Surun voima (Liisa Suurla).

3/1990 Elää kaikessa rauhassa täysillä
Terttu Arajärvi: Voiko lapsi nykyään elää kaikessa rauhassa täysillä?
Johannes Myyrä: Sankari keski-iässä
Eeva Tikka: Oman elämänsä sankari - keski-ikäisen ihmisen kyky elää
Anita Ankkuri-Ikonen: Täysillä elämistä kaikessa rauhassa
Kari Lindström: Sanattomat sopimukset ja kirjoittamattomat säännöt vapauden ja omaehtoisuuden
rajoittajana työyhteisössä
Rauno Juntumaa: Varastettu vaimo
Referaatit: Vastuu parisuhteessa (Liisa Tuovinen). Narsismi ryhmässä (Seppo Anttila).

4/1990 Muistamisen kipu ja onni
Raimo Sulkava: Muisti ja sen häiriöt
Risto Fried: Remembering - forgetting and clinging - going-in-search
Hannu Rauhala: Muistista ja oppimisesta ihmiselämän ja toiminnan determinantteina
Eila Kostamo: Muistelmat - lukijan mahdollisuus kanssamuistelemiseen
Anna-Maija Pirttilä-Backman: Muistamisen sosiaalinen ja kollektiivinen luonne
Kirsti Hosia: Tuhoavuus ryhmässä ja yhteisössä
Referaatti: Kateus - kasvun alku? (Esa Sariola)

1/l991 Hajottaminen ja hallitseminen
Timo Airaksinen: Hajoavatko arvomme?
Juha Siltala: Ilman omaa rauhaa ihminen ei ole luova, sosiaalinen eikä joustava
Satu Hassi: Vallan kielipeli
Veikko Teikari: Tie tuottavaan ja hyvinvoivaan työyhteisöön
Aira Laihinen: Elämän voimavarat - elämän rakentamisen kulmakiviä
Pirkko Siltala: Aggressio elämää rakentavana ja tuhoavana voimavarana
Referaatti: Ryhmätyön käyttöalat Virossa (Kersti Aave ja Toomas Takjas)

2/1991 Yksilö kaaoksessa - selviytyjät, epäonnistujat
Helinä Helminen: Kaaos ryhmässä
Kaisa Korhonen: "Epäonnistunut elämä" - onko sitä? Ajatuksia selviytymisestä ja epäonnistumisesta
Timo Santalainen: Kaaos - totta vaiko tunnetta?
Kari Viinisalo: Sisäinen maailma ja ulkoinen todellisuus
Marja Sihvonen: Ei kaaosta hoitamiseen
Tauno Tiusanen: Itä-Euroopan kriisi inhimillisellä tasolla
Riitta Hyrck: "Puhuminenko vain hopeaa?" - ilmaisun vaikeus
Referaatti: Erokriisit (Marja-Leena Käyhty)

3/1991 Valta ja valinnanvapaus
Marja Silvennoinen: Valtakuviot perheessä
Maisa Gröndahl: Valta ja vastuu koulussa
Kirsti Blomqvist: Asiantuntijavalta ja sairaus
Vesa Talvitie: Valta ja salaisuus
Riitta Hyrck: Rakkaus lahjana
Referaatit: Parisuhde vai rakkaussuhde (Rauno Juntumaa). Rakkauden korvikkeet (Maija-Leena Ihalainen). Minäkö mustasukkainen? (Kauko Vauhkonen). Pelottaako läheisyys? (Kirsti Blomqvist).

4/1991 Yksilön vaikutusmahdollisuudet ja yhteinen päätöksenteko
Marjatta Eskola: Yksilön vaikutusmahdollisuudet ja yhteinen päätöksenteko
Paavo Nikula: Yksilön vaikutusmahdollisuudet ja yhteinen päätöksenteko - erityisesti työelämän ja ihmisten välisen tasa-arvon näkökulmasta
Kirsti Hosia: Mitä ryhmässä voi oppia?
Tuuli Julin: Mitä ryhmässä voi oppia?
Jukka Mustakallio: Mitä voi oppia ryhmässä?
Referaatit: Riittävän hyvä isä (Lars-Johan Schalin). Ruumiin ja sielun kipeys (Pirkko Kiviniemi).

1/1992 Raha ja köyhyys
Riitta Hyrck: Tyhjyys, ahneus ja täyteys
Pekka Hämäläinen: Lama perheen kokemuksena
Matti Heikkilä: Alituinen niukkuus ja elämänlaatu
Ilmo Pyyhtiä: Taloudellinen kasvu ja yhteiskunnan hyvinvointi
Marita Torsti: Ihmisen pyrkimys eheyteen
Referaatit: Mikä minua masentaa? (Mikko Roine). Mitä tehdä jokamiehen masennukselle? (Kirsti Blomqvist). Syyllisyys ja vastuu omista valinnoista (Liisa Tuovinen). Minäkö narsisti? (Pirkko Siltala)

2/1992 Raha ja työ
Timo Airaksinen: Työn arvo ja kurjuus
Pekka Sauri: Miksei ihmisille riitä työtä?
Matti Rimpelä: Miten työ kiittää? - Työn tuloksista sosiaali- ja terveydenhuollossa
Irmeli Siltanen: Matka työnohjaukseen Bionin teorian valossa
Pekka Ylöstalo: Työn merkitykset - itsestäänselvyyksiäkö?
Referaatit: Hylätyksi tuleminen ja siitä selviäminen (Marja-Leena Käyhty). Miten tulen toimeen tunneherkkyyteni kanssa (Maija-Leena Ihalainen).

3/1992 Raha ja valinnat
Liisa Tuovinen: Elämä lahjana - realistinen kiitollisuus
Kyösti Urponen: Murenevat elämänurat - haaste sosiaaliselle tuelle
Kyllikki Nurkkala: Sisäinen rikkaus ja köyhyys
Raimo Tuomainen, Jyrki Elo, Markku Myllykangas, Heikki Tikkala: Sairaus valintana
Kirsti Hosia: Ahneuden ihanuus ja kurjuus
Matti Hyrck: Pahuus ja tuhoavuus
Referaatit: Ahneus nyky-Suomessa (Tuulikki Kannisto). Ahneuden alkujuurilla (Gustav Schulman).

4/1992 Raha ja rakkaus
Matti Ylikoski: Rakkaus työhön
Raija Punamäki-Gitai: Voiko ihminen menettää kaiken?
Aino Suhola: Mä en haluu rahaa rakastaa…
Matti Mäkelä: Parinmuodostus työyhteisössä ryhmädynaamisena ilmiönä
Pentti Kananen: Laman kääntöpuoli
Riitta Hyrck: Pelot elämisen esteenä
Referaatit: Syyllistyminen ja syyllistäminen (Liisa Tuovinen). Kriisi - kasvun mahdollisuus (Anja Forssén).

1/1993 Taakat ja vastuu
Kari Lindström: Korvaamattoman ihmisen myytti
Mikko Takala: Kouluallergia
Kirsti Blomqvist: Auttamisen rajat terveydenhuollossa
Annette Arlanderin haastattelu: Teatterista ja yhteisöllisestä herkkyydestä
Harri Vertio: Opimmeko säästämään oikeissa asioissa?
Kirsti Hosia: Projektiot arkielämässä
Helinä Romppanen: Kunnan kuntoutusryhmästä asiakasyhteistyöryhmäksi
Rauha Laaksoharju: Ryhmä on peili, josta näkyvät omat kuormat ja vastuu
Leena Vahtera: Mitä voi oppia ryhmässä?

2/1993 Riippuvuus ja sitoutuminen
Maija-Liisa Koski: Lapsen ja vanhemman välinen riippuvuus
Helena Itälä: Riippuvuus parisuhteessa
Hilkka Väre: Riippuvuudesta ja sitoutumisesta ryhmään
Hilkka Pietilän haastattelu: Oman elämänsä haltija
Kyllikki Villa: Lähes 70 vuoden näkökulmasta
Matti Virmajoki: Päihderiippuvuudesta vapautuminen
Referaatit: Tunteet ja tarpeet - myllerrystä vai harmoniaa? (Rauno Juntumaa). Minäkuvan muuttuminen elämän eri vaiheissa (Aulikki Kananoja).

3/1993 Luopuminen ja löytäminen
Kirsti Hosia: Eräs näkökulma luopumiseen ja löytämiseen ryhmässä
Ulla-Leena Alppi: Luopuminen on löytämistä
Markku Ojanen: Pysyvyyden ja muutoksen paradoksi
Anita Konkka: Luopumisen tuskasta löytämisen iloon
Rauno Juntumaa: Tunteiden piilottaminen ja löytäminen
Seija Aalto: Luopuminen ja uusien mahdollisuuksien löytäminen
Kalervo Nissillä: Kuolemattoman kuoleminen - ihmisen kuolemistyö
Referaatit: Perhe elää elämäänsä - kriisien kautta kasvuun (Marja Silvennoinen, Tuula Lahtinen)
Valintojen vaikeus (Matti Bergström).

4/1993 Yksin vai yhdessä?
Ritva Leinosen haastattelu: Ryhmätyö ry - 35 kasvun vuotta
Anita Ankkuri-Ikonen: Yksin, kaksin ja yhdessä näkökulmia ja kokemuksia yhteistyöstä työssä ja työyhteisössä
Satu Marttila: Maitotien yksinäinen onni
Jari Ehrnrooth: Kollektivismin kohmelo: mysteerioanalyyttinen kehittely
Sinikka Metsä-Simola: Sairaalasta avohoitoon - uusia yhteistyön muotoja etsimässä
Liisa Hyssälä, Markku Hyttinen: Neuvola: mies- ja naiskulttuurien kohtauspaikka
Jussi Vahtera: Sosiaaliset verkostot ja sosiaalinen tuki
Referaatit: Ihmissuhteen päättyminen (Marja-Leena Käyhty). Ystävyys voimavarana (Kirsti Blomqvist).

1/1994 Holtiton, hillitty vai hallittu?
Kirsti Hosia: Hallitsevat tarpeet - hallitut tunteet
Terho Pursiainen: Kaaoksen ja kriisin etiikka
Johanna Tähtinen: Rakkauden ja intohimon voimasta
Outi Heiskasen haastattelu
Jussi Kauhanen: Mies ja miehen tunteet
Tuula Lahtinen: "Savonlinnan malli": Tutoreiden työnohjaus
Referaatti: Kilpailu ja kateus työyhteisössä (Esa Roos).

2/1994 Kuvitelmat toiveet ja todellisuus
Seija Aalto, Anita Ankkuri-Ikonen ja Tuuli Julin: Kuvitelmat, toiveet ja todellisuus ryhmässä
Aulikki Kananoja: Kuvitelmat, toiveet ja todellisuus - ajatuksia hyvästä yhteiskunnasta
Riitta Hyrck: "On mulla hautajaiset, sulla häät" - kantanäkyfantasia luovan yhteyden tai tuhon mielikuvana.
Anja Porio: Nykyperheen kuvitelmista, toiveista ja todellisuudesta
Pirjo Hassinen: Vahaomena eli simulaatio ja klisee erotiikassa
Jyrki Joensuu: Unelmat, toiveet ja todellisuus
Referaatit: Epäluulo seuralaisena (Pirkko Siltala). Aikuinenkaan ei ole itsetunnoltaan valmis (Juha Siltala). Hätä ja kuulluksi tuleminen (Anja Forssén).

3/1994 Pettymys, pelko ja rohkeus
Kirsti Hosia: "Hopea muuttui kotona kullaksi" - pettymyksen tarkastelua
Maaret Wager: Naisellisuus ja valta - haasteita uranaiseudelle
Matti Mäkelä: Kuulemisesta
Matti Hyrck: Rohkeudesta ja pelosta olla mies
Marjatta Eskola: Ryhmässä subjektiivinen ja objektiivinen kohtaavat
Marjatta Nurminen-Kalliokoski: Mitä ryhmässä voi oppia
Referaatit: Valinnat elämän vaikeissa tilanteissa (Marja-Leena Käyhty). Rakkaus parisuhteessa
(Rauno Juntumaa). Arvostuksen tarve ihmissuhteissa (Kirsti Blomqvist).

4/1994 Elämän rikkaus
Juha Varto: Jos muuttuu, mikä muuttuu?
Sirkka Laine: Västäräkistä vähäsen
Kirsti Määttänen: Arjen kuulas täyteläisyys - arjen arvoja etsimässä
Mitro Repo: Elämän rikkaudesta
Hannele Koivunen: Minä olen merkityksellinen
Referaatit: Perheen voima: yksilöistä yhteisöksi (Markku Ojanen, Maija-Riitta Ollila). Uskallanko elää rohkeasti (Jaana Venkula).

1/1995 Turvattomuus, turvallisuus, kasvaminen
Raisa Lardot: Minullako turva - tässä maailmassa?
Merja-Maaria Turunen: Lapsen turvallinen kasvu perheessä
Marja-Leena Koppinen: Sisäinen turvallisuus - oppimisen perusta
Fredrik Almgvist: Perusturvallisuus antaa nuorelle uskoa tulevaisuuteen
Katriina Perkka-Jortikka: Hyvässä työyhteisössä on kasvun mahdollisuus
Anita Ankkuri-Ikonen: Ei mitä tahansa turvallisuutta, mutta turvattomuuden kestämiselläkin on rajansa
Referaatti: Persoonallisuuden jatkeet - minuus lainavaatteissa (Maija-Leena Ihalainen).

2/1995 Tunteet, tuhoaminen, rakentaminen
Rauno Juntumaa: Riippuvuus - välttämätön yhteys toiseen ihmiseen
Tuuli Julin: Tunteiden tunnistamisen opiskelusta ryhmässä
Kirsti Blomqvist: Tunteet ja sairastaminen
Tommy Tabermann: Vapaus
Tommy Tabermann: Ohjeita matkalle epätoivon tuolle puolen
Annika Idström: Äiti palasina, äiti enkelinä
Anita Ankkuri-Ikonen: Tunteet merkitsevät elämää - ja vain elävät ihmiset tekevät hyvin töitä, luovat uutta, kehittävät ja saavat jotakin aikaan
Referaatit: Kateus ja kilpailu sukupolvien välillä (Klaus Helkama). Sisäistä turvallisuutta etsimässä (Aulikki Kananoja).

3/1995 Syyllisyys, kosto, sovittaminen
Päivikki Viinisalo: Ajatuksia syyllisyydestä, kostosta ja sovittamisesta
Liisa Tuovinen: Syyllisyys
Helena Heikkinen: Onko kostolle vaihtoehtoja?
Anita Konkka: Kosto, syyllisyys ja sovitus luovassa työssä
Marja-Leena Käyhty: Itseaiheutetun sairauden käsitteestä (haastattelu)
K. J. Lång: Rangaistus - kostoa vai sovittamista (haastattelu)
Referaatit: Työelämän muutosmylläkkä - uuden alku vai vanhan kitkutus (Anita Ankkuri-Ikonen). Arvovalta, sananvalta, väkivalta (Matti Bergström). Miten olla ihminen ihmiselle - itselle ja toiselle (Maija-Leena Ihalainen).

4/1995 Seksuaalisuus, hellyys, rakkaus
Pirjo Tuhkasaari: Rakkaus, eroottisuus ja seksuaalisuus perheessä
Johanna Tähtinen: Naisen eriytymis- ja yksilöitymiskehityksen vaiheista
Sakari Kähkönen: Hyvä mies - mitä ja miksi?
Riitta Hyrck: "Kotkanpoikii ilman siipii" - sokeus piilotajunnan vaikutukselle ihmissuhteissamme
Juha Varto: Rakkaus, seksi vai hellyys?
Arja Tiainen: Eroottisuus, seksuaalisuus, hellyys, rakkaus???
Elina Haavio-Mannila: Rakkauden yleismaailmallisuus

1/1996 Omaksi itseksi kasvaminen
Kyllikki Villa: Uimasillaan
Tor-Björn Hägglund: Elämän tarkoitus ihmisen eri kehitysvaiheissa
Pirkko Kiviniemi: Minuus ja sairaus
Merete Mazarella: Miten ihminen kasvaa omaksi itsekseen
Kirsti Blomqvist: Aikuiseksi kasvaminen
Riitta Mustajärvi: Ryhmä oman itsen löytämistä tukemassa
Tuuli Julin: Kasvamisen esteistä
Referaatti: Tulevaisuus ja toivo (Jari Kylmä).

2/1996 Irrallisuus, erillisyys, yhteisyys
Raila Leppäkoski: Viisinäytöksinen draama
Anna-Maija Raittila: Luodaan yhdessä
Seppo Anttila: Yksilö ja ryhmä työyhteisön paineissa
Tuula-Liina Varis: Rakkaus on surullinen ja uskomaton juttu
Merja-Maaria Turunen: Perhe on lapsen ja nuoren kannalta yhteisyyden ja yksilöllisyyden vuorovaikutuksen malli
Hilkka Väre: Irrallisuus, erillisyys, yhteisyys yksilön ja ryhmän näkökulmasta
Referaatit: Ahdistava yksinäisyys (Marja-Leena Käyhty). Elämisen voimavarat (Kirsti Blomqvist).

3/1996 Epäusko, luottamus, selviytyminen
Juha Sihvola: Suomalaiset, auktoriteetit ja hyvinvointivaltion kriisi
Tiina Pystynen: Räntää ja pimeää
Rauno Juntumaa: Depressiosta
Aili Huhtinen: Polku
Helinä Helminen: Ihmissuhteissa pettyminen satuttaa syvästi
Tuuli Julin: Tunteiden tunnistaminen aikuisen selviytymiskeinona
Ritva Kokkonen: Mitä ryhmässä voi oppia?
Leena Saarelainen: Mitä ryhmässä voi oppia?

4/1996 Johtajuus ja yhteistyö
Esa Roos: Johtajuus ryhmäprosessien paineessa
Ina Sova: Työnohjaus ryhmän ja sen johtajuuden tukena
Kaisa Korhonen: Auktoriteetti edellyttää rakkautta
Kirsti Blomqvist: Itsenäistymiskehityksestä
Maija-Leena Ihalainen: Uskallanko rakastaa
Alli Kantola: Miten raivata kehitystilaa kaikille
Tuula Lahtinen: Johtajuus perheessä
Tuuli Julin: Yhteistyöhön suostuminen
Ryhmäilmiössä elää toivo - arviointi Riitta Jauhiaisen ja Marjatta Eskolan kirjasta Ryhmäilmiö

1/1997 Yksilön vastuu ja elämisen mahdollisuudet
Helinä Siikala: Vastuusta ihmissuhteissa
Marjatta Eskola: Minun osuuteni
Maaria Leinonen: Yksilön vastuu eli pamfletti vastuun taakasta
Hanna-Leena Rintakumpu: Vastuu perheessä
Vappu Viemerö: Väkivallan juurista
Matti Isohanni: Millainen on toimiva työyhteisö?
Referaatit: Surun kohdatessa (Kirsti Aalto). Turvallisena kaaoksen keskellä (Kirsti Hosia).

2/1997 Ryhmän elämä ja prosessit
Hilkka Väre: Ryhmän tehtävä ja henkilökohtaiset tarpeet
Helinä Helminen: Mikä ryhmässä pelottaa?
Rauha Laaksoharju: Kaikki mitä ihmisessä on haluaa tulla kuulluksi ja sanotuksi
Anita Ankkuri-Ikonen: Ryhmät ja tiimit työmuotona, niiden kehittyminen ja kehittämien
Kirsti Pöytäniemi: Työnohjaus ryhmän ohjaajan tukena ja kehittäjänä
Tuuli Julin: Mietteitä ja kokemuksia Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaajakoulutuksesta
Marja Myllykoski: Mitä ryhmässä voi oppia?
Tuula Lahtinen: Juhlapuhe Ryhmätyö-lehden 25-vuotisjuhlassa 10.11.1996

3/1997 Elävänä ja eläväksi muutoksesta
Tommy Tabermann: Myytti mahdottomasta
Kaija Majoinen: Kun yksilö muuttuu, myös työyhteisö muuttuu
Kyllikki Villa: Miksi lääkitä elämää
Rauha Laaksoharju: Muutokset elämänhalun ja elämänvoiman tuholaisina,
mutta myös eläväksi tekevinä mahdollisuuksina
Riitta Hyrck: "Myrsky pohjamudissa" - joitain ajatuksia avoimesta ja piilevästä masennuksesta
Liisa Kurtz: Mitä ryhmässä voi oppia?
Referaatit: Teosta tulee ilo (Jaana Venkula). Mustasukkaisuus parisuhteessa (Rauno Juntumaa). Selviytyminen työelämän paineissa (Esa Roos).

4/1997 Vuorovaikutuksesta voimaa
Pirkko Siltala: Unelmat - elämän rikkaus ja voimavara
Reidunn Kiuru: Yksin yhteisössä
Päivikki Viinisalo: Tuhoavuudesta
Pirjo Tuhkasaari: Seksuaalisuus vuorovaikutuksessa - olemassaolon vahvistajana naisen ja miehen suhteessa
Rauha Laaksoharju: Voimia antava vuorovaikutus
Arja Ketonen: Mitä ryhmässä voi oppia
Referaatit: Syyllisyys ja anteeksianto (Matti Hyrck). Uskallanko olla tunneherkkä (Maija-Leena Ihalainen). Aikuisen loukattu itsetunto (Juha Siltala).
Oma mittansa jokaisella, Raija Hauhian runo sekä kooste luento- ja keskustelutapahtumasta

1/1998 Luottamus ihmiseen
Olli Lagerspetz: Luottamus inhimillisenä kasvualustana
Anna-Maija Raittila: Keskinäisestä luottamuksesta
Kari Viinisalo: Luottamus työyhteisön voimavarana - luottamuspääoma
Eila Kostamo: Luottamus kirjailijan työhön
Birgitta Juntumaa: Joukkue ja harrastus itsetunnon kehittäjänä
Anita Ankkuri-Ikonen: Liian vähän ei riitä, liika on liikaa - ajatuksia luottamisesta ja sen oppimisesta
Seija Aalto, Tuuli Julin, Anita Ankkuri-Ikonen: Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot terveydenhuoltohenkilökunnan työssä
Saara Korpelainen: Mitä ryhmässä voi oppia
Referaatit: Vastuullisena ryhmässä (Kirsti Blomqvist). Yhteistyö on mahdollista (Aulikki Kananoja)

2/1998 Rohkeus saada ja menettää
Sirkka-Liisa Kivelä: Vanhus katso menneiden ja tulevien siltojen yli
Sisko Istanmäki: Rohkeudesta tarttua omaan elämäänsä
Eira Mollberg: Ortodoksisen kirkon luostarielämään tutustuminen avasi eteeni todellisen elämän vaihtoehdon
Marita Torsti: Traumaattisesta epäluottamuksesta
Helinä Helminen: Ryhmät ja omaksi itseksi kasvaminen
Anne Liikanen: Mitä ryhmässä voi oppia.
Referaatit: Yksin vai yksinäisenä (Marja-Leena Käyhty). Kuuntelenko tunteitani - arvostanko itseäni (Maija-Leena Ihalainen). Muistaminen - elämän rikkaus ja taakka (Kirsti Blomqvist)

3/1998 Sitoutumisen voima
Maija-Leena Ihalainen: Elämään sitoutuminen
Jaakko Kyhäräinen: Sitoutuminen yhteiseen työhön
Kyllikki Villa: Elämän loimilankoja
Hanna-Leena Rintakumpu: Sitoutuminen perheessä
Jukka Mustakallio: Ystävyydestä
Karmela Liebkind: Kulttuuriryhmien kohtaaminen
Juha Siltala: Sitoutuminen yksilöllisyyden perustana ja yksilöllisyys sitoutumisen perustana
Referaatit: Itsenäisenä parisuhteessa (Rauno Juntumaa). Kateus vie kalat vedestä (Matti Hyrck)

4/1998 Ryhmätyö ry 40 vuotta Juhlanumero
Marjatta Eskola: Me löysimme ryhmän
Kerttu Varjo: Ihmiseltä ihmiselle (haastattelu)
Reino Rissanen: Lastuja ryhmätyön lyhyehköstä historiasta
Pentti Aarnio: Vuosikymmenten takaa
Matti Puro: "Ryhmätyö - ihmiskunnan kaunein keksintö" (haastattelu)
Kirsti Pöytäniemi, Ina Sova: Miksi ryhmätyötä opetetaan terveysalan koulutuksessa?
Hilkka Väre: Ryhmä - uhka vai mahdollisuus

1/1999 Lupa elää
Maaria Leinonen: Kun on tunteet - vai onko?
Kari Heiskanen: Luovuudesta
Alli Kantola: Eka kerta!
Eeva Kilpi: Runoja
Helinä Helminen: Voiko ryhmätyö kehittää ihmisen valmiuksia lupaan olla oma itsensä?
Rauha Laaksoharju: Vapaaehtoisesta sitoutumisesta sidottuna olemiseen
Mailis Korkiakangas: Mitä ryhmässä voi oppia
Anita Ankkuri-Ikonen: Juhlaesitelmä Ryhmätyö ry:n 40-vuotisjuhlassa
Referaatti: Uskallanko voida hyvin (Jaana Venkula).

2/1999 Välittämisen voima
Marja-Leena Käyhty: Välittämisestä
Eeva Levanto: Ajatuksia välittämisestä vanhan ihmisen näkökulmasta
Marja Liisa Swantz: Sukupolvien välisestä välittämisestä
Katriina Perkka-Jortikka: Edistää vai ylläpitää työkykyä?
Marjaana Kopperi: Hyvinvoinnin turvaaminen globaalissa taloudessa - kolme mahdollista mallia
Olli Saramäki: Mitä ryhmässä voi oppia?
Referaatit: Teinkö oikein - vastaanko valinnoistani (Terho Pursiainen). Tunteet tiedon ja oivalluksen läheteenä (Maija-Leena Ihalainen)

3/1999 Elämän valinnat
Anja Porio: Elämän valinnat
Kari Lindström: Työelämän valinnat - kuka ne tekee?
Raija-Leena Punamäki: Vapausasteet traumatilanteessa: selviytymisen monet kasvot
Aino Suhola: Ahneuden vai veljeyden valtakunta
Sara Heinämaa: Uudistus, kilpailu ja vapaus: kolme koulutuspoliittista itsestäänselvyyttä
In memoriam Reino Antero Rissanen
Referaatit: Ihmisenä vai koneena työpaikalla (Asko Sarkola). Yhdessä kulkemisen ilo (Tommy Tabermann)

4/1999 Luovuus ja rajallisuus
Claes Andersson: Oivallusten vastustamaton virta - eli kun kakara meissä saa vallan
Anna-Maija Raittila: Rajallisuuden ja puutteiden lahja
Kristiina Heikkilä: Luovuuden moni-ilmeisyys sietää monia erilaisia lähestymistapoja
Tuuli Julin ja Anna-Leena Saarelainen: Ryhmän luovuudesta ja rajallisuudesta
Terhi Ohtonen: Mitä ryhmässä voi oppia?
Kaarina Määttä: Rakastumisen huumasta yhdessä kasvamiseen (lyhennelmä alustuksesta teemaillassa)
Referaatti: Kipeä kasvu vanhemmuuteen (Jari Sinkkonen).

1/2000 Tarvitsevuus, täyttymys, pettymys
Hannele Koivunen: Ihmispääoman ryöstöviljelyä
Helena Helve: Miten uskonto ja ideologiat vaikuttavat arvoihin ja maailmankuviin?
Aili Huhtinen: Kuolevan kohtaamiseen kasvamisesta - tarvitsevuudesta pettymyksen kautta täyttymykseen terveydenhuollon koulutuksessa
Marja-Leena Koppinen: Miten ohjata lasta kohtaamaan pettymyksiä?
Helinä Helminen: Tarpeet! Ryhmän toiminnan moottoreita vai jarruja?
Pirjo Virtanen: Mitä ryhmässä voi oppia?
Referaatti: Minättömänä maailmassa (Jaana Venkula)

2/2000 Kilpailusta keskinäiseen jakamiseen
Seppo Anttila: Kilpailu ja jakaminen työyhteisössä
Alli Kantola: Kilpailu kasvatuksen näkökulmasta
Eira Mollberg ja Soile Veijola: Parempaa kuin paremmuus
Pirjo Tuhkasaari: Kilpailusta seksuaalisuudessa
Juhani Pietarinen: Markkinavoimat ja me
Juha Sihvola: Globaalit verkostot, kilpailu ja yhteisvastuu
Ina Sova: Ajattelu, tunteet, tahto ja toiminta työnohjauksessa
Anita Ankkuri-Ikonen: Kilpailu ja jakaminen ryhmässä

3/2000 Sisäisen turvallisuuden löytäminen
Tuula Tamminen: Sisäisen turvan syntyminen
Marjatta Eskola: Yhteisen turvallisuuden rakentaminen
Maija-Leena Ihalainen: Turvattomuus - turvallisuus vuorovaikutussuhteissa
Matti Hyrck: Pelkäänkö sitoutua
Kirsti Pöytäniemi: Sisäisistä turvallisuustekijöistä keskusteluryhmissä
Rauha Laaksoharju: Kuinka ihminen voisi tuntea olevansa kotona maailmassa
Referaatti: Luopuminen ja suru elämän eri tilanteissa (Kirsti Aalto)

4/2000 Hyvinvointi ja johtajuus
Pekka Järvinen: Johtajuutta etsimässä
Leila Keski-Luopa: Johtajuus ja sisäiset auktoriteettisuhteet
Harri Palmu: Johtaminen ja hyvinvointi
Kyösti Waris: Kokonaistaloudellisuus työyhteisön hyvinvoinnin edistäjänä - haaste johtajuudelle ja työyhteisölle
Sirkka Lyytinen: Hyvin johdettu koulu on kaikille hyvä työyhteisö
Marjo-Riitta Mattus: Vanamon varjossa (haastattelu)
Outi Ahokas: Mitä ryhmässä voi oppia?
In memoriam Eila Hannula

1/2001 Tarvitsevuus, läsnäolo, vuorovaikutus
Anja Porio: Läsnäolo
Sirkka-Liisa Kivelä: Vanheneminen ja vanhuus - itsenäisyyden ja riippuvuuden tasapainottelua
Maaria Leinonen: Kysy sydämeltäsi mittaa
Jukka-Pekka Puro: Työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaidot
Rauno Juntumaa: Tunteet elämän voimavarana
Tuuli Julin, Ritva Rahko: Tarvitsevuudesta
Referaatit: Kuuntelenko tunteitani - arvostanko tarpeitani (Pirkko Siltala). Kantanäkyfantasia yhteyden mahdollistajana tai sen estäjänä (Riitta Hyck).

2/2001 Aikuisuus, rohkeus, muutos
Pirjo Tuhkasaari: Aikuisuudesta
Sisko Istanmäki: Vanhuuteen kasvamisesta
Maija-Leena Ihalainen: Rohkeus yksilönä ja ryhmässä - pelot yhteisinä
Kari Lindström: Riittääkö rohkeus olla oma itsensä tämän päivän työelämässä
Aino Suhola: Koko Suomi on itsekkyyden, pelon ja ehdollistetun hyväksynnän sudenkuopassa
Referaatit: Rohkeus omiin valintoihin (Jaana Venkula). Johtajuus kadoksissa - miten käy työyhteisön (Esa Roos).

3/2001 Tietoisuus, luottamus, jakaminen
Maija-Leena Ihalainen: Tiedostamaton, tietoinen ja vuorovaikutussuhteet
Juha Varto: Luottamuksen moraali
Sakari Kähkönen: Syrjähyppyjen psykologiaa
Mikko Innanen: Turvallinen vanhemmuus on jakamista ja yhdessä olemista
Sirkka Lyytinen: Mitä saa, kun antaa?
Helinä Helminen: Mietteitä ihmisten välisestä luottamuksesta
Rauha Laaksoharju: Kostamisesta ihmissuhteissa. Sokeat tunteet trendikkäästi kierrätykseen vai pitäisikö tutustua pullon henkeen
Referaatit: Näkyväksi tulemisen tarve ja pelko (Johanna Tähtinen). Ahneuden köyhyys - jakamisen rikkaus (Timo Airaksinen).

4/2001 Yksilöllisyys, liittyminen, yhteisöllisyys
Helinä Romppanen: Eliaksen mietteitä perheistä ja yhteisöllisyydestä
Kyllikki Villa: Kolme sikermää
Seppo Anttila: Ryhmän kirjoitetut ja kirjoittamattomat säännöt
Ina Sova: Ryhtyäkö ryhmään. Yksilö ja projekti
Hilkka Väre: Yksilöllisyys, liittyminen, yhteisöllisyys elämänkulussa
Tuuli Julin, Ritva Rahko ja Anna-Leena Saarelainen: Luottamushenkilönä toimimisesta
Toivo Salo: Mitä ryhmässä voi oppia
Referaatti: Uskallanko rakastaa - uskallanko tulla rakastetuksi (Maija-Leena Ihalainen). Aikuisena kasvamisen ilo (Jaana Venkula).

1/2002 Ihminen ihmisen tukena
Kirsti Blomqvist: Kasvun mahdollistaminen Alli Kantola: Vanhemmuudesta ja sen tukemisesta
Jaana Venkula: Teot ja toiminta ihmisen tukena ja muutoksen lähteenä
Maaria Leinonen: Ihminen - ihmisen toivo
Marita Torsti: Suosiota tavoitteleva psykoanalyysi on menetetty psykoanalyysi
Helinä Helminen: Ryhmä yksilön tukena?
Referaatti: Uskallanko kiintyä - uskallanko luopua (Maija-Leena Ihalainen).

2/2002 Ryhmä hyvinvoinnin lähteenä
Kari Lindström: Työyhteisö hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin lähteenä
Pirkko Siltala: Työnohjaus vuorovaikutusprosessina
Leena Ormio: Sota-ajan lasten ääni kantaa tähän päivään
Pirjo Virtanen: Perhe hyvinvoinnin lähteenä
Anita Ankkuri-Ikonen: Epävarmuus - uhka vai mahdollisuus työssä?
Referaatti: Mustasukkaisuus, ulkopuolisuus, luottamus (Rauno Juntumaa).

3/2002 Ristiriidasta yhteistyöhön
Sisko Istanmäki: Puhumaton liitto
Marja-Leena Käyhty: Riippuvuudesta ja itsenäisyydestä
Heli Joutsenlahti: Ryhmän toiminta ja toimivuus kriisitilanteissa
Pirjo Tuhkasaari: Ristiriidoista perheessä
Leena Mäkijärvi: Ristiriidasta yhteistyöhön - peruskoulun paineet muutosta tukemassa
Irma Karila: Ristiriidasta yhteistyöhön. Terapiasuhteen karikot kognitiivisen terapian näkökulmasta
Liisa Kurtz ja Anna-Leena Saarelainen: Työnohjauksesta apua työyhteisön ristiriitatilanteissa
Iisakki Kosonen: Mitä ryhmässä voi oppia
Seija Aalto: Juhlapuhe Ryhmätyö-lehden 30-vuotisjuhlassa 11.11.2001

4/2002 Kestävyys ihmissuhteissa, onnellisuus elämässä
Juhani Pietarinen: Klassinen käsitys onnellisuudesta
Kirsti Blomqvist: Ystävyyden merkityksestä
Riitta Granfelt: Paha olla - heidän, minun vai meidän?
Rauha Laaksoharju: Parinvalintojen kasvuhistoria. Ihmisen ikävä toisen luo
Anita Ankkuri-Ikonen: Kestävyys ihmissuhteissa
Tuuli Julin ja Ritva Rahko: Ilo ja tyytyväisyys elämässä - toiveajattelua vai tietoinen valinta
Mirja Holste: Mitä ryhmässä voi oppia
Referaatit: Hyväksynkö itseni vai haenko hyväksyntää (Aulikki Kananoja). Läheisyyden pelko ja toive parisuhteessa (Marja-Leena Käyhty).

1/2003 Tarpeet, tunteet ja ruumiin kieli
Pirkko Kiviniemi: Tarpeet ja heijastuksia
Kalle Holmberg: Ajatuksia ruumiin kielestä ja mielestä
Outi Nyytäjä: Kehyksistään irrotettu ihminen
Juha Varto: Ruumiin lapset
Anna Lassila: Made in Heaven? Soidinmenojen viettelyksestä ja tuhoavuudesta ryhmässä
Liisa Kurtz: Olenko kyllin hyvä, kysyy moni päivittäin - tietämättään
Referaatti: Uskallanko kohdata vihani (Maija-Leena Ihalainen)

2/2003 Valta ja vallan käyttö
Sirpa Taskinen: Valta ja minä
Kari Lindström: Valta ja vallankäyttö esimiestyössä
Kaija Majoinen: Vallan monet kasvot
Pekka Sauri: Ihmisestä poliitikoksi. Vallankäytön myytit ja todellisuus
Tuula-Liina Varis: Rakkauden ja "rakkauden" vangit
Kaarina Mönkkönen: Kasvatuksen vaikea varovaisuus - miksi valta on kasvattajille niin vaikea asia?
Riitta Niskanen: Mitä ryhmässä voi oppia
Referaatit: Kuulluksi tulemisen ilo - kuulemattomuuden kiro (Marja Schulman). Pelot - elämisen suoja vai este (Kirsti Blomqvist)

3/2003 Ihmisenä kasvamisen mahdollisuus
Kyllikki Villa: Vanhuudesta
Maija-Leena Ihalainen: Vastoinkäyminen, epäonnistuminen - eheytyminen vai tuho
Pirjo Tuhkasaari: Perhe kasvun paikkana
Ina Sova: Vertaisarviointi ammatillisen kasvun menetelmänä terveydenhuollossa
Referaatit: Luotanko oman kokemukseni viisauteen (Hannele Koivunen). Rakentava vai tuhoava riippuvuus (Rauno Juntumaa)

4/2003 Juhlanumero - Ryhmätyö r.y. 45 vuotta
Pirkko Siltala: Muutoksen hetki
Kyllikki Villa: Kaksi runoa
Raakel Vallikari: Välähdyksiä ryhmätyön alkuvaiheista (haastattelu)
Toini Hirvonen: Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaajakoulutuksen vaiheista (haastattelu)
Tuula Lahtinen: Ryhmätyö ry:n perheterapiakoulutuksesta (haastattelu)
Raija Koskinen: Mitä ryhmässä voi oppia
Katarina von Renteln: Mitä ryhmässä voi oppia
Anita Ankkuri-Ikonen: Ryhmädynaaminen johtajuus. Ryhmätyö ry:n kaksivuotinen johtajuuskoulutus
Aino Toivanen: Mitä ryhmässä voi oppia
Ritva Rahko: Mitä ryhmässä voi oppia
Jukka Mustakallio: Mitä ryhmässä voi oppia
Referaatit: Yhteys itseen - tie elämän voimiin (Maija-Leena Ihalainen). Tunnistanko taitojani - arvostanko kykyjäni (Jaana Venkula)

1/2004 Oman minuuden löytäminen ja uskollisuus itselle
Kari Heiskanen: Oman minuuden löytäminen ja uskollisuus itselle
Sirkka Laine: Alati muuttuva minuus
Aili Huhtinen: Uskottomuuden kautta oman tien uskollisuuteen
Alli Kantola: Kiltteydestä omaan vastuuseen
Keijo Siekkinen: Mihin minä meni ja mistä tuli takaisin
Marja-Leena Käyhty: Itsensä uudelleen määrittely on minuuden löytämistä (haastattelu)
Pirjo Tuhkasaari: Oman minuuden löytäminen ja uskollisuus itselle perheen suhteiden näkökulmasta
Hannu Salo: Laumasta ryhmäksi. Kaaoksesta ensi-iltaan, oppimisprosessin kuvaus

2/2004 Ihminen muutoksessa - muutos ihmisessä
Pekka Aukia: Perhe ja sen jäsenet muutoksessa, muutos perheessä ja sen jäsenissä
Kari Lindström: Organisaatiomuutos - muoti vai pakko
Heli Joutsenlahti: Katastrofikäyttäytyminen, ryhmädynaaminen näkökulma
Hilkka Väre: Muuttuva ihminen - muuttumaton ihminen
Tuuli Julin ja Riitta Niskanen: Oppiminen on muutosta ihmisessä - opettajassa ja oppilaassa
Erkki Martevo: Mitä ryhmässä voi oppia?
Referaatit: Olenko loukkaantumiseni vanki (Maija-Leena Käyhty). Yksinäisyys - minuuden uhka vai turva (Pekka Sauri)

3/2004 Elämäniloa vuorovaikutuksesta
Terho Pursiainen: Ihmisten välisestä kohtaamisesta
Maaria Leinonen: Sivussaseisojat - ohikulkijat
Mitro Repo: Elämäniloa vuorovaikutuksesta
Tarja Cronberg: Teknologia ja suhde toiseen
Leena Linna: Satujen ja tarinoiden merkityksestä
Anna Lassila: "Sesam aukene - minä tahdon ulos!" Epäonnistuneen kirjailijan muistiinpanoja
Marja Tirkkonen: Mitä ryhmässä voi oppia
Referaatit: Hyväksynkö avuttomuuden itsessäni ja toisessa (Aulikki Kananoja). Unelmat tarpeiden tulkkina (Liisa Tuovinen). Minuuden rakentuminen - erillisenä mutta yhdessä (Anita Ankkuri-Ikonen)

4/2004 Tunteet ryhmän dynamiikassa
Kirsti Ijäs: Suvun ja perheen salaisuudet
Liisa Tuovinen: Kuuleminen - kuulluksi tuleminen
Marjukka Sallinen, Anna Rönkä ja Ulla Kinnunen: Tunteet perhesuhteissa
Maija-Leena Ihalainen: Tunteet ryhmän dynamiikassa ...tunteiden olemassaolo voi ehkä olla meidän ainoa todellisuutemme...
Anita Ankkuri-Ikonen: Työnohjaus työryhmien ja yhteisöjen yhteistyön tukena
Anne-Marie Krogars: Mitä ryhmässä voi oppia
Referaatit: Kateellisena vai kadehdittuna (Marja Schulman). Tarvitsenko ystävää - arvostanko ystävyyttä (Marja-Leena Käyhty). Pelkäänkö voida hyvin (Jaana Venkula)

1/2005 Arvot - omat ja yhteiset
Juhani Pietarinen: Sukupuolten tasa-arvo
Sisko Istanmäki: Sisaret ja elämät
Alli Kantola: Työ on osa elämän seikkailua
Juha Varto: Arvojen synty ja kuolema
Marja Schulman: Varhaisesta häpeästä
Referaatti: Petetyksi tuleminen - katkeruus vai kasvun mahdollisuus (Rauno Juntumaa)
Ritva Leinonen in memoriam

2/2005 Elänkö vai ulkoistanko elämääni
Hannu Mäkelä: Minä ja muut
Gustaf Molander: Elämän viimeinen vaihe - vaille jäämisen vai saamisen tunne
Pirjo Hassinen: Minä?
Kaija Majoinen: Annatko tuotteistaa itsesi?
Riitta Hyrck: Narsismin kahdenlaiset kasvot. Ohut- ja paksunahkaisen narsistin erikoispiirteitä
Raija Hieta: Mitä ryhmässä voi oppia
Referaatti: Tunnenko oman arvoni - annanko arvon toisellekin (Aulikki Kananoja)

3/2005 Pelko ja rohkeus
Marita Sandström: Pelokkaat ja rohkeat aivot
Pirkko Siltala: Menneisyyden taakasta uuteen mahdollisuuteen
Markku Myllykangas ja Pertti Happonen: Mikä lääkkeeksi sairauden ja kuoleman pelkoon?
Pirjo Tuhkasaari: Pelko ja rohkeus aikuiseksi kasvamisessa
Referaatit: Häpeän kahleista itseni hyväksymiseen (Liisa Tuovinen). Otako vastuun tarpeistani ja tunteistani (Pekka Sauri)

4/2005 Yhteinen vai yhdenmukainen maailmamme
Marjaana Kopperi: Yhteinen, yhdenmukainen vai erilainen maailma
Heikki Palva: Yksilön ja yhteisön usko muuttuvassa maailmassa: kristityn ja muslimin näkökulmia
Arja Tiainen: Yhteinen vai yhdenmukainen maailma
Esa Sariola: Yhdemukaisuuden paineesta
Jussi Viitala: Onko ihminen eläin
Aulikki Kananoja: Riippumattomuudesta oman elämän ohjaksiin

1/2006 Antaminen ja saaminen - pihtaaminen ja torjuminen
Anja Porio: Antaminen ja saaminen - pihtaaminen ja torjuminen
Kari Lindström: Antamisen ja saamisen vastavuoroisuus työyhteisössä
Marja-Liisa Swantz: Antaminen on kulttuurisidonnaista
Tuula-Liina Varis: Hajamietteitä antamisesta ja saamisesta. "Minulle nousi suuhun äitelä rusinanmaku ja sain kouristuksen vasempaan sääreeni"
Leena Linna: Ahneudesta
Liisa Kurtz: Vuorovaikutuksesta ryhmässä
Anita Ankkuri-Ikonen: Ryhmätyö ry:n kaksivuotinen työnohjaajakoulutus
Referaatti: Viha - muutosvoima vai tuhovoima (Rauno Juntumaa)

2/2006 Tietämisen tarve ja tuntemisen välttämättömyys
Maija-Leena Ihalainen: Tiedon ja oivalluksen syntyminen ryhmässä
Kirsti Simonsuuri: Myytit ja tieto
Tarmo Kunnas: Eurooppalainen tiedeperinne kapinassa järkeä vastaan
Matti Summanen: Rauhoitetaanko koulu kasvupaikaksi
Klaus Helkama: Eettisen ajattelun ja toiminnan synty
Esa Rovio: Työnohjaus - mitä se oikein on?
Referaatti: Menetykset, suru ja luopuminen (Leena Ormio)

3/2006 Elänkö vai suoritanko elämääni
Raila Leppäkoski: Järjestäytynyttä kaaosta vai kaoottista järjestystä
Maaria Leinonen: Elämä on enemmän
Heikki Majava: Aivotutkimus, syvyyspsykologia ja itseään ymmärtävä ihminen
Alli Kantola: Kasvatus - muutakin kuin suoritus
Pirjo Tuhkasaari: Suorittamisen yksinäisyydestä luovaan yhteyteen
Helinä Helminen: Mietteitä ja kokemuksia elämästä ja suorittamisesta
Referaatti: Kelpaanko itselleni - olenko riittävän hyvä (Anja Porio)

4/2006 Ihminen yhteisössään - rajat ja rajallisuus
Kirsi Aropaltio: Huumori on elämän suola
Jussi Vähämäki: Työelämän riskit ja työyhteisön ongelmat
Marja Tirkkonen: Riippuvuus, erillisyys ja liittyminen
Liisa Kurtz: Rohkenenko rikkoa omia rajojani
Anita Ankkuri-Ikonen: Yhteisöllisyydestä, yhteistyöstä ja niiden edellytyksistä ja toteutumisesta
Marjo Juutinen: Mitä ryhmässä voi oppia?
Referaatit: Muutokset ja kriisit - kaaos ja selviytyminen (Pekka Sauri). Sitoutumisen vapaus vai jatkuvan valitsemisen orjuus (Liisa Tuovinen)

1/2007 Valitsenko vai annanko muiden valita
Mikko Heikka: Syödyn omenan salaisuus - näkökulmia ihmisen valtaan valita
Raimo Nurmi: Neljä ryhmätyötapaa
Maili Pörhölä: Ryhmäytymiseen liittyvät riskit ja koulukiusaaminen
Hannu Lauerma: Pahanlaatuiset kultit ja kulttiuhrit
Rauha Laaksoharju: Kysy pettymykseltä itseäsi
Hilkka Väre: Elämä on matka

2/2007 Aikuisuus kasvun tavoitteena
Markku Envall: Mihin ja kuinka vapaa aikuinen on?
Juha Räikkä: Rehellisyys itseään kohtaan: kasvua aikuisuuteen
Maija-Leena Ihalainen: Tuhoavuuden vai kasvun valinnat
Heidi Vilhomaa: Aikuisuus tie omaan elämään
Mervi Seriola: Kasvattajan aikuisuus
Liisa Kurtz ja Marja Myllykoski: Jokamiehen johtajuus
Referaatti: Rakkauden teot ja tunteet (Liisa Tuovinen)

3/2007 Mistä mielekäs elämä
Arto Tiihonen: Saisiko olla: "Todella upeeta", "Suuria seikkailuja", "EVVK:ta" vai kenties "Ambivalentti, tasa-arvoinen identiteetti ja vastavuoroisuuteen perustuvaa tekemistä pienellä kertomuksella?"
Kaarina Valoaalto: Mielekäs elämä
Tarmo Kunnas: Parisuhde elämän mielekkyyden antajana
Terhi Utriainen: Hyvä kuolema - vai mielekäs kuolema?
Seppo Kovero: Yhteisössäkö hyvä elämä
Susanna Rautio ja Henna Pirskanen: Mistä mielekäs perhe-elämä koostuu
Seija Viitaniemi: Sanat oppaina elämän mielekkyyteen
Anne Huolman: Ryhmässä oppiminen - joskus se on jopa noloa

4/2007 Onni- sattuma vai valinta
Paula Salomaa: Onni on olla oma itsensä
Jukka Tontti: Masennus, menestys ja onnellisuus
Pirjo Hassinen: Viipaleita
Raimo Nurmi: Myytti kilpailun kaikkinaisesta siunauksellisuudesta
Liisa Kurtz ja Aino Toivanen: Onnea etsimässä
Referaatit: Ennakkoluuloista erilaisuuden kohtaamiseen (Aulikki Kananoja). Yksin - yksinäisenä vai yhteydessä (Maaria Leinonen)

1/2008 Hyvinvoiva yksilö
Leena Linna: Tunteista
Tuula-Liina Varis: Miten minusta tulee - mikä?
Hannu Säävälä: Miehen suhde lapseen
Päivi Fadjukoff: Identiteetti ihmisen voimavarana
Rauha Laaksoharju: Rohkenenko tunnistaa ja katsella vanhuutta

2/2008 Elävä ryhmä
Kari Lindström: Työilmapiirin merkitys hyvinvoinnille
Alli Kantola: Luovuus ryhmän voimavarana
Liisa Kilvensalmi: Johtamisen merkitys ryhmän elävyydelle
Pirjo Tuhkasaari: Elävä perhe turvallisuuden ja luovuuden mahdollistajana
Liisa Kurtz: Mietteitä ryhmän ohjauksesta

3/2008 Tietoisuus ja vastuu yhteisössä
Terho Pursiainen: Rakkaus ja rationaalinen rakkaus
Inkeri Sova: Luovan yhteisön edellytyksistä
Jarmo Leppiniemi: Yrittämisestä ja omistamisen vastuusta
Pia Mäkeläinen: Sivistyneen yhteiskunnan ja yksilön vastuulliset valinnat
Anita Ankkuri-Ikonen: Valita vai valittaa - ihmisen mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elämäänsä

4/2008 Ryhmätyö ry 50 vuotta - Juhlanumero
Tommi Hoikkala: Nuorten kasvuyhteisöt
Marja-Liisa Swantz: Mietteitä rituaaleista ja traditioista
Torsti Lehtinen: Vaikeinta on tulla siksi, mikä on
Maija-Leena Ihalainen: Ryhmä varhaisten vuorovaikutussuhteiden verkostona
Heli Laaksonen: Älä poraa, jos et osaa
Marita Lehtinen: Ohjaajaksi kasvamisesta
Minna Luntta: Mitä ryhmässä voi oppia

1/2009 Aikaa ihmiselle
Kari Enqvist: Katoavaa aikaa etsimässä
Anja Porio: Omaa aikaa etsimässä
Kyllikki Villa: Aikaahan on
Leena Linna: Kehityksen vaatimasta ajasta lapsuudessa ja nuoruudessa
Liisa Kurtz: Ryhmässä oppiminen on ajan antamista itselle ja toisille

2/2009 Rakkaus valintana
Liisa Tuovinen: Onko rakkaus valinta
Esa Roos: Rakkaus - onni vai onnettomuus
Minna Maijala: Arkisen rakkauden mahdollisuus? Rakkaus suomalaisessa kirjallisuudessa
Simo Skinnari: Rakkauden valitseminen ja kasvatus
Anita Ankkuri-Ikonen: Odotuksia, toiveita ja tarpeita työyhteisössä

3/2009 Mistä vihan tunne kertoo
Rauno Juntumaa: Viha ja vihan pelko
Helena Saarikoski: Kateuden ja yhteisöväkivallan perinne
Hannu Lauerma: Väkivallan kehityssuuntia ja hallintayrityksiä 2000-luvulla
Anne Huolman: Viha - hyödyllinen voimavara
Tuuli Julin ja Aino Toivanen: Tunteet ja ihmissuhteet

4/2009 Kenen ehdoilla toimimme
Susanna Hyväri: Vertaisryhmät
Kari Lindström: Kenen ehdoilla toimimme - työelämän näkökulma
Leena Linna: Miten ehdollistumme siihen mitä olemme
Anna Lassila: Ken on heistä kaikkein kauhein
Liisa Kurtz: Myrkyn kierrätys
Elina Karvinen: Mitä ryhmässä voi oppia

1/2010 Auttaja ja autettava
Aulikki Kananoja: Auttamisen moniulotteisuus
Pirjo Tuhkasaari: Auttajan todellisuus ja sisäinen elävyys
Helinä Siikala: Miksi niin vaikea ottaa vastaan apua?
Linda Arponen: Elämäntapana auttaminen - Sosiaalineuvos Jorma Soinin haastattelu
Heikki Hyvönen: Mitä ryhmässä voi oppia

2/2010 Pettymykset osana elämää
Juhani Pietarinen: Spinozan ajatuksia elinvoimasta
Helinä Helminen: Pettymykset osana elämää
Alli Kantola: Miten löytä pettymyksen myönteinen merkitys
Maaria Leinonen: Runoja
Anita Ankkuri-Ikonen: Hankalat ihmiset ja hankalat ihmissuhdetilanteet
Päivi Tavi: Mitä ryhmässä voi oppia

3/2010 Milloin rohkeuttani tarvitaan
Raila Leppäkoski: Epätoivosta huolimatta peili heijastaa
Eero Ojanen: Rohkeus Suomessa
Esa Roos: Rohkeus ja ihanteet
Kalle Könkkölä: Rohkeus ja pelko
Marita Lehtinen: Voiko yksilö tai ryhmä oppia päätöksentekoon
Ritva Vatjus: Mitä ryhmässä voi oppia

4/2010 Omaksi eduksi, yhteiseksi hyväksi
Luokanopettaja, KM, FM Helena Law: Hyvekasvatuksesta väline käytösongelmien ratkaisemiseen
Professori Aki-Mauri Huhtinen: Johtajuudesta
Vanhempi tutkija, dosentti Kaisa kauppinen: Sokkelo, labirintti vai lasikatto? -naisesimies/johtajuus murroksessa
Toimittaja, Huk Linda Arponen: Teen sen, mikä minun täytyy tehdä - omaishoitaja ja kirjailija Raisa Lardotin haastattelu
Psykologi, Ryhmätyö ry:n kouluttaja, työnohjaaja Anita Ankkuri-Ikonen: Työnohjauksen merkityksestä ja mahdollisuuksista

1/2011 Muutoksen pelko ja mahdollisuus
Koulutuspsykoanalyytikko (IPA) Leena Linna-Koskela: Muutoksen pelosta
Piispa Irja Askola: Runo kokoelmasta Mikä nainen
Dosentti Tom Sjöblom: Tekemisen tuntua: Rituaalit elämän rytmittäjinä
Ryhmäpsykoanalyytikko, aikuiskouluttaja Riitta Pöysä: Uniryhmätyöskentely - uni on kirje sinulle
FM, Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaaja Marjo Juutinen: Onko muutos mahdollinen? Voiko itsetuntemusryhmästä olla apua ihmisen kasvuun?

2/2011 Vuorovaikutuksen voima
PsT, varhaiskasvatuksen professori Marja-Leena Laakso: Lasten vuorovaikutuksellinen voima ja sen merkitykset
Erityistason perheterapeutti, psykoterapeutti Satu Hintzell: Vuorovaikutuksen voima perheessä
Psykologi, Ryhmätyö ry:n kouluttaja ja työnohjaaja Anita Ankkuri-Ikonen: Työelämässä tarvittava vuorovaikutus, rakentava osallistuminen ja sen edellyttämät taidot
Ryhmätyö ry:n kouluttaja Heidi Vilhomaa: Vuorovaikutuksen sisäiset tekijät
Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaajat Outi Ahokas ja Elina Karvinen: Ryhmästä hyvinvointia elämään
Kirjaesittely: Liisa Keltikangas-Järvinen, Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot

3/2011 Perhe kasvun paikkana
Rovasti Liisa Tuovinen: Perhe mahdollisuutena
Psykoanalyytikko Anneli Larmo: Sisarukset - lapsuudessa ja aikuisuudessa
YM, psykologi, kliininen seksologi (NACS) Tuisku Ilmonen: Kun perhettä kohtaa lapsen vammautuminen tai vakava sairaus
Kirjailija Sirpa Kähkönen: Mustat lakanat ja perheen vaietutu surut

4/2011 Yhteisöllisyyden edellytykset
Ryhmätyö-lehti 40 vuotta
Tutkimusprofessori Heikki Hiilamo: Yhteisöllisyyden edellytykset - sosiaalisen pääoman näkökulma
Pääkasvattaja Ville Turkka: Icehearts-pojat ja yhteisöllisyys
Kuvittaja Heli Pukki: Runoja
Yliopisto-opettaja, YTL Mikko Saastamoinen: Yhteisöllisyys tässä ajassa
Marjetta Karttunen: Olemme enemmän samanlaisia kuin erilaisia
Liisa Kurtzin muistoksi


 

Ryhmätyö-lehden esite

Ryhmätyö-lehdessä julkaistuja kirjoituksia