YLI 50 VUOTTA
IHMISSUHDETAITOJEN OPISKELUA

Ryhmätyö ry on julkaissut neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Ryhmätyö-lehteä vuosina 1972 - 2013.

Lehden teemanumeroissa on asiantuntijoiden kirjoituksia yksilöstä, ryhmästä, yhteisöstä ja yhteiskunnasta.

nuoli  Ryhmätyö-lehden tilauslomakkeeseen

 

Vuosi 2013 - 42. vuosikerta

Vuoden 2013 teemat ovat:

1/2013 Tunteiden voima

2/2013 Tarpeet ja elämän laatu

3/2013 Johtajana ja johdettavana

4/2013 Yksilönä yhteisössä

 

Vuoden 2012 teemat ovat:

1/2012 Minä ja muut

2/2012 Elämän valinnat ja vastuut

3/2012 Arvot ja ajankäyttö

4/2012 Luopumisen tuska ja mahdollisuus

( lehti vuonna 2002, lehti vuonna 2003 , lehti vuonna 2004, lehti vuonna 2005, lehti vuonna 2006, lehti vuonna 2007, lehti vuonna 2008, lehti vuonna 2009)

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2011

Ryhmätyö-lehdessä julkaistuja kirjoituksia


RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2011

1/2011 Muutoksen pelko ja mahdollisuus

Kouluttajapsykoanalyytikko (IPA) Leena Linna-Koskelan artikkelin otsikko on "Muutoksen pelosta". Lehdessä on myös piispa Irja Askolan runo julkaisusta "Mikä nainen". "Tekemisen tuntua: Rituaalit elämän rytmittäjinä" on dosentti Tom Sjöblomin artikkelin otsikko. Ryhmäpsykoanalyytikko, aikuiskouluttaja Riitta Pöysä kirjoittaa aiheesta "Uniryhmätyöskentely - uni on kirje sinulle" ja FM, Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaaja Marjo Juutinen aiheesta: "Onko muutos mahdollinen? Voiko itsetuntemusryhmästä olla apua ihmisen kasvuun?".

2/2011 Vuorovaikutuksen voima

3/2011 Perhe kasvun paikkana

4/2011 Yhteisöllisyyden edellytykset

 


RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2010

1/2010 Auttaja ja autettava

YTM, MSS Aulikki Kananoja tarkastelee lehden teemaa sosiaalialan näkökulmasta otsikolla "Auttamisen moniulotteisuus" ja psykoterapeutti VET Pirjo Tuhkasaari puolestaan auttajan näkökulmasta otsikolla "Auttajan todellisuus ja sisäinen elävyys". Lääkäri, kirjailija Helinä Siikala pohtii kirjoituksessaan teemaa avun saajan kannalta "Miksi niin vaikea ottaa vastaan apua?" Toimittaja Linda Arponen haastattelee sosiaalineuvos Jorma Soinia "Elämäntapana auttaminen". Ryhmänohjaaja RR Heikki Hyvönen kirjoittaa, mitä ryhmässä voi oppia.

2/2010 Pettymykset osana elämää

Professori, emeritus Juhani Pietarinen kirjoittaa lehden teemasta aiheenaan "Spinozan ajatuksia elinvoimasta". Erityisopettaja, kehitysyhteistyöntekijä Helinä Helminen tarkastelee aihetta omakohtaisten pettymysten kautta, pettymyksistä seviytymistä osana elämän virtaa. Opettaja, kirjailija Alli Kantola puolestaan pohtii "Miten löytää pettymyksen myönteinenmerkitys". Runoilija Maaria Leinosen runot avaavat elämän moninaista kirjoa sanataiteen keinoin. Psykologi, Ryhmätyö ry:n kouluttaja ja työnohjaaja Anita Ankkuri-Ikonen tuo esille syitä, taustoja ja näkökulmia teemasta "Hankalat ihmiset ja hankalat ihmissuhdetilanteet". Erikoissairaanhoitaja, ryhmänohjaaja Päivi Tavi kirjoittaa, mitä ryhmässä voi oppia.

3/2010 Milloin rohkeuttani tarvitaan

Teatteriohjaaja Raila Leppäkosken artikkelin aihe on "Epätoivosta huolimatta peili heijastaa". Filosofi Eero Ojanen kirjoittaa lehden teemasta otsikolla "Rohkeus Suomessa". FM, psykologi, koulutusanalyytikko Esa Roosin teemana on "Rohkeus ja ihanteet" ja toiminnanjohtaja Kalle Könkkösen teemana "Rohkeus ja pelko". Ryhmänohjaaja RR Marita Lehtinen pohtii artikkelissaan "Voiko yksilö tai ryhmä oppia päätöksentekoon". HLL, erityistason perheterapeutti, ryhmänohjaaja RR Ritva Vatjus kirjoittaa, mitä ryhmässä voi oppia.

4/2010 Omaksi eduksi, yhteiseksi hyväksi

Luokanopettaja, KM, FM Helena Law kirjoittaa aiheesta "Hyvekasvatuksesta väline käytösongelmien ratkaisemiseen". Professori Aki-Mauri Huhtinen otsikoi artikkelinsa "Johtajuudesta" ja vanhempi tutkija, dosentti Kaisa Kauppinen jatkaa johtajuudesta artikkelissaan "Sokkelo, labyrintti vai lasikatto - naisesimies/johtajuus murroksessa". Toimittaja Linda Arponen haastattelee kirjailija Raisa Lardotia omaishoitajuudesta. Psykologi, Ryhmätyö ry:n kouluttaja, työnohjaaja Anita Ankkuri-Ikonen käsittelee lehden teemaa otsikolla "Työnohjauksen merkityksestä ja mahdollisuuksista".

 


RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2009

1/2009 Aikaa ihmiselle

Kosmologian professori Kari Enqvistin kirjoituksen aihe on ”Katoavaa aikaa etsimässä” ja rovasti, kirjailija Anja Porion  puolestaan ”Omaa aikaa etsimässä”.” Aikaahan on”, kirjoittaa suomentaja Kyllikki Villa kirjoituksessaan. Psykoanalyytikko Leena Linnan  artikkelin otsikko on ”Kehityksen vaatimasta ajasta lapsuudessa ja nuoruudessa”. Ryhmätyö ry:n kouluttaja Liisa Kurtzin kirjoituksen aihe on ”Ryhmässä oppiminen on ajan antamista itselle ja toisille".

2/2009 Rakkaus valintana

Rovasti Liisa Tuovinen tarkastelee lehden teemaa kirjoituksessaan, jonka otsikko on "Onko rakkaus valinta?" FM, psykologi, koulutusanalyytikko Esa Roosin artikkelin aihe on "Rakkaus - onni vai onnettomuus?" ja FT, kirjallisuuden tutkija Minna Maijalan "Arkisen rakkauden mahdollisuus? Rakkaus suomalaisessa kirjallisuudessa". Professori Simo Skinnarin kirjoituksen otsikko on "Rakkauden valitseminen kasvatuksessa" ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja, psykologi Anita Ankkuri-Ikosen "Odotuksia, toiveita ja tarpeita työyhteisössä".

3/2009 Mitä vihan tunne kertoo

FT, psykoanalyytikko Rauno Juntumaan kirjoituksen aihe on "Viha ja vihan pelko". FT, folkloristiikan dosentti Helena Saarikosken artikkelin otsikko on "Kateuden ja yhteisöväkivallan perinne" ja vastaavan ylilääkärin, dosentti Hannu Lauerman "Väkivallan kehityssuuntia ja hallintayrityksiä 2000-luvulla". Viha - hyödyllinen voimavara" on perheterapeutti Anne Huolmanin kirjoituksen aihe ja "Tunteet ja ihmissuhteet" on Ryhmätyö ry:n kouluttajien Tuuli Julinin ja Aino Toivasen aiheena.

4/2009 Kenen ehdoilla toimimme

VTT, tutkimuspäällikkö Susanna Hyvärin artikkelin aihe on "Vertaisryhmät syrjäytymisen voittamisen näyttämönä" ja professori Kari Lindströmin "Kenen ehdoilla toimimme - työelämän näkökulma". "Miten ehdollistumme siihen mitä olemme" on lapsi- ja nuorisopsykoanalyytikko Leena Linnan kirjoituksen aihe. FM, perheterapeutti RR Anna Lassila kirjoittaa aiheesta "Ken on heistä kaikkein kauhein?" ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja Liisa Kurtz aiheesta "Myrkyn kierrätys". Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaaja Elina Karvinen kirjoittaa siitä, mitä ryhmässä voi oppia.

 


RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2008

1/2008 Hyvinvoiva yksilö

Psykoanalyytikko Leena Linna kirjoittaa aiheesta "Tunteista". Kirjailija Tuula-Liina Variksen kirjoituksen otsikko on "Miten minusta tulee - mikä?" "Miehen suhde lapseen" on psykiatri, perheterapeutti, psykoanalyytikkokandidaatti Hannu Säävälän artikkelin aihe ja FT, kehittämispäällikkö Päivi Fadjukoffin "Identiteetti ihmisen voimavarana". Eläketeologi, perheneuvoja Rauha Laaksoharju kirjoittaa aiheesta "Rohkenenko tunnistaa ja katsella vanhuutta".

2/2008 Elävä ryhmä

Professori Kari Lindströmin artikkelin aihe on ”Työilmapiirin merkitys hyvinvoinnille” ja työnohjaaja, opettaja, kirjoittaja Alli Kantolan ”Luovuus ryhmän voimavarana”. ”Johtamisen merkitys ryhmän elävyydelle” on psykiatrian erikoissairaanhoitaja, työnohjaaja Liisa Kilvensalmen kirjoituksen otsikko. Psykoterapeutti VET Pirjo Tuhkasaaren artikkelin aihe on ”Elävä perhe turvallisuuden ja luovuuden mahdollisuutena” ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja Liisa Kurtz kirjoittaa aiheesta ”Mietteitä ryhmän ohjauksesta”.

3/2008 Tietoisuus ja vastuu yhteisössä

Filosofi , pastori Terho Pursiaisen artikkelin otsikko on ”Rakkaus ja rationaalinen rakkaus”. ”Luovan yhteisön edellytyksiä” on taidepedagogiikan professori emerita, työnohjaaja FT
Inkeri Savan artikkelin aihe ja ”Yrittämisestä ja omistamisen vastuusta” kirjoittaa professori Jarmo Leppiniemi. Sosiaalityöntekijä, sosiaalipsykologi Pia Mäkeläinen kirjoittaa aiheesta
”Sivistyneen yhteiskunnan ja yksilön vastuulliset valinnat” ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja, psykologi Anita Ankkuri-Ikonen aiheesta ”Valita vai valittaa – ihmisen mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elämäänsä”.

4/2008 Ryhmätyö ry - 50 vuotta. Juhlanumero

Tutkimusjohtaja, dosentti Tommi Hoikkalan kirjoituksen aihe on ”Nuorten kasvuyhteisöt” ja tutkija Marja-Liisa Swantzin ”Mietteitä rituaaleista ja traditioista”. Kirjailija, FM Torsti Lehtinen kirjoittaa otsikolla ”Vaikeinta on tulla siksi, mikä on”. ”Ryhmä varhaisten vuorovaikutussuhteiden verkostona” on psykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko Maija-Leena Ihalaisen kirjoituksen aihe ja runoilija Heli Laaksosen kolumnin otsikko on ”Älä poraa, jos et osaa”. Ryhmänohjaaja RR Marita Lehtinen kirjoittaa ”Ohjaajaksi kasvamisesta” ja toimintaterapeutti, työnohjaaja RR, ryhmänohjaaja RR Minna Luntta aiheesta ”Mitä ryhmässä voi oppia?”.

 


RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2007

1/2007 Valitsenko vai annanko muiden valita

Piispa Mikko Heikan kirjoituksen aihe on "Syödyn omenan salaisuus - näkökulmia ihmisen valtaan valita". Emeritusprofessori Raimo Nurmen artikkelin otsikko on "Neljä ryhmätyötapaa" ja akatemiatutkija, dosentti Maili Pörhölän "Ryhmäytymiseen liittyvät riskit ja koulukiusaaminen". "Pahanlaatuiset kultit ja kulttuurit" on ylilääkäri, psykiatrian dosentti Hannu Lauerman artikkelin aihe. Rauha Laaksoharjun kirjoituksen otsikko on "Kysy pettymykseltä itseäsi" ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja, terveydenhuollon lehtori Hilkka Väreen "Elämä on matka".

2/2007 Aikuisuus kasvun tavoitteena

Kirjailija Markku Envallin kirjoituksen otsikko on "Mihin ja kuinka vapaa aikuinen on?" ja käytännöllisen filosofian dosentti Juha Räikän "Rehellisyys itseään kohtaan: kasvua aikuisuuteen". "Tuhoavuuden vai kasvun valinnat" on psykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko Maija-Leena Ihalaisen artikkelin aihe. Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaaja Heidi Vilhomaan kirjoituksen aihe on "Aikuisuus tie omaan elämään" ja lastensuojelun perhetyöntekijä, perheterapeutti RR Mervi Seriolan "Kasvattajan aikuisuus". Ryhmätyö ry:n kouluttajien Liisa Kurzin ja Marja Myllykosken kirjoituksen otsikko on "Jokamiehen johtajuus".

3/2007 Mistä mielekäs elämä

FT, toimialapäällikkö Arto Tiihosen kirjoituksen otsikko on “Todella upeeta, Suuria seikkailuja, EVVK:ta vai kenties Ambivalentti, tasa-arvoinen identiteetti ja vastavuoroisuuteen perustuvaa tekemistä pienellä kertomuksella?” Runoilija, kirjailija Kaarina Valoaalto kirjoittaa aiheesta ”Mielekäs elämä” ja professori Tarmo Kunnas aiheesta ”Parisuhde elämän mielekkyyden antajana”. ”Hyvä kuolema – vai oma mielekäs kuolema?” on FT, dosentti, tutkija ja kirjailija Terhi Utriaisen artikkelin aihe. YTT, yhteiskuntapolitiikan lehtori Seppo Kovero pohtii kirjoituksessaan ”Yhteisössäkö hyvä elämä?” ja YTM, tutkija Susanna Rautio ja YTM, tutkija Henna Pirskanen kirjoittavat otsikolla ”Mistä mielekäs perhe-elämä koostuu?”. ”Sanat oppaina elämän mielekkyyteen” on hahmotaide- ja Gestalt-terapeutti, fil. kand. Seija Viitaniemen kirjoituksen aihe ja perheterapeutti RR Anne Huolman kirjoittaa aiheesta ”Ryhmässä oppiminen – joskus se on jopa noloa”.

4/2007 Onni - sattuma vai valinta

FL, viestinnän lehtori Paula Salomaan artikkelin aihe on “Onni on olla oma itsensä”. VTT, yliopistonlehtori Jukka Tontti kirjoittaa aiheesta ”Masennus, menestys ja onnellisuus”. Kirjailija Pirjo Hassisen kirjoituksen otsikko on ”Viipaleita” ja emeritusprofessori Raimo Nurmen ”Myytti kilpailun kaikkinaisesta siunauksellisuudesta”. Ryhmätyö ry:n kouluttajat Liisa Kurtz ja Aino Toivanen kirjoittavat otsikolla ”Onnea etsimässä”.

 


RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2006

1/2006 Antaminen ja saaminen - pihtaaminen ja torjuminen

Kirjailija Anja Porio kirjoittaa lehden teemasta "Antaminen ja saaminen - pihtaaminen ja torjuminen". "Antamisen ja saamisen vastavuoroisuus työyhteisössä" on professori Kari Lindströmin kirjoituksen otsikko ja kehitysmaatutkija Marja-Liisa Swantzin "Antaminen on kulttuurisidonnaista". "Hajamietteitä antamisesta ja saamisesta. Minulle nousi suuhun äitelä rusinanmaku ja sain kouristuksen vasempaan sääreeni" on kirjailija Tuula-Liina Variksen kirjoituksen otsikko. Psykoanalyytikko Leena Linnan kirjoituksen aihe on "Ahneudesta". Ryhmätyö ry:n kouluttaja Liisa Kurtz kirjoittaa aiheesta "Vuorovaikutuksesta ryhmässä" ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja, psykologi Anita Ankkuri-Ikonen esittelee kirjoituksessaan Ryhmätyö ry:n kaksivuotisen työnohjaajakoulutusohjelman.

2/2006 Tietämisen tarve ja tuntemisen välttämättömyys

Psykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko Maija-Leena Ihalaisen artikkelin otsikko on "Tiedon ja oivalluksen syntyminen ryhmässä". "Myytit ja tieto" on dosentti, kirjailija Kirsti Simonsuuren kirjoituksen aihe ja "Eurooppalainen tiedeperinne kapinassa järkeä vastaan" professori Tarmo Kunnaksen. Kirjailija, luokanopettaja Matti Summanen kirjoittaa aiheesta "Rauhoitetaanko koulu kasvupaikaksi" ja sosiaalipsykologian professori Klaus Helkama aiheesta "Eettisen ajattelun ja toiminnan synty". LiT, työnohjaaja Esa Rovio pohtii artikkelissaan aihetta "Työnohjaus - mitä se oikeastaan on?"

3/2006 Elänkö vai suoritanko elämääni

Teatteriohjaaja Raila Leppäkosken kirjoituksen otsikko on "Järjestäytynyttä kaaosta vai kaoottista järjestystä". "Elämä on enemmän" on sosiaalityöntekijä, kirjailija Maaria Leinosen runosikermän otsikko. Psykiatri, psykoanalyytikko, semiootikko Heikki Majavan artikkelin aihe on "Aivotutkimus, syvyyspsykologia ja itseään ymmärtävä ihminen" ja työnohjaaja Alli Kantolan "Kasvatus - muutakin kuin suoritus". "Suorittamisen yksinäisyydestä luovaan yhteyteen" on psykoterapeutti VET Pirjo Tuhkasaaren artikkelin otsikko. Erityisopettaja, kehitysyhteistyön tekijä Helinä Helminen kirjoittaa aiheenaan "Mietteitä ja kokemuksia elämästä ja suorittamisesta".

4/2006 Ihminen yhteisössään - rajat ja rajallisuus

Teatterinohjaaja Kirsi Aropaltion kirjoituksen aihe on "Huumori on elämän suola". Dosentti, tutkimusjohtaja Jussi Vähämäen artikkelin otsikko on "Työelämän riskit ja työyhteisön ongelmat". Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaaja Marja Tirkkonen kirjoittaa aiheenaan "Riippuvuus, erillisyys, liittyminen" ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja Liisa Kurtz "Rohkenenko rikkoa omia rajojani?" "Yhteisöllisyydestä, yhteistyöstä ja niiden edellytyksistä ja toteutumisesta" kirjoittaa psykologi, Ryhmätyö ry:n kouluttaja Anita Ankkuri-Ikonen. Marjo Juutinen kirjoittaa aiheesta "Mitä ryhmässä voi oppia?".

 


RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2005

1/2005 Arvot - omat ja yhteiset

Professori, emeritus Juhani Pietarisen kirjoituksen aihe on "Sukupuolten tasa-arvo". Kirjailija Sisko Istanmäki kirjoittaa aiheesta "Sisaret ja elämät" ja tietokirjailija Alli Kantola aiheesta "Työ on osa elämän seikkailua". "Arvojen synty ja kuolema" on professori Juha Varton artikkelin otsikko. Psykologi, lastenpsykoterapeutti Marja Schulmanin artikkelin aihe on "Varhaisesta häpeästä".

2/2005 Elänkö vai ulkoistanko elämääni

Kirjailija Hannu Mäkelän kirjoituksen otsikko on "Minä ja muut". Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri, psykologi, dosentti Gustaf Molander kirjoittaa aiheenaan "Elämän viimeinen vaihe - vaille jäämisen vai saamisen tunne?". Kirjailija Pirjo Hassisen kirjoituksen aihe on "Minä?" ja kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoisen "Annatko tuotteistaa itsesi?". "Narsismin kahdenlaiset kasvot. Ohut- ja paksunahkaisen narsistin erityispiirteitä." on sosiaalipsykologi, psykoanalyytikko Riitta Hyrckin artikkelin otsikko. Raija Hieta kirjoittaa kirjoitussarjassa "Mitä ryhmässä voi oppia".

3/2005 Pelko ja rohkeus

Filosofian lisensiaatti Marita Sandström kirjoittaa otsikkonaan "Pelokkaat ja rohkeat aivot". "Menneisyyden taakasta uuteen mahdollisuuteen" on filosofian lisensiaatti, psykoanalyytikko Pirkko Siltalan kirjoituksen aihe. Terveyssosiologian dosentti Markku Myllykankaan ja epidemiologian professori Pertti Happosen artikkelin otsikko on "Mikä lääkkeeksi sairauden ja kuoleman pelkoon?" ja psykoterapeutti VET (yksilö- ja perheterapiassa) Pirjo Tuhkasaaren "Pelko ja rohkeus aikuiseksi kasvamisessa".

4/2005 Yhteinen vai yhdenmukainen maailmamme

Dosentti Marjaana Kopperin artikkelin otsikko on "Yhteinen, yhdenmukainen vai erilainen maailma" ja arabian kielen ja islamin tutkimuksen emeritusprofessori Heikki Palvan "Yksilön ja yhteisön usko muuttuvassa maailmassa: kristityn ja muslimin näkökulmia". Kirjailija Arja Tiaisen kirjoituksen aihe on "Yhteinen vai yhdenmukainen maailma" ja kirjailija, psykologi Esa Sariolan "Yhdenmukaisuuden paineesta". "Onko ihminen eläin", kysyy dosentti Jussi Viitala kirjoituksessaan. Yhteiskuntatieteiden maisteri Aulikki Kananojan Ryhmätyö ry:n teemaillassa pitämän alustuksen aihe on "Riippuvuudesta oman elämän ohjaksiin".

 


RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2004

1/2004 Oman minuuden löytäminen ja uskollisuus itselle

Ohjaaja, näyttelijä Kari Heiskasen kirjoituksen otsikko on "Oman minuuden löytäminen ja uskollisuus itselle" ja kirjailija Sirkka Laineen "Alati muuttuva minuus". "Uskottomuuden kautta oman tien uskollisuuteen" on THM, KL, yliopettaja emerita Aili Huhtisen artikkelin aihe. Kirjailija Alli Kantolan kirjoituksen otsikko on "Kiltteydestä omaan vastuuseen" ja kirjailija Keijo Siekkisen "Mihin minä meni ja mistä tuli takaisin". Psykologi Marja-Leena Käyhdyn haastattelun aihe on "Itsensä uudelleen määrittely on minuuden löytämistä". "Oman minuuden löytäminen ja uskollisuus itselle perheen suhteiden näkökulmasta" on VET psykoterapeutti Pirjo Tuhkasaaren artikkelin aihe. Hammaslääkäri, työnohjaaja Hannu Salon kirjoituksen otsikko on "Laumasta ryhmäksi. Kaaoksesta ensi-iltaan, oppimisprosessin kuvaus".

2/2004 Ihminen muutoksessa - muutos ihmisessä

Kirjailija Pekka Aukian kirjoituksen aihe on "Perhe ja sen jäsenet muutoksessa, muutos perheessä ja sen jäsenissä" ja professori Kari Lindströmin "Organisaatiomuutos - muoti vai pakko". "Katastrofikäyttäytyminen, ryhmädynaaminen näkökulma" on VTM, hum. kand. projektitutkija Heli Joutsenlahden artikkelin otsikko. Ryhmätyö ry:n kouluttaja, SHO Hilkka Väre kirjoittaa aiheesta "Muuttuva ihminen - muuttumaton ihminen". Ryhmätyö ry:n kouluttajat Tuuli Julin ja Riitta Niskanen kirjoittavat aiheesta "Oppiminen on muutosta ihmisessä - opettajassa ja oppilaassa" ja Erkki Martevo kertoo siitä, mitä ryhmässä voi oppia.

3/2004 Elämäniloa vuorovaikutuksesta

Käytännöllisen filosofian dosentti Terho Pursiaisen artikkelin aihe on "Ihmisten välisestä kohtaamisesta". "Sivussaseisojat - ohikulkijat" on kirjailija Maaria Leinosen runokertomuksen otsikko ja pastori Mitro Repo kertoo aiheesta "Elämäniloa vuorovaikutuksesta". Kansanedustaja, tekniikan ja kauppatieteiden tohtori Tarja Cronbergin kirjoituksen aihe on "Teknologia ja suhde toiseen". "Satujen ja tarinoiden merkityksestä" on psykoanalyytikko Leena Linnan kirjoituksen otsikko ja filosofian maisteri Anna Lassilan "Sesam aukene - minä tahdon ulos! Epäonnistuneen kirjalijan muistiinpanoja" Marja Tirkkonen kirjoittaa aiheesta "Mitä ryhmässä voi oppia".

4/2004 Tunteet ryhmän dynamiikassa

Kirjailija, perheneuvoja Kirsti Ijäs kirjoittaa aineesta "Suvun ja perheen salaisuudet". "Kuuleminen - kuulluksi tuleminen" on rovasti, perhetyön kouluttaja Liisa Tuovisen kirjoituksen otsikko. PsM, tutkija Marjukka Sallisen, PsT, ma. professori Anna Röngän ja dosentti Ulla Kinnusen artikkelin aihe on "Tunteet perhesuhteissa" ja psykoanalyytikko, ryhmäpsykoanalyytikko Maija-Leena Ihalaisen "Tunteet ryhmän dynamiikassa ...tunteiden olemassaolo voi ehkä olla meidän ainoa todellisuutemme..." Ryhmätyö ry:n kouluttaja, psykologi Anita Ankkuri-Ikosen kirjoituksen otsikko on "Työnohjaus työryhmien ja työyhteisöjen yhteistyön tukena" ja Anne-Marie Krogars kirjoittaa aiheesta "Mitä ryhmässä voi oppia".

 


RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2003

1/2003 Tarpeet, tunteet ja ruumiin kieli

Filosofian tohtori Pirkko Kiviniemen kirjoituksen aihe on "Tarpeet ja heijastuksia" ja teatteriohjaaja Kalle Holmbergin "Ajatuksia ruumiin kielestä ja mielestä". "Kehyksistään irrotettu ihminen" on dramaturgi Outi Nyytäjän artikkelin otsikko. Filosofi Juha Varton kirjoituksen aihe on "Ruumiin tarpeet". "Made in Heaven? Soidinmenojen viettelevyydestä ja tuhoavuudesta ryhmässä" on FM, kirjailija Anna Lassilan artikkelin otsikko ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja Liisa Kurtz kirjoittaa aiheenaan "Olenko kyllin hyvä, kysyy moni päivittäin - tietämättään".

2/2003 Valta ja vallan käyttö

Filosofian tohtori Sirpa Taskisen kirjoituksen aihe on "Valta ja minä". Professori Kari Lindströmin artikkelin otsikko on "Valta ja vallankäyttö esimiestyössä" ja dosentti Kaija Majoisen "Vallan monet kasvot". "Ihmisestä poliitikoksi. Vallankäytön myytit ja todellisuus" on filosofian tohtori Pekka Saurin kirjoituksen otsikko. Kirjailija Tuula-Liina Variksen kirjoituksen aihe on "Rakkauden ja 'rakkauden' vangit" ja "Kasvatuksen vaikea varovaisuus - miksi valta on kasvattajille niin vaikea asia?" on YTT, lehtori Kaarina Mönkkösen artikkelin otsikko. Riitta Niskanen kirjoittaa siitä, mitä ryhmässä voi oppia.

3/2003 Ihmisenä kasvamisen mahdollisuus

Kirjailija Kyllikki Villan kirjoituksen otsikko on "Vanhuudesta". "Vastoinkäyminen, epäonnistuminen - eheytyminen vai tuho" on ryhmäpsykoanalyytikko, psykoanalyytikko Maija-Leena Ihalaisen artikkelin aihe. VET psykoterapeutti Pirjo Tuhkasaaren artikkelin otsikko on "Perhe kasvun paikkana" ja lehtori Ina Sovan "Vertaisarviointi ammatillisen kasvun menetelmänä terveydenhuollossa".

4/2003 Juhlanumero - Ryhmätyö ry 45 vuotta

Fil.lis, psykoanalyytikko Pirkko Siltalan artikkelin otsikko on "Muutoksen hetki". Kirjailija Kyllikki Villalta on kaksi runoa. "Välähdyksiä ryhmätyön alkuvaiheista" on sosiaalityöntekija Raakel Vallikarin ja "Ryhmätyö ry:n Ryhmänohjaajakoulutuksen vaiheista" on Ryhmätyö ry:n ryhmänohjaajan Toini Hirvosen haastattelun aihe. Raija Koskinen ja Katarina von Renteln kirjoittavat aiheesta "Mitä ryhmässä voi oppia" Ryhmätyö ry:n työnohjaajakoulutuksen näkökulmasta. Ryhmätyö ry:n kouluttajan Tuula Lahtisen haastattelun aihe on "Ryhmätyö ry:n perheterapiakoulutuksesta" ja Ryhmätyö ry:n kouluttajan, psykologi Anita Ankkuri-Ikosen kirjoituksen otsikko on "Ryhmädynaaminen johtajuus. Ryhmätyö ry:n kaksivuotinen johtajuuskoulutus". Aino Toivanen, Ritva Rahko ja Jukka Mustakallio kirjoittavat aiheesta "Mitä ryhmässä voi oppia".


RYHMÄTYÖ-LEHTI VUONNA 2002

1/2002 Ihminen ihmisen tukena

Lääket. ja kir. tri Kirsti Blomqvistin kirjoituksen aihe on "Kasvun mahdollistaminen". "Vanhemmuudesta ja sen tukemisesta" kirjoittaa kouluttaja, kirjailija Alli Kantola ja sosiaalipsykologi Jaana Venkulan kirjoituksen otsikko on "Teot ja toiminta ihmisen tukena ja muutoksen lähteenä". "Ihminen - ihmisen toivo" on runoilija Maaria Leinosen runojen otsikko. Psykoanalyytikko Marita Torstin artikkelin aihe on "Suosiota tavoitteleva psykoanalyysi on menetetty psykoanalyysi" ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja Helinä Helmisen kirjoituksen otsikko on "Ryhmä yksilön tukena?"

2/2002 Ryhmä hyvinvoinnin lähteenä

Tutkimusprofessori Kari Lindströmin artikkelin otsikko on "Työyhteisö hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin lähteenä". "Työnohjaus vuorovaikutusprosessina" on FL, psykoanalyytikko Pirkko Siltalan artikkelin aihe. Psykoterapeutti Leena Ormio kirjoittaa aiheeenaan "Sota-ajan lasten ääni kantaa tähän päivään" ja perheterapeutti RR Pirjo Virtanen aiheenaan "Perhe hyvinvoinnin lähteenä". "Epävarmuus - uhka vai mahdollisuus työssä?" on Ryhmätyö ry:n kouluttaja Anita Ankkuri-Ikosen kirjoituksen aihe.

3/2002 Ristiriidasta yhteistyöhön

Kirjailija Sisko Istanmäki käsittelee lehden aihetta "Puhumaton liitto" -otsikoidussa kirjoituksessaan. Psykologi, perheterapeutti Marja-Leena Käyhdyn ajatuksia on koottu kirjoitukseen, jonka otskko on "Riippuvuudesta ja itsenäisyydestä". "Ryhmän toiminta ja toimivuus kriisitilaiteissa" on VTM Heli Joutsenlahden artikkelin aihe ja "Ristiriidoista perheessä" on VE perhepsykoterapeutti, ET yksilöpsykoterapeutti Pirjo Tuhkasaaren aiheena. KM, kouluttaja Leena Mäkijärven kirjoituksen otsikko on "Ristiriidasta yhteisyöhön - peruskoulun paineet muutosta tukemassa". "Ristiriidasta yhteistyöhön. Terapiasuhteen karikot kognitiivisen terapian näkökulmasta" on PsT, kongnitiivinen psykoterapeutti Irma Karilan artikkelin otsikko. Ryhmätyö ry:n kouluttajat Liisa Kurtz ja Anna-Leena Saarelainen kirjoittavat aiheesta "Työnohjauksesta apua työyhteisön ristiriitatilanteissa" ja Iisakki Kosonen siitä, mitä ryhmässä voi oppia. Lehdessä julkaistaan Ryhmätyö ry:n kouluttaja, lehtori Seija Aallon Ryhmätyö-lehden 30-vuotisjuhlassa 11.11.2001 pitämä Juhlapuhe.

4/2002 Kestävyys ihmissuhteissa, onnellisuus elämässä

Professori Juhani Pietarisen artikkelin otsikko on "Klassinen käsitys onnellisuudesta". Psykoanalyytikko, LKT Kirsti Blomqvistin kirjoituksen aihe on "Ystävyyden merkityksestä". "Paha olla - heidän, minun vai meidän" kysyy VTT, sosiaalityön lehtori Riitta Granfelt artikkelinsa otsikossa. Rauha Laaksoharju kirjoittaa aiheesta "Parinvalintojen kasvuhistoria. Ihmisen ikävä toisen luo." ja Ryhmätyö ry:n kouluttaja Anita Ankkuri-Ikonen aiheesta "Kestävyys ihmissuhteissa". Ryhmätyö ry:n kouluttajien Tuuli Julinin ja Ritva Rahkon kirjoituksen aihe on "Ilo ja tyytyväisyys elämässä - toiveajattelua vai tietoinen valinta" ja Mirja Holste kirjoittaa siitä, mitä ryhmässä voi oppia.


Vuosikerran hinta on á 40 euroa.

Vanhoja vuosikertoja on saatavissa rajoitetusti. Ilmestyneitä vuosikertoja voi tilata tilauslomakkeella tai Ryhmätyö ry:n toimistosta, puh. 0500 710086


Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2011

nuoliRyhmätyö-lehden tilauslomakkeeseen

Takaisin Ryhmätyö ry:n kotisivulle