Boincin toimintaa ja erityisesti toimintaa koskevia viestejä voi säädellä erityisen asetustiedoston avulla. Tiedosto on cc_config.xml eikä sitä oletuksena ole. Voit luoda tiedoston yksinkertaisella tekstieditorilla, esim. Windowsin Notepadilla. Huolehdi, että tiedoston pääte tulee oikein! Tiedosto pitää olla Boincin datahakemistossa, jos Boincin versio on 6.1 tai suurempi. 5-versiolla se on Boinc-hakemistossa.

Tiedoston perusrakenne on seuraavanlainen:
 <cc_config>
 <log_flags> [ ] </log_flags> <options> [ ] </options>
</cc_config>
Hakasulkeiden väliin tulee haluttu toiminto. Esimerkiksi options-kohdan välissä oleva <no_gpus>1</no_gpus> estää näytönohjaimen käytön laskennassa. Pääsääntönä on se, että 0 kytkee toiminnon pois ja 1 kytkee toiminnon päälle. Viestit löytyvät tapahtumalokista, joka on omana ikkunanaan (Event log). Kyseiset ilmoitukset eivät ole virheilmoituksia, vaikka monet ovat niin luulleet keskustelupalstojen viesteistä päätellen. Tapahtumalokin saa näkyviin Boinc Managerin valikosta Lisäasetukset -> Tapahtumaloki... Edellisen lisäksi Boinc kirjoittaa tietoja kahteen tiedostoon, jotka ovat stderrdae.txt ja stdoutdae.txt ja molemmat tiedostot ovat Boincin datahakemistossa.

Oletuksena on kolme toimintoa päällä: <task>, <file_xfer> ja <sched_ops>.

<task> näyttää viestin, kun paketin laskenta alkaa ja päättyy, esimerkiksi:

15.8.2011 15:43:29 | RNA World | Starting task cms_GA-p[N-O-Lin64f]_1_Orientia-tsutsugamushi-str.-Boryong_AM494475.lin.EMBL_RF00644_mir-27_1313176923_45823_0 using cmsearch2 version 31
15.8.2011 15:49:08 | RNA World | Computation for task cms_GA-p[N-O-Lin64f]_1_Orientia-tsutsugamushi-str.-Boryong_AM494475.lin.EMBL_RF00644_mir-27_1313176923_45823_0 finished

<file_xfer>  näyttää tiedoston siirron aloituksen ja lopetuksen, esimerkiksi:

15.8.2011 15:43:29 | SETI@home | Started upload of 10ap11ad.6357.13146.12.10.177.vlar_1_0
15.8.2011 15:43:33 | SETI@home | Finished upload of 10ap11ad.6357.13146.12.10.177.vlar_1_0

<sched_ops> näyttää viestit aikatauluttajalle, esimerkiksi:

15.8.2011 15:55:21 | SETI@home | Sending scheduler request: To fetch work.
15.8.2011 15:55:21 | SETI@home | Requesting new tasks for CPU
15.8.2011 15:55:23 | SETI@home | Scheduler request completed: got 0 new tasks
15.8.2011 15:55:23 | SETI@home | Project has no tasks available

Suurin osa seuraavassa luetelluista toiminnoista eivät ole tarpeellisia tavallisen käyttäjän kannalta ja käyttöönotto vaatii hieman tietoteknistä osaamista. Lähinnä näistä on apua, jos pitää selvittää Boincin tavallisuudesta poikkeavaa toimintaa. Myös uusien ohjelmaversioiden testaajat käyttävät näitä.

Lokiin liittyvät eli <log_flags> ja </log_flags> tagien väliin tulevat:

<app_msg_receive> Jaettua muistia koskevat viestit sovelluksesta
<app_msg_send>
Jaettua muistia koskevat viestit, jotka on lähetetty sovellukselle
<benchmark_debug>
Suorituskykytesteihin liittyvät debuggaustiedot1. Versiosta 5.8 alkaen
<checkpoint_debug>
Näyttää, milloin sovellus tekee tarkistuspisteen
<coproc_debug>
Näyttää apuprosessorin (GPU) aikataulutukseen liittyviä tietoja. Versiosta 6.3 alkaen
<cpu_sched>
Keskusyksikön eli CPUn aikataulutukseen liittyviä tietoja.
<cpu_sched_debug>
Keskusyksikön aikataulukseen liittyvät päätelmät
<cpu_sched_status>
Kertoo, mitä toimintoja on käynnissä
<dcf_debug>
Näyttää korjauskertoimen laskennan projektikohtaisesti. Versiosta 6.6.10 alkaen
<dept_debug>

<file_xfer_debug>
Näyttää tiedoston siirron päättymistilan.
<quirpc_debug> tai <gui_rpc_debug>
Debuggaustiedot GUI RPC -tiedoista2. Versiosta 6.11 alkaen
<http_debug>
Debuggaustietoja verkkotoiminnoista.
<http_xfer_debug>
Debuggaustietoja verkkoliikenteestä.
<mem_usage_debug>
Sovelluksen muistin käytön ja CPUn %-osuuden käytön debuggaustietoja.
<network_status_debug>
Verkkotila
<notice_debug>
Näyttää viestejä, miksi "uusia viestejä" eli new messages -toiminto ei toimi. Versiosta 6.11 alkaen
<poll_debug>
Näyttää kyselyyn liittyvät toiminnot.
<proxy_debug>
Välityspalvelimeen liittyviä toimintoja.
<rr_simulation>
CPUn aikataulukseen ja työpakettien hakuun liittyvien round-robin -simulaation tulokset.
<sched_op_debug>
Yksityiskohtaisia tietoja RPC-aikatauluksesta sekä muita vähempiarvoisia tietoja.
<scrsave_debug>
Näytönsäästäjän debuggaustietoja.
<slot_debug>

<state_debug>
Näyttää yhteenvedon ohjelman tilasta RPC-aikatauluksen jälkeen.
<statefile_debug>
Näyttää milloin ja miksi ns. state file -tiedosto on tehty. Versiosta 6.6.18 alkaen
<std_debug>
Short Term Debt -lokin muutokset.
<task_debug>
Vähempiarvoisia tietoja mm. prosessin aloituksesta/lopetuksesta sekä sovelluksen tarkistuspisteen kirjoitushetki.
<time_debug>
on_frac-, active_frac- ja connected_frac -kohtien päivitykset.
<unparsed_xml>
Näyttää kaikki jäsentämättömät XML:t.
<work_fetch_debug>
Työpakettien pyyntöön liittyvät päätökset

Toimintaan liittyvät eli <options> ja </options> tagien väliin tulevat:

<allow_remote_gui_rpc>
GUI RPC on sallittu mistä tahansa koneesta.
<abort_jobs_on_exit>
Ohjelman lopettaessa keskeytetään kaikki työt ja päivitetään projektit.
<alt_platform>
Alustan nimi, joka annetaan aikatauluttajalle.
<client_version_check_url>
Käytetään tarkistamaan, onko Boincista uutta versiota. Tällä voidaan ohjata tarvittaessa toiselle lataussivulle.
<client_download_url>
Kerrotaan käyttäjälle, mistä osoitteesta uusi versio on ladattavissa.
<data_dir>
Boincin datahakemiston vaihtoon (vain 5-versiot).
<disallow_attach>
Estää uusien projektien liittämisen.
<dont_check_file_size>
Tiedostoja verrataan projektin kertomiin arvoihin lataamisen jälkeen juuri ennen sovelluksen käynnistymistä. Tällä tarkistus estetään. Tarpeen vain, jos tiedostoja joudutaan paikallisesti jostain syystä muokkaamaan.
<dont_contact_ref_site>
Ohjelma tarkistaa ajoittain, onko verkkoyhteys kunnossa ottamalla yhteyttä johonkin yleisesti saatavilla olevaan nettisivuun (google.com tätä kirjoitettaessa). Tällä saadaan tarkistus pois käytöstä.
<exclude_gpu>koodia</exclude_gpu>
Määriteltyä näytönohjainta ei käytetä tietyssä projektissa3. Versioissa 6.13 ja 7.0 eteenpäin.
<exclusive_app>
Boinc lopettaa laskennan kun määritelty ohjelma käynnistyy4. Useita ohjelmia voidaan määrittää.
<exclusive_gpu_app>
Boinc lopettaa GPU-laskennan, kun määritelty ohjelma käynnistyy4. Useita ohjelmia voidaan määrittää.
<exit_after_finish>
Boinc lopetetaan heti työpaketin laskennan valmistuttua. Tarkoitettu testaamiseen.
<force_auth>code</force_auth>
Välityspalvelimen kanssa käytetään tiettyä autentikointimenetelmää. Parametrit ovat: basic, digest, gss-negotiate ja ntlm.
<http_1_0>
Asettaa HTTP 1.0 käyttöön 1.1 sijasta. Saatetaan tarvita joidenkin välityspalvelimien kanssa.
<http_transfer_timeout>
Aikakatkaisu sekunneissa
<http_transfer_timeout_bps>
Yhteys tulkitaan joutilaaksi, kun siirtonopeus5 on alle annetun arvon, jolloin tapahtuu aikakatkaisu.
<ignore_ati_dev>n</ignore_ati_dev>
Estää halutun näytönohjaimen käytön6
<max_file_xfers>
Suurin samaan aikaan siirrettävien tiedostojen lukumäärä, oletusarvo on 8.
<max_file_xfers_per_project>
Suurin samaan aikaan siirrettävien tiedostojen lukumäärä projektia kohden, oletusarvo on 2.
<max_stderr_file_size>
Lokitiedoston (stderrdae.txt) suurin koko tavuissa7, oletuskoko 2 Mt.
<max_stdout_file_size>
Lokitiedoston (stdoutdae.txt) suurin koko tavuissa7, oletuskoko 2 Mt.
<max_tasks_reported>
Rajoittaa kerralla raportoitavien pakettien lukumäärän, versiosta 6.11.10 alkaen.
<ncpus>
Debuggausta varten. Simuloi tilannetta, jossa on useampi prosessoriydin. Eli 1-ytiminen toimii aivan kuin siinä olisi kaksi ydintä.
<network_test_url>
Käyttää verkkoyhteyden tarkistamiseen Googlen sijasta toista sivua.
<no_alt_platform>
Ohjelma käyttää vain ensisijaisen alustan sovelluksia. Esim. 64-bittinen Windows ei tällä asetuksella suorita 32-bittisiä sovelluksia. Oletuksena ohjelma suorittaa kaikkia mahdollisia sovelluksia.
<no_gpus>
Estää näytönohjaimen käytön vaikka soveltuva ohjain löytyisikin tietokoneesta. Versiosta 6.5.0 alkaen.
<no_info_fetch>
Ei hae projektilistausta eikä ohjelman versionumeroa. Versiosta 6.11.8.
<no_priority_change>
Sovellusta ja ohjelmaa ajetaan samalla prioriteetilla. Käytetään komentorivin määritteiden kanssa. Versiosta 6.6.18.
<os_random_only>
Tällä komennolla ohjelma käyttää vain käyttöjärjestelmään pohjautuvaa GUI RPC -salasanaa ja lopettaa, jos ei onnistu. Ilman tätä ohjelma käyttää satunnaisgeneraattorina mm. ajanhetkeä, vapaan levytilan määrää ja muita konekohtaisia tietoja.
<proxy_info>koodia</proxy_info>
Määritellään välityspalvelimen asetuksia8. Versiosta 6.6.12 alkaen.
<rec_half_life_days>X</rec_half_life_days>
Projektin aikataulutusprioriteetti määritellään viimeisten X päivän aikana arvioidusta pisteistä. Oletus on 10.
<report_results_immediately>
Laskettu työpaketti raportoidaan palvelimelle heti. Yleensä valmiit paketit lähetetään noin päivän välein. Tämä lisää projektin palvelim(i)en kuormaa huomattavasti, joten toiminnon käyttöä tulisi välttää.9
<run_apps_manually> Debuggausta varten. Tällä ohjelma saadaan toimimaan aivan kuin se suorittaisi laskentaa, vaikka ei suoritakaan. Sovellus pitää käynnistää käsin debuggerissa.
<save_stats_days>
Määritetään, montako päivää tilastot-välilehdellä näytetään. Oletuksena on 30 päivää.
<simple_gui_only>
Boinc Manager käyttää vain yksinkertaista näkymää.
<skip_cpu_benchmarks>
Suorituskykytestejä ei ajeta.
<start_apps_manually>
Debuggausta varten. Tällä saadaan sovellus käyntiin.
<start_delay>
Käynnistysviive sekunneissa. Ohjelma odottaa määritellyn ajan käynnistymisensä jälkeen ennen kuin aloittaa sovellusten suorittamisen.
<stderr_head>
Lähettää lokitiedoston ensimmäiset 64 kilotavua palvelimelle. Normaalisti lähetetään tiedoston loppu.
<suppress_net_info>
Estää koneen IP-osoitteen ja domain-nimen lähettämisen palvelimelle. Normaalisti tiedot lähetetään ja talletetaan palvelimelle. Muut eivät näe tietoja, mutta itse näet ne nettisivulla tioetokoneen tiedot -kohdassa.
<unsigned_apps_ok>
Sallii allekirjoittamattomien sovellusten ajamisen. Samalla verkkoliikenne estetään.
<use_all_gpus>
Sallii kaikkien koneesta löytyvien näytönohjainten käyttämisen. Normaalisti käytetään vain tehokkainta. Versiosta 6.6.25 alkaen.
<use_certs>
Sallii sovellukset, jotka on allekirjoitettu X509-sertifikaatilla sekä ne, joissa on Boinc-allekirjoitus.
<use_certs_only>
Sallii vain sovellukset, jotka on allekirjoitettu X509-sertifikaatilla.
<zero_debts>
1 = Debuggaus on ohjelmiston virheiden etsimistä ja korjaamista.
2 = GUI tulee sanoista graphical user interface ja tarkoittaa graafista käyttöliittymää. RPC tulee sanoista remote procedure call ja tarkoittaa prosessien välistä kommunikaatiota. Prosessit voivat olla käynnissä samassa tietokoneessa tai kahdessa eri tietokoneessa, jolloin yhteys prosessien välillä on verkkokaapelin tms. avulla.
3 = koodia kohta on seuraavanlainen:

<url>project_URL</url>        halutun projektin url-osoite
<device_num>N</device_num>    näytönohjaimen numero
<type>ati</type>              näytönohjaimen tyyppi, vaihtoehdot ovat ati tai nvidia. Jos koneessasi on vain yhdentyyppisiä ohjaimia, tämän voi jättää pois
<app>appname</app>            sovellus, jossa ohjainta ei käytetä (voi määritellä useampia)

4 = Jos koneessasi on useampia samannimisiä ohjelmia eri paikoissa, Boinc lopettaa laskennan aina kun määritelty ohjelma käynnistyy riippumatta ohjelman sijainnista, koska polkua ei käytetä. Voi aiheuttaa turhia laskennan keskeytyksiä. GPU tulee sanoista graphics processing unit ja tarkoittaa näytönohjaimen grafiikkaprosessoria.
5 = yhteysnopeus annetaan yksikössä bps, joka tarkoittaa bittiä sekunnissa eli bits per second. Älä sekoita käsitteeseen tavua/sekunnissa. Tavu on kahdeksan bittiä.
6 = esimerkissä on ati-ohjain, myös nvidia käy. n on laitenumero. Kohdassa voi olla myös <ignore_cuda_dev>. Nvidia tuli käyttöön Boinc-versiossa 6.13. Näytönohjaimen numeron löydät tapahtumalokista alkupuolelta Boincin käynnistyessä. Siellä on rivi, joka kertoo näytönohjaimen tietoja ja se alkaa tällä tavalla: NVIDIA GPU 0: GeForce... Tässä laitenumero on siis nolla.
7 = 2 megatavua on siis tavuina 2097152.
8 = koodia kohta on seuraavan kaavan mukainen:

<use_http_proxy>0|1</use_http_proxy>         määrittää, käytetäänkö http-välityspalvelinta
<use_http_auth>0|1</use_http_auth>           määrittää, käytetäänkö http-autentikointia
<use_socks_proxy>0|1</use_socks_proxy>       määrittää, käytetäänkö socks-välityspalvelinta
<http_server_name></http_server_name>        määrittää palvelimen nimen
<http_server_port>80</http_server_port>      määrittää porttinumeron
<http_user_name></http_user_name>            määrittää käyttäjänimen
<http_user_passwd></http_user_passwd>        määrittää käyttäjän salasanan
<socks_version>5</socks_version>             määrittää version
<socks_server_name></socks_server_name>      määrittää palvelimen nimen
<socks_server_port>80</socks_server_port>    määrittää porttinumeron
<socks5_user_name></socks5_user_name>        määrittää käyttäjänimen
<socks5_user_passwd></socks5_user_passwd>    määrittää käyttäjän salasanan
<no_proxy></no_proxy>                        tähän laitetaan niiden koneiden nimet, joiden ei haluta käyttävän välityspalvelinta


9 = Boinc Managerin versio 6.12.34 oletuksena lähettää lasketut paketit heti. Liekä vahinko vai tarkoitus, seurataan tilannetta.