3 HOIDOSTA YLEENSÄ

Harmittavan harva hamsteri päätyy koskaan eläinlääkärin hoidettavaksi. Asiaa ei tee helpommaksi se, että sairauksien diagnosointi sen kaltaisella pikkujyrsijällä voi olla vaikeaa, niin koon, kuin oireiden epätarkan selvityksen vuoksi. Hamsterin anatomiset piirteet, tutkimuslaitteisiin nähden liian pieni koko sekä rasvainen ja paksu ruumiinmuoto, vaikeuttavat osaltaan myös sisäelinten tutkimista ja paikantamista. Pikkueläinten rauhoittaminen ja rauhoituksesta herääminen nähdään myös oleellisesti hoitoon vaikuttavana ongelmana. Lämmönhukka on aina suuri ja lämpöpullojen merkitys operoinnissa ja rauhoituksesta heräämisessä on oleellinen.

Olipa kyseessä mikä tahansa sairaus, eläimen tutkiminen ja tilanteen arviointi kannattaa aina. Se on jo eläinsuojelullisestikin toivottavaa. Kaikissa tapauksissa hamsterin ikä, yleiskunto, ennuste ja operoinnista saatava hyöty tulee punnita tarkoin ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Vaikka sairautta ei aina pystytä hoitamaan (vrt. leikkaus), on kiitollista tietää tilanne ja saada ennuste eläimen mahdollisuuksista.

Sairauksista ja toipumisesta puhuttaessa kotihoidolla on ensiarvoisen tärkeä merkitys. Eläimen lajikohtainen tuntemus, häkin siisteys, oikea ruokinta ja eläimen päivittäinen tarkkailu on tärkeää. Hyvä yleiskunto antaa eläimelle parhaan mahdollisen suojan sairauksia vastaan. Häkin pitäminen puhtaana, tasalämpöisessä ja vedottomassa tilassa edesauttaa myös sairauksista toipumisessa. Monen sairauden tai vamman ennaltaehkäisy on silti huomattavasti helpompaa kuin hoito. Siksi suosittelisin kaikkia tutustumaan hamsterin hoitoon jo ennen eläimen hankintaa. Hamstereista kertova kirjallisuus on osin ristiriitaista, eikä aina kerro koko totuutta. Useat kasvattajat tuntevat arkielämän niksit paljon paremmin. Koska hamsterit ovat etupäässä lasten lemmikkejä, myös aikuisella on oma roolinsa eläimen hoidossa ja tilanteen tarkkailussa. Monissa sairauksissa lääkintä pienelle eläimelle tapahtuu useasti päivässä, tavallisimmin suun kautta, mutta joskus hoito onnistuu vain annettavina injektioina. Hamsterin hoito on koko perheen harrastus.

Vaikka hamsteri on pieni eläin, se tuntee kipua siinä missä kissa ja koirakin. Kun eläimen elämänhalu katoaa ja mikään ruoka ei enää maistu, se näyttää selvästi kivulloiselta tai eläimen liikkuminen tuottaa suuria vaikeuksia, on hamsterin lopettamiseen syytä asennoitua. Hamsterit eivät juuri ääntele, ne kantavat kipunsa valittamatta, siksi omistajan ja eläinlääkärin varaan jää määritellä milloin on aika lähteä. Vakavasti sairaalle hamsterille, jolla ei ole enää mahdollisuutta parantua, seuraava päivä on vielä pahempi. Surua eläimen poismenosta lievittää suuresti ajatus, että on tehnyt sen elämästä parhaan mahdollisen, kaikissa elämän vaiheissa. Siksi toivon kaikkien rakastavan lemmikkejään tänään.
 
 

Päättötyön alkuun Johdanto Terve hamsteri Sairaudet Etusivu

©copyright 2001 Niina Toivonen