Hamstereilla käytettäviä lääkkeitä ja antibiootteja:

Loishäätö:
Ivomec (ivermektiini), 0,2-0,4mg/kg sc, toistetaan 2 viikon välein kunnes ektoparasiitit häviävät.
ivermektiini hiirelle 0,1cc + 5cc NaCl, seosta 1-3 tippaa po 10 pv välein, yhteensä kolme kertaa. Myös eläimen pyyhkiminen laimennoksella 0,1cc + 100ml vettä.

Sienilääkkeet:
griseofulviini, 25mg/kg po sid, 14-28 vrk:n ajan

Antibiootit:
trimetoprimiimi+sulfadiatsiini (Ditrim; kaikki), 20-30mg/kg po, sc bid
doksisykliini (Vibravet; hengitystiet), 2,5mg/kg po bid
tylosiini (Tylon; suolisto) 2-8mg/kg im, sc, po bid
enrofloksasiini (Baytril; kaikki), 5-10mg/kg sc sid-bid, 5mg/kg po bid (ei kasvaville yksilöille)

Rauhoitus:
diatsepaami 5mg/kg ip + ketamiini 50-100mg/kg im

Nukutus:
ksylatsiini 10mg/kg + ketamiini 200mg/kg im, ip, sc
medetomidiini 0,1-0,15mg/kg im, sc + ketamiini 25-50mg/kg im
ketamiini 25-50mg/kg im + domitor 0,1-0,15mg/kg im, sc

Kivunpoisto:
buprenorfiini 0,1-0,2mg/kg sc tid
fluniksiini 0,3-1mg/kg sc sid
petidiini 10-20mg/kg im
"asperiini" 240mg/kg po

Hamsterilla EI tule käyttää seuraavia antibiootteja:
amoksisilliini, ampisilliini, kefalosporiini, klindamysiini,
linkomysiini, penisilliini, streptomysiini ja tetrasykliini.

Annostus: sid = kerran päivässä, bid = kaksi kertaa päivässä, tid = kolme kertaa päivässä.
Antotapa: po = suun kautta, sc = ihon alaisesti, im = injektio lihakseen
 


Päättötyön alkuun Lähdetiedot Etusivu


©copyright 2001 Niina Toivonen