Klubb Friska Tag var ett aktivitetscentrum för svenskspråkiga arbetslösa och pensionärer.
 
Verksamheten var främst till för arbetslösa men också för yngre pensionärer som behövde komma ut och träffa andra människor under trevliga former. I synnerhet riktade klubben sig till dem som hade behov att ladda upp sig. Friska Tag huserade i en lägenhet på Korpasbackavägen 36 i Lillhoplax. Lägenheten var belägen alldeles intill ändhållplatsen på tians spårvägslinje. Friska Tag var öppet vardagar mellan 9 och 16. Den som deltagit i dagens aktiviteter kunde sen äta lunch i Seniorhemmets matsal - den var subventionerad för medlemmarna i Friska Tag av Folkhälsan och kostade bara tio mark. Förutom årsavgiften på 30 mark var deltagandet i övrigt kostnadsfritt. Friska Tag finansierades av Penningautomatföreningen. Som mest har klubben i Helsingfors haft drygt 60 medlemmar. Sen hösten 1999 är det många som gått på kurs eller har fått jobb och blivit på den vägen. Men det är ju det som var avsikten. Genom sitt deltagande skulle man samla krafter för att bättre orka med friska tag - vad det sen gällde. När sedan verksamheten hade varit igång i två år hade det blivit ett ställe som allt flere kom till dagligen. Det var ett tecken på att deltagarna trivdes och att klubben fungerade på rätt sätt. Friska Tag lade stor vikt vid motioneringen. Fysisk välmåga är förutsättning för att man skall orka också psykiskt. Muskelstyrkan tränades på måndag förmiddag i konditionssalen på Seniorhemmet - onsdag förmiddag var det bastu och vattengymnastik under ledning av en fysioterapeut och fredag förmiddag var det svettotöj med Pertti Rönnberg som ledare.

[ Denna sida syns och fungerar bäst med MS IExplorer 4.0, eller yngre ]

| sandlådan | friskatag | seniorer | nätverket | hemsidor | gästbok | länkhavet | kartbladet | verktyg |