LEKA OCH LÄRA MED FRISKATAG  VAD ÄR DET OM?

| LEKA OCH LÄRA SUOMEKSI | programblad | lära IT i vardagen | om web-posten | om internätet | FRÅGA SENIORINFO |

 LEKA OCH LÄRA © OM SENIORLOTSNING Visionen i lotsningen är att seniorerna ska kunna använda och utnyttja internätet, dvs e-posten och webben helt självständigt. Seniorlotsningen riktar sig på att röja bort hinder för senioren att uppnå den behövliga kunnigheten. Lotsens främsta uppgift är att få seniorens nyfikenhet och söklust väckt så att det egna initiativet sporras. I det är det viktigt att senioren ingjuts mod och självsäkerhet i att tåla både misstag och osäkerhet. Programförklaringen nedanom förklarar mera i detalj vad som egentligen menas med seniorlotsning och hur lotsningen skiljer sig från skolans och kursernas program. Förklaringarna är helt enkelt uppställda som svar på fiktiva frågor om lotsningen. Frågorna är uppdelade i flere kategorier av vilka de två första berättar om filosofin bakom seniorlotsningen samt om hur det går till i praktiken t.ex. på kurserna i Lära IT i vardagen.  Vad är det om? [I]:   Bra att veta om bakgrunden


  Vad är det för målsättning med seniorlotsningen? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Målet är att seniorerna ska kunna använda och utnyttja internätet, e-posten och webben helt självständigt. Seniorlotsningen riktar sig på att avlägsna, röja bort hinder för senioren att uppnå den behövliga kunnigheten. Lotsens främsta uppgift är att få seniorens nyfikenhet och söklust väckt så att det egna initiativet sporras. I det är det viktigt att senioren ingjuts mod och självsäkerhet att tåla misstag och osäkerhet. För nybörjaren, den absoluta novisen är redan datorn, behärskandet av datamusen och bildskärmen verkligt stora hinder för inlärningen. För den mera bevandrade utgör bristen att urskönja likheter, likartade mönster i användandet av olika applikationer, ett stort hinder. Man kan i början lära sig sakerna utantill men det viktigt att senioren snabbt vänjer sig vid mönstren för då klarar hon sig bättre på egen hand med de snabba förändringarna i systemen. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Är det inte omöjligt för åldringar att lära sig nytt? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Det finns nog svåra minnes- och motoriska handikapp som kan göra det omöjligt att använda en vanlig dator. Men för de allra flesta seniorer utgör ändå attityderna i samhället det största hindret, förstärkt av de egna erfarenheterna, visdomen. Samhället ställer sig ambivalent och fientligt till vuxenutbildning. Vi skäms om vi inte redan som vuxna kan allt. Företagen har inte råd att vänta på att äldre anställda ska hinna förkovra sin kompetens. Ungdomar har till synes lättare att lära sig nya saker? Det är sant såtillvida att unga är tomma kärl som man obehindrat kan fylla på. Seniorer kan redan mycket om mångt och en ny sak, en ny version anammas inte hur som helst utan den avvägs med visdomen. Klokhet är att kunna avgöra vilken sak som är bättre. Ibland tar det sin tid och utkomsten är inte alltid att den nya versionen anammas utan tillräckliga motiv. Unga förhör sig mera sällan om motiv utan tar snabbt för sig den nya saken. Unga har också ett bättre kortminne än seniorer har. Det har ändå inte en avgörande betydelse. De ungas energi och koncentration överträffar däremot klart den energi som seniorerna är villiga att investera. En ung kan sitta timtals framför datorn, flera dagar i sträck. En senior offrar vanligen bara en timme i veckan och behöver kanske rentav 3 år för att nå upp till samma timtal som den unga satsar på under en koncentrerad vecka. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Vilka är de största hindren för seniorens inlärning? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Åldern har sin betydelse men inte riktigt så som den allmänna myten förespråkar. Det största hindret är nog i början den obekanta tekniken, verktygena. Det som man i första hand stöter på i datorn är datamusens styrning och skönjandet av bildkärmens innehåll. Så länge senioren har problem med de verktygena kan hon inte alls koncentrera sig på annan inlärning. Seniorlotsningen använder sig av dataspel för att ge senioren en möjlighet att förkovra sig i behärskandet av musen och bildskärmen. Dataspelen bygger på samma MS Windows brukssystem som också de andra programmen, applikationerna använder. I och med dataspelen blir senioren bekant med MS Windows, ett annat hinder som röjs bort utan att hon ens själv märker det. Hanteringen av MS Windows skapar redan i sig ett mönster, en modell som återkommer, går igenom i de flesta andra applikationerna. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Har inte lotsning egentligen med sjöfart att göra? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Allegorin i sjöfarten sitter bra i seniorlotsningen. Senioren behandlas inte som en begåvningshandikappad person utan som en kompetent och erfaren kapten som behöver hjälp, handledning av en lots för att kunna tryggt föra in sitt fartyg i en ny hamn. Senioren besitter ju likaså all behövlig kunnighet i att självständigt klara sig i sin normala miljö. Seniorlotsen hjälper senioren med verktyg och substans där lotsen hjälper kaptenen med navigering och sjökort. Den för senioren obekanta tekniken finner sin motsvarighet i den för kaptenen obekanta farleden. Allegorin går ända ut i slutresultatet. Kaptenen klarar med tiden farleden helt på egen hand och blir kanske i sin tur lots för andra, främmande kaptener. En bra lots kanske guidar kaptener även inne i själva stadens nytto- och nöjesliv; seniorlotsar åter i nyttan av Internet. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Varför kallas det lotsning? Är det inte undervisning? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Undervisningen sker i annan form än den vi är vana ifrån i skolor och på kurser. Lotsning sker i form av en mjuk personlig handledning vid datorn och den beaktar i första hand seniorens behov och nivå i kunnighet. Lotsningen är inte bunden av kursens krav och innehåll - eller rytm och timtal. Undervisningen sker helt på seniorens villkor - sakerna repeteras så länge det behövs. Lotsen sporrar senioren med lämpliga verktyg och kunnighet, förutsättningar för att klara av övningar, repetitioner på egen hand. Senioren lämnas inte heller ensam som efter en kurs. Lotsningen fortsätter så länge som senioren vill det och behöver det. Formen i lotsningen ändrar i takt med seniorens ökande kompetens och strävar att erbjuda senioren samma förmåner som personer i arbetslivet har - en chans att i förbifarten fråga någon kollega om råd och handledning. Seniorlotsningens högsta nivå i kompetens är att som senior kunna bli seniorlots åt andra seniorer. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Jag har aldrig använt en dator. Lär jag mig Internet? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   För en senior som aldrig använt en dator tidigare är början säkert lite jobbigare. Det gäller då främst att röja bort de värsta hindren för den egentliga inlärningen - musens styrning av kursorn och skönjandet av bildkärmens innehåll. Seniorlotsningen utnyttjar två olika dataspel för seniorens övningar på egen hand. Spelet Patiens är ett minnesspel men det hjälper senioren i att öva sig i musens hantering. Spelet TaiPei är också ett minnesspel men det hjälper senioren i att öva sig i skönjandet av detaljer och tredimensionella vyer på bildskärmen. Spelen hjälper dessutom till med att lära sig att hantera brukssystemet MS Windows. Surfing på Internet förutsätter bra hantering av musens styrning samt vaksamhet i uppföljandet av innehållet på bildskärmen. När man är van och rutinerad vid det så kan man börja koncentrera sig på att hitta och utnyttja nyttiga saker på internätet. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Lär man sig bara om Internet på seniorlotsningen? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Internet, d.v.s. e-posten och webben ger senioren allra snabbast den största nyttan och glädjen. Det är därför seniorlotsningen utgår ifrån Internet. Seniorlotsning sker givetvis också i MS Office-applikationerna: i MS Word för textbehandling, i MS PowerPoint för presentationer samt i MS Excel för räknetabeller. MS Word kommer tidigt med i bilden, redan i samband med e-posten. MS Word är bl.a. ett utmärkt verktyg att preparera texter för web-posten samt i att manipulera bildbilagor på e-posten för utskrift på papperskopior. Lotsarna hjälper nog också till i hanteringen av mobilen. Direkta mobilsamtal, samtal via mobilkatalogen samt van kunnighet i hantering av textmeddelanden är mycket nyttiga färdigheter för senioren. Seniorlotsningen fortsätter vid behov och möjlighet åt det håll senioren är intresserad av. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Blir det inte alltför svårt att lära sig allt på en gång? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Om man inte har haft någonting att göra med datorer och Internet så har man nog ganska mycket nytt att bekanta sig med. I vissa fall vill senioren lära sig för många saker på en gång. Man skaffar sig en egen dator hem, man vill använda e-post och textbehandling, och så vill man hitta nyttiga saker på internätet. Allt det här går att lära sig men ingen klarar det på en gång utan att satsa all sin tid och energi på inlärningen. Kurser hjälper till men handledning behövs senast då man hemma ska börja omsätta sina kunskaper från kursen i vardagen. Seniorlotsningen utgår ifrån att röja bort hinder för inlärningen. Det bästa sättet är som att skala en lök, att ta en sak - ett hinder i sänder. Till slut finns det inget hinder kvar - då har den behövliga nivån i kunnighet uppnåtts. Det sägs träffande att ingenting är svårt för den som kan. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Hur länge får man hålla sig med i seniorlotsningen? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Lotsningen fortsätter i mån om möjlighet så länge som senioren vill det och behöver det. Lotsningen på Folkhälsans Seniorhus i Hoplax har t.ex. nu fortsatt in på sitt tredje år. Varje år kommer det nya noviser till men många seniorer vill fortsätta. Det första året går i allmänhet till att lära sig att rutinerat använda dator, web-läsare och web-post. Det andra året går i allmänhet till att lära sig att rutinerat söka och hitta nyttiga saker på internätet samt att bekanta sig med Copy&Paste och MS Word. Nu på det tredje året har två seniorer, lotsaspiranter på Seniorhuset ytterligare förkovrat sig med att offentligt recensera nätsidor. För de seniorer som själva vill börja publicera sina saker på internätet finns nu ett färdigt nätsamfund, Net Community och väntar på de första modiga. Förkovringen i MS Word forsätter, fördjupas under årets lopp. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Var får jag den här typen av it-lotsning för seniorer? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Seniorlotsningen sköts helt med frivilliga resurser och den är gratis för seniorerna. Lotsningen började år 2000 på Folkhälsans Seniorhus i Hoplax. Lotsningen där är sluten och den riktar sig till inneboende på Seniorhuset samt till hemboende seniorer som tar del i andra aktiviteter på Seniorhuset. År 2003 började en öppen seniorlotsning på SeniorInfo på Kampen. Den riktar sig enbart till svenskspråkiga seniorer. Lotsning på "Seniorinfo" kan reserveras i kursform. Kursformen garanterar alla svenskspråkiga seniorer ett tre timmars startpaket i it-grunderna. De seniorer som har genomgått startpaketet erbjuds givetvis seniorlotsning i forsättningen också. Förutsättningen för extra, fortsatt lotsning är att senioren har skaffat sig en försvarlig kunnighet i hanteringen av web-läsaren och web-posten. I den fortsatta lotsningen handskas offerter, träffar och reserveringar i regel på e-posten och på nätsidor. På det här sättet bibehåller senioren sina färdigheter och tvingas inte lära sig för många grundsaker på nytt från början. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Vad är det om? [II]:   Bra att veta i lotsningsmiljön


  Hur kan de tre timmarna på Seniorinfo räcka till? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   För senioren som vill komplettera sina färdigheter och som redan på egen hand behjälpligt klarar av att använda web-posten, räcker de här tre timmarma till mer än väl. I den här situationen har nämligen senioren redan den mest nödvändiga kunnigheten i att hantera datorn (pc:n) och brukssystemet MS Windows. För en senior som aldrig har rört en dator och aldrig bekantat sig med miljön eller system- och programvarorna i MS Windows, är situationen en helt annan. Då det här är fråga om en absolut novis så måste de tre första timmarna användas så att senioren får en behövlig grund och motiv till att fotsätta och öva sig fram till en tillräcklig kunnighet. Seniorlotsningen på Leka och lära utgångspunkt är att kraven på seniorens förmåga till inlärning ska anpassas till rätt nivå och situation. De första tre timmarna utnyttjas till att "lära" senioren grunderna i att kommunicera elektroniskt på web-posten. Om senioren orkar vidare så strävar Leka och lära till att erbjuda extra seniorlotsning så länge senioren behöver det för att uppnå en tillräcklig suveränitet i sin hantering av web-post och Internet. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Har jag någon nytta av att gå på en riktig it-kurs? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Konceptet Leka och lära är inte någon "skolkurs" i seniordata. Skolkurser ordnas i alldeles tillräcklig mängd på många andra ställen. Leka och lära är personlig handledning, seniorlotsning. Lotsningen är som bäst precis efter en genomgången skolkurs i seniordata. I bästa fall är skolkursens längd en vecka, ibland endast en dag. Seniorlotsningen kan ta vid där skolkursen slutar och hjälpa senioren att omsätta skolkursens läror till praktisk kunnighet. Seniorlotsningen ger givetvis åt senioren samma teoretiska kunskaper som en skolkurs ger. En genomgången skolkurs ger dock senioren ett förträffligt ramverk för den egna målsättningen. Därvidlag kan man också i seniorlotsningen begränsa handledningen till skolkursens innehåll, vilket i sin tur bereder senioren tillfredsställelse i att själv då kunna omsätta skolkursens teoretiska kunskaper till egen erfarenhet och praktisk kunnighet. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Hur reserverar jag lotsningstiden på SeniorInfo? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Kursperioden på Seniorinfo är tre timmar, eller egentligen fyra. Senioren tar på eget initiativ kontakt med kundrådgivningen på Seniorinfo och meddelar sitt intresse för handledning i seniordata. Kundrådgivaren på Seniorinfo erbjuder den första lediga kursperioden och meddelar dens startdatum. Den första timmen är till för att lotsen och senioren ska hinna bekanta sig med varandras situation och då tillsammans kunna planera för innehållet i de tre ordinarie kurstimmarna. Kursperioden på Seniorinfo på Leka och lära sträcker sig över ett tidsspan på totalt sex veckor. Extra lotsning erbjuds alltmed tid och möjlighet. Målsättningen med en kursperiod på 3-4 timmar är den, att flere seniorer åtminstone då kan garanteras tillträde till den ordinarie seniorlotsningen. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Varför är timmarna på Seniorinfo inte i ett sträck? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   För senioren som vill komplettera sina färdigheter och som redan på egen hand behjälpligt klarar av att använda web-posten, torde det inte vara någon större skillnad i det om timmarna är efter varandra eller om de ordnas med två veckors mellanrum. För den absoluta novisen har den här mellanperioden på två veckor en stor betydelse. Varje lotsning utmynnar i en övningsuppgift (på nivå med seniorens kunnighet) som novisen själv och i lugn och ro på egen hand kan repetera och öva på före följande lotsningstimme. Målsättningen med totalt tre timmar är stram för en novis. Den mängd information som hanteras på en timme överskrider även det som en skolelev i högstadiet kan ta åt sig. Novisen behöver också tid att återhämta sig och repetera på sakerna, att "läsa läxorna" på egen hand under övningsperioden. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Kan man reservera extra lotsning på Seniorinfo? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Extra lotsning erbjuds alltmed tid och möjlighet. Målsättningen med en kursperiod på 3-4 timmar är den, att flere seniorer åtminstone då kan garanteras tillträde till den ordinarie seniorlotsningen. Tidtabellerna på Seniorinfo är givetvis inte fullpackade. Det finns tid och utrymme som är reserverat för extra seniorlotsning. Spelreglerna för extra lotsning finns på kundrådgivningen på Seniorinfo. Reserveringarna hanteras i främsta hand elektroniskt via web-posten - eller direkt på Internet. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Varför måste jag lära mig att använda e-posten? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   En behjälplig kunnighet i hanteringen av web-posten kräver också en viss kunnighet i hanteringen av själva datorn, samt i brukssystemet MS Windows. I web-posten utnyttjar man dessutom en web-läsare t.ex. MS Internet Explorer, och det är samma program som man igen använder för att surfa på internätet. Att förskaffa sig kunnighet i att hantera web-posten innebär att man vid sidan om det faktiskt "smyglär" sig datorn, Windows och Internet. Web-posten är den enda form av HelpDesk-stöd och kommunikation som används under övningsperioderna mellan de ordinarie lotsningstimmarna. Deltagande i extra lotsning förutsätter en nöjaktig kunnighet i hanteringen av både web-post och Internet. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Hur kan jag få snabbt hjälp om jag råkar i knipa? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Seniorerna har både under den ordinarie kursperioden, och isynnerhet under den extra seniorlotsningen, tillgång till en HelpDesk-funktion via internätet. Hjälpfunktionen förutsätter inte ens att man ska kunna web-posten. Den fungerar direkt via en blankett på internätet. Om du vill bekanta dig med funktionen så kan du helt enkelt trycka på det där lilla frågetecknet som finns efterom varje avsnitt. Hjälp-posten kan avläsas av samtliga lotsar och det betyder att svaret inte fastnar på det om en viss person just då är i tillfälle att läsa hjälp-posten - eller inte. Svaret kanske inte kommer med detsamma men det kommer i alla fall snabbare än på två veckor. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Får man alls repetera sakerna i seniorlotsningen? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Grundtemat i lotsningen är faktiskt repetition. Sakerna övas på och gås igenom tills de inte mera innebär något hinder för seniorens egen framfart. Lotsningstimmarna hålls av samma orsak med två veckors mellanrum för att senioren på egen hand ska hinna öva och repetera på sakerna från föregående timme. De tre första timmarna på Seniorinfo är på tok för strama för absoluta noviser. Därför är heller inte övergången från ordinarie timmar till extra timmar så absolut i deras fall, ens i kraven på att kunna hantera svarsfunktionen på web-posten. Repetitionerna på Seniorinfo underlättas dessutom av att det finns både enkelt och överskådligt material för självstudier på internätet. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Hur månne man blir gripen av en obändig söklust? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Lotsens uppgift är inte bara att få senioren motiverad att repetera på sakerna utan också att sporra senioren till att hitta saker som väcker hennes naturliga intresse. Lotsningens mål är att väcka seniorens iver så till den grad att den utvecklar sig till en obändig söklust. I en sådan situation ingjuter senioren sig själv mod och självsäkerhet att tåla misstag och osäkerhet. Senioren tar självständigt egna initiativ till att övervinna svårigheter i tekniken eller miljön. Inlärningen av nya saker går snabbare och lättare då ivern och nyfikenheten tagit överhanden. Man kan också omskriva saken och kalla målet i seniorlotsningen till att "väcka det slumrande barnet" i senioren. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Ges det vinkar om nyttiga seniorsaker på Internet? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Senioren ifrågasätter gärna behovet att lära sig att använda e-post. Det är inget under för e-posten verkar inte för den gemene medborgaren att ha mycket att göra med ADB eller IT. Saken är faktiskt helt tvärtom. När det nya medlet för kommunikation har börjat öppna sig för senioren så har samtidigt seniorens kunnighet i kommunikation och i användningen av datorn, Windows och web-läsare obemärkt smugit sig upp till en helt acceptabel nivå i IT-färdigheter. Det är just den nivån som behövs för att kunna tillgodogöra sig nyttiga saker på internätet. Lotsarna bemödar sig om att plocka fram saker som väcker seniorens iver och intresse. Det är naturligt att vuxna tilltalas i högre grad än tonåringar av praktiska och nyttiga saker. Vinkar om nyttiga och roliga saker, som också passar åt seniorer, förmedlas via e-posten efter avslutad ordinarie kurstid på Seniorinfo. Länkvinkar finns också färdigt utställda på internätet för de mera bevandrade seniorerna. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Erbjuds det alls idégemenskap i seniorlotsningen? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Leka och lära har faktiskt också ett eget forum för seniorer. I studiecirklar kallas den här typen av forum, eller gemenskap i självstudier, för web-plattform. I seniorernas fall kan man närmast tala om en idégemenskap i form av ett nätverk, eller ett nätsamfund (Net Community). Nätsamfund erbjuder seniorerna ett underlättat deltagande i öppna forum för bl.a. debatter eller andra former av kommunikation i samvaro, t.ex. Chat. För svenskspråkiga seniorer i Finland öppnas via ett sådant medel en utsökt möjlighet att hitta nya svenska bekanta i andra delar av Finland - eller bland svenska seniorer i Sverige. Ett nätsamfund är ett virtuellt rum utan väggar - det har inga geografiska gränser. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Vad är det om? [III]:   Bra att veta i fortsättningen


  Kan jag lära mig MS Outlook Express på Seniorinfo? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   MS Outlook är egentligen ett personligt, lokalt e-postprogram som ska användas på den egna datorn. Organisationer använder ofta e-posten på ett kollektivt, gemensamt e-postkonto i organisationens namn. Så är situationen också på Infoteket. Datorerna är försedda med MS Outlook Express och de är uppkopplade på e-postkontot på användarsignumet "seniornet". Detta gör det möjligt att öva och gå igenom programmets egenskaper och funktioner på Seniorinfos datorer. Man kan använda Infotekets Outlook till att skicka av e-post men inte att ta emot e-post. Senioren förväntas att ha tillgång till en egen uppkoppling på nätet och en dator med e-postprogrammet MS Outlook Express färdigt installerat i funktion. Lotsning på seniorens hemdator är också också möjlig. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Lär man sig web-läsaren Netscape på SeniorInfo? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Web-läsaren, "bläddraren" Netscape Navigator är ett alternativt program till MS Internet Explorer. Netscape finns inte installerat på Seniorinfos datorer så det är därför inte heller möjligt att ebjuda lotsning i Netscape i cafémiljön. Netscape används företrädesvis på bl.a. universiteten där ptoteströrelsen mot företaget Microsoft är starkt förborgad. Programmet Netscape har nu börjat användas också i andra organisationer genom att de anställt personer med bakgrund i Netscape på universiteten. Mer än 99% av alla hemdatorer och offentliga datorer har dock web-läsaren MS Internet Explorer färdigt installerad i funktion. Lotsning i "bläddraren" Netscape Navigator är däremot möjlig på Seniorhusets datorer. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Finns det inte någon fördjupande kurs i e-posten? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Det finns faktiskt färdigt ett överraskande stort utbud på it-kurser på marknaden. Seniorinfo ordnar däremot inga egentliga (skol)kurser i seniordata. Handledningen på Seniorinfo kan delvis "lära" ut samma färdigheter som (skol)kurserna men den platsar sig ändå bäst i att hjälpa seniorerna att omsätta sina (skol)kunskaper i praktisk färdighet. Marknadens it-kurser är tyvärr sällan anpassade till absoluta novisers behov och isynnerhet ovana seniorer kan hamna att gå ut (skol)kursen med förstärkta fördomar om sin oförmåga att lära sig nytt. Marknadens allmänna it-kurs som direkt uppföljs av seniorlotsning är däremot en idealisk kombination. Då kan senioren klara sig utan egen dator. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Kan jag lära mig mera om e-posten på egen hand? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Det finns ett växande utbud på böcker om e-post och dens användning. De riktar sig tyvärr till en ganska kunnig publik. Litteraturen kan öppna sig betydligt lättare för en senior efter en genomgången it-kurs åtföljd av en tids seniorlotsning. Det finns numera också material om e-posten på internätet som kan användas som gratis alternativ till tryckta böcker. Seniorlotsningen Leka och lära har ett eget kompletterande nätmaterial för seniorernas självstudier och repetitioner på egen hand. Absoluta noviser kan stöda sig på enkla och överskådliga HelpDesk-anvisingar. Mera bevandrade seniorer kan förkovra sig i fördjupande material som svar på vanliga frågor om web-posten. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Finns det inte någon fördjupande kurs i Internet? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Marknadens it-kurser behandlar ofta Internet i samma (skol)kurs som e-posten. Det sätts överaskande mycket tid ner på att beskriva bakgrund och historiskt perspektiv på allmänna it-kurser. Den tid som blir över är ofta så späckad med information och "isolerade" övningar att inte ens en elev i högstadiet kan gå ut ur en sådan kurs med fulla färdigheter i Internet. Marknadens allmänna it-kurs som direkt uppföljs av lotsning är däremot en idealisk kombination. Då kan senioren t.o.m. klara sig utan egen dator. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Kan jag lära mig mera om internätet på egen hand? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Det finns ett växande utbud på böcker om Internet och dens fördelar. De riktar sig tyvärr till en ganska kunnig publik. Litteraturen kan öppna sig betydligt lättare för en senior efter en genomgången it-kurs åtföljd av en tids seniorlotsning. Det finns numera också material om Internet på internätet som kan användas som gratis alternativ till tryckta böcker. Seniorlotsningen Leka och lära har ett eget kompletterande nätmaterial för seniorernas självstudier och repetitioner på egen hand. Absoluta noviser kan stöda sig på enkla och överskådliga HelpDesk-anvisingar. Mera bevandrade seniorer kan förkovra sig i fördjupande material som svar på vanliga frågor om Internet. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Kan jag få seniorlotsning hemma på min hemdator? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   För tillfället är nog resurserna begränsade. Lotsning på hemdatorer kan visserligen ges på Folkhälsans Seniorhus men det beror närmast på att utrymmena finns på samma adress i en och samma fastighet. Strukturen och utvecklingen av offentliga tjänster för dock hela tiden kundservicen i en snabbt växande takt mot självbetjäning på internätet. Utvecklingen i bankservicen var bara ett varnande exempel. Man behöver inte vara en profet för att inse att "handräckningar" i it-tjänster för ovana seniorer kommer att fokuseras på betald hemhjälp. Frivilligarbetet måste därvid utvecklas till en "såll" som kan skydda och hjälpa seniorerna i att sortera bort den mest odugliga betalservicen. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Kan jag få hjälp med mina egna ärenden på nätet? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Det går faktiskt att hjälpa seniorer i deras ärenden på offentliga datorer. En hemdator känns givetvis "tryggare" men en kunnig och omsorgsfull hantering av ärendena erbjuder samma grad av trygghet i en offentlig miljö. Bankerna och biblioteken ställer gärna ut offentliga datorer i sina utrymmen. Likaså många statliga oa offentliga servicepunkter. Datorer i självbetjäning på arbetskraftbyråerna är en grå vardag sedan år 1997. Försäljningen av annonser på Hufudstadsbladet går sedan år 2002 att göra som självbetjäning på "kundservicen" i gatunivån. Det är inte så omöjligt att senioren måste välja sin följeslagare med större omsorg i framtiden. Man kommer onekligen att tänka på den mytiska bilden om poliser i par, för att - den ena kan läsa - och den andra kan skriva. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Hur kan de frivilliga resurserna räcka till i längden? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   De frivilliga resurserserna i den svenskspråkiga Leka och lära lotsningen är för tillfället ganska begränsade. Seniorlotsningen kom igång år 2000 och det var tyvärr just det året som projektets sponsorering drogs bort. Frivilligverksamheten överlevde i en liten kärngrupp av medlemmar i fd Klubb Friska Tag. Rekryteringen av nya lotsar var inte längre given då klubbverksamheten lagts ner. Visionen att föra samman skolelever och pensionärer via lotsning i seniordata lever också den ännu. Strategin finns redan färdig och den har fått arbetsnamnet "Seniorkompisar". I det skedet strategien implementaras i praktiskt verksamhet så kommer den också att avlägsna begränsningen i antalet frivilliga seniorlotsar. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Ska seniorlotsning ges åt finskspråkiga seniorer? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Leka och lära lotsningen erbjuds åt svenskspråkiga seniorer. Materialet kommer ändå att finnas också på finska. Detta är avsett att underlätta de svenska seniorernas möjligheter att kommunicera i en annars helt finskspråkig miljö. Hemdatorer och offentliga datorer är nästan utan undantag försedda med engelsk- eller finskspråkiga programvaror t.ex. MS Windows, MS Word och MS Internet Explorer. Fastän lotsningen också går på svenska så används engelska och finska termer och begrepp parallellt med de svenska. Det finsksprågiga materialet finns utsatt på nätet för att det därigenom ska kunna hjälpa finskspråkiga rådgivare på Seniorinfo att vid behov bistå också svenskspråkiga seniorer. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Vad är det om? [IV]:   Bra att veta om nätmaterial


  Var hittar jag information om dataspel för seniorer? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Många tycker naturligtvis att dataspel är helt förkastligt tidsfördriv. Spelen kan dock utan stress och möda lära seniorerna nya saker och färdigheter - utan att de ens själv märker det. Spel skärper seniorers minne och motorik. Det finns ett hart när otroligt utbud på dataspel på internätet. Leka och lära lotsningen har valt ut de mest pedagogiska dataspelen och lagrat ut dem färdigt virusskannade på en servicedator för trygg överföring till den egna datorn. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Var hittar jag de besvarade frågorna om e-posten? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Leka och lära lotsningen har ett växande arkiv av svar på vanliga frågor om web-posten på nätet. Materialet finns till för att seniorerna via det ska kunna repetera på saker som fallit ur minnet. Samtidigt ger arkivet senioren en förträfflig möjlighet att förkovra sina kunnigheter i form av självstudier på egen hand. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Var hittar jag de besvarade frågorna om internätet? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Leka och lära lotsningen har ett växande arkiv av svar på vanliga frågor om internätet på nätet. Materialet finns till för att seniorerna via det ska kunna repetera på saker som fallit ur minnet. Samtidigt ger materialet senioren en förträfflig möjlighet att förkovra sina kunnigheter i form av självstudier på egen hand. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Var kan man studera i internetskolor på Internet? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Leka och lära lotsningen har en liten internetskola på nätet. Det är en enkel och överskådlig vägledning som riktar sig till absoluta noviser. Materialet ger en god inblick i vad Internet är. Lilla internetskolan ger samtidigt senioren en möjlighet att bekanta sig med och bekvämt öva sig i användningen av web-läsaren MS Internet Explorer. Materialet erbuder dessutom den bevandrade senioren länkvinkar till verkligt avancerade internetskolor. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Varifrån kan jag få HelpDesk-stöd i seniorlotsningen? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Leka och lära lotsningen har publicerat mycket nätmaterial som är avsett att fungera som ett HelpDesk-stöd i seniorlotsningen. Internetskolan har sin egen funktion i den här egenskapen för absoluta noviser. Den strama regeln på 3-timmar på Seniorinfo uppmjukas av en mycket naturtrogen "minneslista" på de första stegen i web-posten Suomi24. Web-posten erbjuds också en detaljerad "HelpDesk-funktion i form av svenskspråkiga bruksanvisningar i Suomi24. Det avancerade samspelet mellan MS Word och web-posten kan initieras via Lilla Word-skolan. Självstudier kan alltid kompletteras med direkta frågor till HelpDesk-stödet "SeniorInfo svarar" via e-posten. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Hur hittar jag till seniorlotsningens web-plattform? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Forum för Seniorinfo är seniorlotsningens web-plattform. Det är fråga om ett nätsamfund som kallas "Nätverket Seniorhuset" och det fungerar som en öppen idégemenskap, inte bara för seniorerna i Helsingfors, på Luckan i Glaspalatset, på Folkhälsans Infotek i Tölö och på Seniorinfo på Kampen samt på Seniorhuset i Brunakärr, utan också för alla globala svenskspråkiga seniorer. Nätsamfundet erbjuder seniorerna i första hand information via ett skyltfönster för Leka och lära lotsningen men i det långa loppet också en möjlighet att själv bekanta sig konkret med olika former av elektronisk kommunikation och samvaro samt dessutom med metoder för publicering av eget material på internätet. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Var finns vinkar om nyttiga seniorsaker på Internet? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Det är egentligen ganska naturligt att utbudet av nyttiga och roliga saker på internätet är störst i de grupper som har använt internätet längst. Därför finns det ett så stort utbud på både nytt och gammalt material som är användbart i akademiska sammanhang. Internätet har tyvärr i myterna också fått förbli ett ungdomligt media. Detta har lett till ett så groteskt stort utbud av speciella prylar och saker som intresserar bara tonåringar. Först fr.o.m. år 2000 har utbudet av s.k. seniorvänligt material ökat på internätet. Leka och lära lotsningen har samlat upp en hel del nyttiga och roliga vinkar som finns publicerade på en Länkportal och Surfingbräda för Seniorer. Det är inte alls lätt för en senior att hitta nyttiga och roliga saker på egen hand. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Varifrån kan jag söka nyttiga it-verktyg på Internet? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Web-läsaren räcker ensamt till för de flesta seniorernas behov. Ibland publiceras dock material i en sådan form att web-läsaren behöver ett parallellt program för att man ska kunna avläsa dokument. I synnerhet i utbudet av information som organisationer publicerar krävs det nästan utan undantag programvaror såsom MS Word och Acrobat Reader. Också i privata sammanhang krävs det ibland speciella programvaror för att kunna titta av bildmaterial eller låsa upp och läsa av packad information. Leka och lära lotsningen har samlat upp en hel del nyttiga gratisvinkar som finns publicerade på internätet i en länksamling om användbara och trygga gratis prylar och programvaror på nätet. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Var hittar jag material om den obändiga söklusten? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Boken om den obändiga söklusten beskriver till stora delar vad det är fråga om i Leka och lära seniorlotsningen. Lotsningen uppmuntrar ju seniorer att försöka att anpassa sig till osäkerhet, att tåla misstag och att lära sig att improvisera (sökmänniska). Leka och lära tar också tydligt avstånd från (skol)kursernas målsättning med inlärning av kunskaper utantill (lärmänniska). Man kan också omskriva saken och kalla målet i seniorlotsningen till att "väcka det slumrande barnet" i senioren. Ändå är skolkurser alldeles förträffliga komplement till lotsningen. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Var hittar man info om SeniorInfo, om Seniorhuset? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Information och rådgivning på Seniorinfo annonseras främst ut på själva enheten, Luckan i Glaspalatset, Folkhälsans Infotek i Tölö, Seniorinfo på Kampen - samt på enheternas egna infosidor på internätet. Seniorinfo är ur seniorlotsningens synvinkel tre alternativ av flera fysiska utrymmen där seniorlotsning kan ges. Lotsning ges internt också på Folkhälsans Seniorhus i Brunakärr. Seniorlotsningens egna infosidor på internätet finns på Forum för Seniorinfo: Nätverket Seniorhuset. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

  Vilka är de frivilliga personerna i seniorlotsningen? UPP TILL SIDANS BÖRJAN

   Frivilliga på Friskatag på Seniorinfo har sitt ursprung i ett försöksprojekt. Projektet "Klubb Friska Tag" var ett aktivitetscentrum för svenskspråkiga arbetslösa och pensionärer. Verksamheten sponsorerades mellan åren 1998-2000 av PAF och Folkhälsan. Kärngruppen av frivilliga har med ett mycket ringa manfall lyckats arbeta ihop under officiellt oorganiserade former sedan år 2000 till dags dato. Planerna att öka på de begränsade frivilliga resurserna finns redan färdiga. TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN FRÅGA YTTERMERA

   


  | LEKA OCH LÄRA SUOMEKSI | programblad | lära IT i vardagen | om web-posten | om internätet | FRÅGA SENIORINFO |

  Copyright © Svens Lucka

   KOLUMBUS BESÖKSUPPFÖLJNING