| > förstasida < | friskatag | nätverket | hemsidor | länkhavet | gästbok | leka & lära | kartbladet |

Användande av nätverk ökar kontakter och minskar isoleringen bland seniorer och människor med rörelsehinder i Seniorhemmet på Folkhälsan.
Nästan en fjärdedel av EU's befolkning är 55 år och - äldre. En stor del av dem är pensionerade. Att gå i pension anges som svårt för många, av olika anledningar. Förlusten av sociala kontakter kan vara besvärande. Nedsättning i rörlighet kan bidra till ytterligare svårigheter att knyta nya sociala kontakter. Förluster som äldre dessutom naturligt nog ofta ställs inför är vänners och släktingars död. Dessa livssituationer är svåra att hantera om man inte har ett fungerande socialt nätverk. Internet har redan hunnit bli ett beprövat medium för social kontakt där särskilt e-post och deltagande i olika samfund på nätet kan vara till synnerligen rikt värde. Tillgängligheten av tekniken - och dens användbarhet - kan dock vara rätt så besvärlig, inte minst för äldre. Vad som behövs för de äldre är lotsar med ändlöst tålamod. Sist och slutligen är ju seniorerna skeppare i sitt eget liv? Året 1999 såg Sven Nyberg 60+ statistik som visade att bara 17% av dem över 60 år använder internet. I åldersgruppen 16-20 år använde 72% internet. Det ser faktiskt vid en första titt ut som om användningen av internet sjunker med stigande ålder. Då Sven dessutom anser att seniorerna har blivit övergivna i det nya it-samhället tänkte han att här behövs en humanare handledning. Många äldre kände ett starkt behov att hänga med och några få gick olika datakurser. Men de är inte bra, anser Sven. Det kommer någon ung människa som ska visa hur man gör. Han trycker bara snabbt på knapparna och säger en massa konstiga ord. Sedan överger han seniorerna och lämnar dem ensamma med sina frågor. Vi äldre behöver eggelse och impulser för hjärnan, säger Sven. Dessutom fyller internet många praktiska funktioner. Använt på rätt sätt är det en stor glädje- och kunskapskälla. Man kan dessutom behändigt och utan trängsel och stress betala räkningar och handla mat på nätet. Och internet ska vara roligt.

                 Följande Seniorer har egna Hemsidor:   Hälsa gärna på i Gästboken eller Nätsamfundet:                
Gunvor
Gebbie
Margareta

Vem har skrivit sina hälsningar i vår gästbok?
Skriv - dina hälsningar direkt in i vår gästbok
Tag del i nätverket seniorhuset på internätet


Gratis hemsidor fanns att låna från MTV3.fi i Finland
Gratis-samfund är lånat i MSN Communities i Finland
Gratis-gästboken är igen lånad från Freebok i Finland

[ Denna sida syns och fungerar bäst med MS IExplorer 4.0, eller yngre ]

| > förstasida < | friskatag | nätverket | hemsidor | länkhavet | gästbok | leka & lära | kartbladet |

Copyright © Svens Lucka