| seniorer | nätverket | > hemsidor < | länkhavet | gästbok | leka & lära | kartbladet |

Seniorers privata hemsidor       Gästbok på Seniorhuset            
Personliga hemsidor är ett förträffligt sätt att berätta åt andra människor vad man själv är intresserad av och att man är öppen för en ny bekantskap. En hemsida är på något sätt ett skyltfönster och som de flesta av oss människor så älskar vi att gå och fönstershoppa. Dagens markettar är egentligen en massa stora bås som är ihopskuffade till väldiga gytter och varje bås omges av nånslags osynliga fönster - eller i alla fall nånting som gör att vi känner oss mera som betraktare än som en del av skådeplatsen. När sedan nån nu surfar på vära hemsidor så får den i lugn och maklig takt bekanta sej med oss utan att vi genast stirrar tillbaka. Och sedan - om man så tycker - så tar man kontakt med nån som känns som en själsfrände. Då är dessutom kontakten så där passligt anonym - man kan ju ännu dra sej tillbaka inom sitt skal om den andra inte är den som man trodde. Och det här gäller ju lika åt båda hållen. Nog är det väl skönt att inte behöva prata genast? Man får liksom lyssna - och peta - först. Nuförtiden så har ju alla sin egen e-post. Och det är ju fint. Det är bara inte så att man riktigt kan visa upp den åt andra. En gästbok är just en sådan bok som man ska visa ut. Den berättar ju så mycket om hur andra uppfattar oss och våra hemsidor - alltså för andra. Det är liksom en slags reklam för vårt lilla samfund - vår lilla grupp. Dessutom är ju gästboken nånting mycket typiskt för hur det ska vara - och är - på internätet. Den är interaktiv - man kan hålla på och byta tankar inför öppen ridå. Man är inte alltid särskilt anonym med e-posten. Inte ens fast man uppträder under en pseudonym - ett alias. Man kan ju få e-post på returen - bevars. En gästbok är ett sådant forum där man kan säja sin åsikt och komma fram med sina tankar utan att man genast måste bekänna vem man är. Man lämnar bort adressen till sin e-post helt enkelt. Trots det så kan inlägget besvaras av nån av oss i vårt lilla samfund - jovisst, direkt besvaras - eller ett eget nytt inlägg sätta in. Till etiken på internätet hör dessutom det att om man får en påhälsning av nån i sin gästbok så ska man i sin tur gå och hälsa på i den andras gästbok - isynnerhet om det riktigt bes om det. Med god tur så kan man hitta vänner för livet. Det är det som är till glädje och nytta i internätet.

                 Följande Seniorer har egna Hemsidor:   Hälsa gärna på i Gästboken eller Nätsamfundet:                
Gunvor
Gebbie
Margareta

Vem har skrivit sina hälsningar i vår gästbok?
Skriv - dina hälsningar direkt in i vår gästbok
Tag del i nätverket seniorhuset på internätet


Gratis hemsidor fanns att låna från MTV3.fi i Finland
Gratis-gästboken är igen lånad från Freebok i Finland

[ Denna sida syns och fungerar bäst med MS IExplorer 4.0, eller yngre ]

| seniorer | nätverket | > hemsidor < | länkhavet | gästbok | leka & lära | kartbladet |

Copyright © Svens Lucka