| leka och lära? | om seniorinfo | om web-posten | om internätet |    

 LEKA OCH LÄRA MED FRISKATAG

Kolla in Seniorernas offentliga gästbok

 KOLLA IN GÄSTBOKEN PÅ SENIORHUSET

En gästbok är just en sådan bok som man ska visa ut. Den berättar ju så mycket om hur andra uppfattar oss och våra hemsidor - alltså för andra. Det är liksom en slags reklam för vårt lilla samfund - vår lilla grupp. Dessutom är ju gästboken nånting mycket typiskt för hur det ska vara - och är - på internätet. Den är interaktiv - man kan hålla på och byta tankar inför öppen ridå. Man är inte alltid särskilt anonym med e-posten. Inte ens fast man uppträder alias.

Boka din lotsningstur online via "Gästboken"

Lotsarna och noviserna kommunicerar om lotsningsturer via "Gästboken" eller på e-posten. "Gästboken" är öppen för alla - och alla kan vid behov samtidigt titta in i "Gästboken". En besvarad offert syns för alla - genast då bokningen är inskriven. Bekräftelsen syns också genast åt alla håll. Till skillnad från den privata bi-polära kommunikationen i e-posten är kommunikationen i "Gästboken" ett simultant, offentligt diskussionsforum för massorna. En anslagstavla!

 ABONNERA LOTSNINGSTUR VIA GÄSTBOKEN PÅ SENIORHUSET

    Gästboken är speciellt för interna bokningar av lotsningsturer på Seniorhuset i Brunakärr.

 ABONNERA LOTSNINGSTUR VIA GÄSTBOKEN PÅ SENIORNÄTET

    Gästboken är gemensam för offentliga bokningar av lotsningsturer på Seniornätet, Infoteket och Luckan.

 ANMÄL OM BEHOV AV LOTSNINGSTUR PÅ LUCKAN

    Gästboken är gemensam för offentliga bokningar av turer till It-akuten och/eller It-dagisLuckan.

| leka och lära? | om seniorinfo | om web-posten | om internätet |