| leka och lära? | om seniorinfo | om web-posten | om internätet |    

 LÄRA IT I VARDAGEN - PERSONLIG IT-LOTSNING

Lära IT i vardagen - en annorlunda Senior-IT

Kursen "Lära IT i vardagen" är en formell processdel inom konceptet "Leka och lära". Det är dock inte fråga om en kurs i traditionell mening. Processen omfattar personlig lotsning samt nätkursmaterial - för praktiska färdigheter i Senior-IT. It-lotsningen utnyttjar offentliga datorer. Tre kundrådgivningsenheter (Infoteket, Seniorinfo, Luckan) erbjuder sina kunddatorer gratis för it-lotsning. Kursen utgår från lotsade självstudier. Noviserna lotsas personligt till praktiska färdigheter men förkovrar sig på egen hand i teoretiska kunnigheter utifrån nätkursmaterialet. Kursen fortgår som en kontinuerlig process och takten anpassas helt till novisens behov. Lotsens roll är inte föreläsarens utan en kombination av "tutor" och "mentor".

 ABONNERA LOTSNINGSTUR VIA GÄSTBOKEN PÅ SENIORNÄTET

    IT-lotsarna och -noviserna kommunicerar t.ex. om lotsningsturer via "Gästboken" eller på e-posten. "Gästboken" är öppen för alla - och alla kan vid behov samtidigt titta in i "Gästboken". En besvarad offert syns för alla - omedelbart då bokningen är inskriven. Bekräftelsen syns också genast åt alla håll. Till skillnad från den privata (två personers) kommunikationen i e-posten är kommunikationen i "Gästboken" ett interaktivt och offentligt, "instant" diskussionsforum, en anslagstavla - för massorna.

 LADDA NER: PROCESSPLAN ÖVER KURSEN - LÄRA IT I VARDAGEN. OBS! DOKUMENTET ÄR I PDF-FORMAT.    Kursplanen över "Lära IT i vardagen" kan laddas ner för närmare bekantskap. Dokumentet är i pdf-format så du behöver en pdf-läsare t.ex. "Acrobat Reader" för avläsning.

| leka och lära? | om seniorinfo | om web-posten | om internätet |