En första miniansats till en framtida skola?

 

Läs texten i boken "Den obändiga söklusten"

 

Definitioner, grundprinciper och förklaringar

 

  Sökmänniska:   Lärmänniska:
  - "Sökologi"   - Pedagogik
  - Learning by searching   - Learning by instructions
  - Sökfunktions användning på datorn   - Hjälpfunktionsanvändning på datorn
  - PBL/ PBU, problem based learning   - Föreläsningar
  - Individualism   - Kollektivism
  - Snabb återkoppling   - Långsam återkoppling
  - Dialog mellan lärare och elev   - Monolog
  - Fokus på student-lärare och student-student relation   - Fokus på student- lärare relation
  - Internet   - Lärobok
  - Fritext sökning   - Sökande inom vissa ramar

 

Analogier vid jämförelser, exempel: