L ä n k h a v e t  L ä n k h a v e t s  t i p s l o g o  p å   S e n i o r h u s e t

 S u r f b r ä d a n

 DAGENS TIPS - NYHETER PÅ LÄNKHAVET      Torsdag 28.2.2008  8:52    

Surfa på internätet? Det betyder ju att man klickar sig mer eller mindra planlöst fram och låter chansen avgöra vad man får för behållning av nöjet. Nyttiga och roliga saker är däremot inte alls lätta att hitta på internätet. Länkportal © Sandlådan är en länksamling och surfingbräda för Seniorer som innehåller nyttiga och roliga länktips och surfingvinkar. Länkarna har samlats upp fr.o.m. början av år 2000 och samlingen har vuxit till sig ordentligt sedan dess. Surfbrädans drygt 250 länktips är indelade i 15 kategorier. Drygt 100 länktips är dessutom recenserade.

 NYHETER PÅ LÖPANDE BAND I NYA PRESSEN  
 NÄTVERKET SENIORHUSET PÅ MSN © COMMUNITIES  

Seniorhusets samlade länkvinkar finns som recenserade nyckelval i tipsarkivet "Nytta och nöje". Portalen "Seniorhuset" är en idégemenskap, ett öppet nätsamfund och en depå för svenskspråkiga seniorer 55+. Seniorlotsningen "Leka och lära" upprätthåller nätsamfundet och publicerar däri en växande samling seniorvänliga länktips. Länktipsen presenteras varannan vecka i Seniorhuset med korta recensioner och uppsamlas i kategorier på länkportalen "Surfbrädan".

 TILL TIPSARKIVET - RECENSERADE LÄNKVINKAR

Tipshörnans vinkar av äldre årgångar sparas ut som kopior i tipsarkivet "Nytta och nöje". Tipsarkivet har en "lotteri"-funktion som låter slumpen avgöra vilken länkvink som plockas fram till först på bildskärmen. Klicka på det blommiga "slumpvalet" härintill och kolla vilket recenserat nyckelval ödet lotsar dig till.

 PRENUMERERA PÅ LÄNKFYND I NYTTA OCH NÖJE

 GÖR ETT SLUMPVAL UR TIPSARKIVET

  N ä t m a t e r i a l  - för självstudier för mera bevandrade it-noviser i mogen ålder

Seniorlotsning - Leka och lära © Friskatag

Visionen i lotsningen är att seniorerna ska kunna använda och utnyttja internätet, dvs e-posten och webben helt självständigt. Seniorlotsningen riktar sig på att röja bort hinder för senioren att uppnå den behövliga kunnigheten. Lotsens främsta uppgift är att få seniorens nyfikenhet och söklust väckt så att det egna initiativet sporras. I det är det viktigt att senioren ingjuts mod och självsäkerhet i att tåla både misstag och osäkerhet.

Personlig lotsning samt nätkursmaterial - för praktiska färdigheter i senior-IT

Webverkstad - för mera bevandrade noviser

Målsättningen är att kunna i samband med projekt offerera en professionell kunnighet i informations- och kommunikationsteknik. Informatörer har en föråldrad inställning till samt en svag kunnighet i Web Authoring. Sekundärt eftersträvas en lotsning av informatörer till en produktion av substans med högt informations- och penetreringsvärde. Lotsningen ska utnyttja teknik och principer för kvalitativ och effektiv Web Authoring.

Fristående inslag för Seniorlotsningens "Nytta och nöje"

Seniorhuset - idégemenskap och nätsamfund

Noviserna i web-posten och/eller internätet upptas automatiskt till medlemmar i idégemenskapen "Seniorhuset". Noviserna kan utnyttja debattforum för frågor om web-posten och/eller internätet. Medlemskapet gör det möjligt för noviserna att i framtiden publicera eget nätinnehåll på egen hand i "Seniorhuset". Noviserna instrueras i användningen av interaktivt internät i extra handledningar.

Umgås på svenska på Nätverket Seniorhuset - en öppen idégemenskap och ett interaktivt nätsamfund

Aktuellt på Bloggen - Nätverket Seniorhuset

Tänkvärdheter! Gyllene Axblogg! Trovärda Myter!

 WEBBLOGG.SE - SKAFFA DIG EN EGEN WEBBLOGG      BLOGGER.COM - SKAFFA DIG EN EGEN WEBBLOGG      

Umgås på svenska på Bloggen Nätverket Seniorhuset - en interaktiv webblogg - aktuella inlägg & kommentarer
 


Lotsarna och noviserna kommunicerar via Gästboken om lotsningsturer, eller så på e-posten. Gästboken är öppen för alla - och alla kan vid behov samtidigt titta in i Gästboken. En besvarad offert syns för alla parter - genast då bokningen är inskriven. Bekräftelsen syns också genast åt alla håll. Till skillnad från den privata kommunikationen i e-posten är kommunikationen i Gästboken ett simultant, offentligt diskussionsforum för massorna. En öppen anslagstavla helt enkelt!

Gästboken är en gratis nättjänst på © Freebok.net


 HOTMAIL.COM - LOGGA IN PÅ POSTKONTORET    

 LUUKKU.COM - LOGGA IN PÅ POSTKONTORET    

 YAHOO!.SE - LOGGA IN PÅ POSTKONTORET    

 SUOMI24.FI - LOGGA IN PÅ POSTKONTORET    


Lotsarna använder sinsemellan en Kalender för att kunna koordinera processen med lotsningsturerna. Kalendern är privat - endast de som har tillgång till gångbart signum och lösen kan avläsa innehållet och skriva in annoteringar. Servicen har också en intern Adressbok som fungerar som ett gemensamt forum och samarbetsunderlag för lotsarna. Värdar kan vid behov få full tillgång till gångbart signum och lösen.

Kalendern är en gratis nättjänst på © Yahoo.com

 BOKA LOTSNINGTUR I GÄSTBOKEN

 ONLINE KALENDERN HITTAS NU I YAHOO           

 Copyright © Lära IT i vardagen

| sandlådan | friskatag | seniorer | nätverket | hemsidor | gästbok | länkhavet | surfingbräda | leka & lära |

Copyright © Svens Lucka


 LEKA OCH LÄRA - VAD ÄR DET OM (?)