L a n d e t   ä r   f a t t i g t   o c h   s k a l l   s å   f ö r b l i

Esplanadparkens trådlösa nätverk har besökts i flera repriser
Vi är nästan lika, men vi finländare är nog ändå lite bättre

    Estland är ett land som många finländare fortfarande ser som litet och efterblivet och som nog duktigt strävar på och gör framsteg, men som fortfarande har hål i trottoarerna och omålade fasader. Estland är ett landet dit många åker för att bekräfta sin nationella identitet: vi är nästan lika, men vi finländare är nog ändå lite bättre.

Estland har rusat förbi oss i fråga om informationsteknologi

    Det är sant att BNP per capita är nästan dubbelt så hög i Finland som i Estland och att estländarna på många områden har större problem än vi. Men samtidigt är vi blinda för att Estland i många fall har rusat förbi oss, främst i fråga om informationsteknologi. Det gäller allt från småsaker som att estniska bankomater låter kunderna själva välja sin egen PIN-kod till betydligt större saker, som elektroniska id-kort. 900.000 estländare har numera ett sådant. Det fungerar dels som biblioteks- och busskort, dels som id-kort när man gör sin skattedeklaration på webben (år 2005 gjorde 76 procent det). Med id-kortet kan man dessutom rösta i val hemma vid sin egen dator och mycket, mycket annat.

I Finland är det omöjligt att hitta en komplett lista över hotspots 
Helsingfors är ett  u-land på trådlöst
    Eller ta de granna orange-svarta skyltar med texten "wifi-ee" som finns så gott som överallt och som signalerar att det finns en hotspot för trådlöst internet - i de flesta fall helt gratis. Det är bara att klicka "okej" och börja surfa. På sajten www.wifi.ee finns en exakt lista över alla hotspots i landet, just nu är de över 832 stycken.
    I Finland är det omöjligt att ens hitta en komplett lista över landets hotspots, den mest utförliga jag har hittat tar upp 431 stycken - i ett land som har fyra gånger så många invånare som Estland! Helsingfors stad upprätthåller en lista övet hotspots i stan - de är 76 stycken. Jämför det med Tallins 318. Dessutom har man i Finland inte begripit att det inte räcker med att sparka igång ett trådlöst nätverk - man borde också se till att de är tydligt utmärkta, så att folk hittar dem.

Turisterna vill bara höra om hur fattigt och efterblivet Estland är

    När Estland återfick sin självständighet hade bara hälften av invånarna ens en vanlig trådtelefon. I dag klår estländarna största delen av Europa i fråga om mobil- och internetanvändning. Att Estland har gjort ett sådant informationsteknologiskt tigersprång beror väl på att man efter 1991 hade ett enormt psykologiskt behov av att snabbt bli en ultramodern, västerländsk stat. Och fri tillgång till information är en viktig grundpelare för alla demokratier.

    När jag diskuterar Estlands snabba framsteg med en estnisk bekant, som ofta guidar svenska och finländska turistgrupper, suckar hon och berättar att hon nog försöker berätta om den estniska IT-revolutionen - men turisterna är inte intresserade. De vill bara höra om hur fattigt och efterblivet Estland är . . .
    Finländarna älskar att tala om sig själva som "världsledande i fråga om mobil och internetanvändning".  Men det börjar bli en sanning med modifikation. Vi borde nog svälja stoltheten och börja ta modell av vår "efterblivne" "lillebror".

Theresa Norrmén – Hbl Debatt, Kolumn 1.8.2006

Copyright © Svens Lucka