När infaller påsken?

När infaller påsken?Vår påsk är rörlig i almanackan och infaller den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen, det vill säga någon gång mellan den 22 mars och den 25 april. På så vis blir påsken en rörlig helg med olika datum varje år, till skillnad från exempelvis julen. Tidigast kan påskdagen hamna den 22 mars, vilket den gjorde 1818 och det dröjer länge innan det inträffar igen. År 2285 närmare bestämt. Senast kan påskdagen infalla den 25 april och så var fallet år 1943, och nästa gång den kommer så sent blir år 2038. Det är inte den astronomiska (verkliga) fullmånen, som man räknar efter när man bestämmer påskdagen, utan den s.k. metonska (ecklesiastiska) fullmånen, som gäller kyrklig administration. Enligt kyrkomötet i Nicaea 325 firas påskdagen första söndagen efter den första ecklesiastiska fullmånen som beräknas med hjälp av Metons cykel, inte den astronomiska. Det blir söndagen närmast efter 20 mars, oavsett vilken dag den verkliga vårdagjämningen inträffar. Denna fullmåne kallas påskfullmånen och dygnet då den inträffar kallas påskterminen.

Den kristna påsken frigjordes från den judiska och fick sin egen traditionsbundna tidpunkt. Därmed kunde man bevara dess historiska bakgrund, och än idag kan vi fira vår påsk på samma dag under samma lysande påskmåne som den gången i Egypten och i Jerusalem.

Det är obekant när de kristna började fira en egen påskhögtid till minne av Jesu död och uppståndelse. De äldsta beläggen är från 100-talets mitt men det är möjligt att bruket fanns redan på apostlatiden. Från ca. år 200 blev påsknatten (mellan lördag och söndag) det tillfälle då katekumenerna döptes och för första gången fick del av nattvarden. De förbereddes genom en tid av fasta och undervisning, och härifrån har kyrkoårets fastetid utvecklats. Påskhögtiden varar sedan gammalt i 50 dagar och avslutas med pingsten. Under denna tid brinner i många kyrkor ett särskilt påskljus. Själva påskveckan, stilla veckan, inleds med palmsöndagen och innehåller bl.a. skärtorsdag, långfredag och påskdag, följd av annandag påsk.

Till att börja med firade den kristna församlingen inte påsken som vi gör nu en gång om året, utan varje Söndag var en sorts påskdag då man ville påminna om Jesu seger över döden på "den första veckodagen". Man kallade den "Herrens dag". Det var alltså Jesu uppståndelse som skapade den första söndagen. I svenskan kommer namnet Söndag från de språk som senare kallade söndagen för solens dag. Sunday på engelska och Sonntag på tyska. Långt efteråt, ungefär från och med 300-talet förekom det som vi idag kallar påsk. Man hade då istället en större fest en gång om året.

Läs mera om:
- hur vår påsk kom till
- påskens alla dagar

Copyright © Sofie Loman