S T A R T S I D A N
 
Karo i hundbots halm mår gott,
 vaknar och viftar svansen smått,
 Karo sin tomte känner,
 de äro goda vänner.  N Ä S T A   V E R S

 F Ö R S T O R A   B I L D E N

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |