| seniorer | nätverket | hemsidor | länkhavet | gästbok | leka & lära |

Skriv in din respons på e-postblanketten

skriv in ditt namn eller kanske din pseudonym:

skriv din adress på e-posten eller internätet:

skriv in din respons - - eller be om att kontaktas:

Blanketten på internätet behövs av alla dem som inte har sitt eget e-postprogram på pc:n. De som har det kan lätt ge sin respons direkt på e-posten. För dem som har sitt e-postkontor direkt på internätet, såsom Seniorerna, är e-post via blankett en bekväm metod. Man kan alternativt skriva in sin respons direkt i gästboken. All konstruktiv respons återges även i samma gästbok på Seniorhuset.

| seniorer | nätverket | hemsidor | länkhavet | gästbok | leka & lära |

      Copyright © Svens Lucka