LÄRA IT I VARDAGEN - PERSONLIG IT-LOTSNING

Anmälning till it-lotsningens vårtermin 2007:

 PROCESSPLAN ÖVER KURSEN LÄRA IT I VARDAGEN - DOKUMENTET ÄR I PDF-FORMAT; ACROBAT READER

  vill du ännu fortsätta i personlig it-lotsning?
  ja  nej  repetera web-post 

  skriv in ditt namn - - du får tackbrev på Internet:

  skriv in din e-postadress - - du får lotsningsturer:

  du behöver inte skriva in någon text - - men om du vill så ...