Seniorhusets samlade länkvinkar, nu i tipsarkivet  Nytta och nöje - Seniorhuset är en idégemenskap, en portal, ett öppet nätsamfund för svenskspråkiga seniorer 55+. Seniorlotsningen Leka och lära upprätthåller nätsamfundet och publicerar däri en växande samling av seniorvänliga länkvinkar. Nya nyttiga och roliga vinkar har presenterats i tipshörnan varannan vecka alltsedan veckan 40 i oktober 2001. Vinkar av äldre årgångar har också sparats ut här i tipsarkivet "Nytta och nöje".
Länkarna föregående och nästa vink fungerar här i tipsarkivet så att slumpen avgör vilken länkvink som plockas fram till först på rutan. Låt slumpen välja! Lycka till!

 Starten    Föregående föregående  Tipsarkiv och Lotteri nästa vink Nästa vink    Färskaste


 GOOGLE - SÖKNING DIREKT...
 
Skriv in en specifik fråga, en fras eller ett namn
Sök i seniorhuset.webblogg.se På svenska  


Copyright © Svens Lucka

   NYHETER PÅ LÖPANDE BAND I NYA PRESSEN