a d  ä r  ä n g l a r ?

 

mytologisk tolkning är ängeln en himmelsk ande trodd att vara budbärare mellan Gud, eller gudarna, och mänskligheten. En ängel kan också vara en Väktare, en himmelsk krigare, eller till och med en "kosmisk kraft". Skillnaden mellan en god och en ond ängel (demon) är mycket oklar. Därför kan änglar mest beskrivas som medlare mellan mänskligheten och det okända (gudomliga). Israels tro är att det bara finns en Gud, men innan dess så var deras tro att det fanns flera gudar - men de löste detta genom att förvandla alla utom en till änglar.

Kristendomens tro på änglar är präglat av judendomens rika änglalära, men den judisk-kristna tron på änglar härstammar från Islam. Bland änglarna råder en stark hierarki, där änglar delas in i olika hierarkier och körer. Ordet ängel (grek. angelos) betyder "budbärare eller sändebud" och är egentligen inte i biblisk mening en "karaktärstitel" utan en funktionsbeskrivning

Pippi Långstrump säger att hennes mamma är en ängel i Himlen. Men hon har fel. Människor och änglar är inte olika tillstånd i samma organism. Änglar är inte människor med vingar, lika lite som fiskar är fåglar utan vingar. Människor blir heller inte änglar när de dör. Änglar är en annan sort. Människan är skapad med kropp, ängeln är det inte. Änglar är immatriella, - de är inte uppbyggda av materia (manifesterad energi) utan av levande energi, mer traditionellt känd som ande. Änglarna är således inte "inkorporerade" i rum-tiden, behöver ingen hjärna för att tänka och har följaktligen inga kroppsdelar eller beståndsdelar överhuvudtaget. De kan därför inte delas, åldras eller dö. Däremot kan Gud förinta dem.

är änglar uppträder i gestalt är det i "lånta fjädrar". Detta kan ske antingen genom att ängeln "tar på sig" en tillfällig kropp eller genom att vårt medvetande av sig självt "klär" den märkliga närvaron av ängel något slags kroppsligt utseende. Eftersom ängeln inte "hör hemma" inom rumtidens gränser kan dess lånade eller av oss givna gestalt bli skrämmande; rent av monstruös. Änglarnas kroppar är inte uppbyggda som våra, som odlas fram genom livet, utan tillfälliga masker skapade genom tillfällig manifestation av anden i rumtiden.

Änglar uppträder ofta, men inte alltid, i mänsklig form. Bibeln berättar både om änglar som inte verkar se ut som mer än vanliga män, om sådana som trots sin mänskliga form "väcker uppmärksamhet" och om rent monstruösa varelser. Att döma av vittnesbörd från änglamöten, är det inte så att änglarna alltid har vingar eller glorior. Och de är inte lika bokmärkesänglarnas feta, könslösa små keruber. Däremot tycks de tycka om att stråla och vara ljusa. Och änglarna tycks föredra att uppträda som stiliga, majestätiska unga män - möjligtvis därför att detta svarar mot våra fördomar om hur en imponerande gestalt ska se ut.

 

  Oredigerade origaltexter kan hittas bl.a. hos   © Solvej och © Jonatan.

| änglar | trygghet o glädje | änglavokabulär | mickelsmäss | källor |

© virtualgarden   last modified:

 T I L L   I N E H Å L L E T

 R E S P O N S