bobcat.gif (9635 bytes) suomi
english
svenska

 

Hemsideservice  Homepage Providers
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a
leviiva.gif (1068 bytes)
Cloverapilaset

Tisdag 3.12.2002 , klo 14.26


Sandlådan har fyra hörn - mina fyra hembaser på internätet. Nätet bärs som mest upp av sex pelare, operatörer - av vilka tre är gratis. Det också finns en sjunde pelare men den är inburad på intranätet. Min privata iNet PRO hemsideservice är därför på många håll inlåst med lösen. Sidorna på intranätet är nämligen avspeglade där. Det som gör lösenhanteringen annorlunda är det att den inte alls styrs av servern. Lösenorden både krypteras och kollas på pc:n med lokala Javascript. Intressant? Kolla min Javascript Season.

  KLIK!

  • Kolumbus Navigational Entrance, bärs upp av finska Elisa. Det var också min allra första hörna. ICL bjöd på en snabb isdn - jag var inte sen att låta barnasinnet - och intresset för renässansens mångpyssel - rinna över. Innehållet är inte hävt - mest enkelt pynt i olika skepnader. Det var en exercis i hype - på navigering och visualisering. Visualitet och funktion - mumifierade dokument - de representerar trenderna från 90-talets mitt. Färgskalan har glidit från dåtidens mörka mystik till skir och ljus eter. Någonstans i all denna röra finns också ett trendigt persondokument av Hype. Av mej? De hala parketternas mästare? Kolla spår och riktning i potatismjölet - Follow Sven. [1994-1995]

  KLIK!

  • Personal iNET PRO Entrance, bärs upp av finska Sonera. Nästan allt går på finska. Teman är etik och värderingar i livet - och i affärslivet. Massor med intressanta, anarkistiska och filosofiska klipp. Tiden var hoppfullt kritisk - men värderingarna hårdnade. Ointressant? Javisst, om man inte behärskar finskan suvärent. Servern bär också på mina högst personliga skatter - inlåsta och osynliga för både inblick och kritik. [1998-1999]

  KLIK!

  • PcUF - Open Windows Forum, bärs upp av facket, Sefek - eller egentligen deras pc-bransch, PcUF. Inget speciellt tema på servicen - numera. I tiden var den en tummelplats, lek och lär, för mitt historiska project på ICL i e-business (Virtual Dealer). Numera är hörnan mest av allt en öppen sandlåda med en yster kaskad av leksaker i Javascript. Någonting ordentligt ska det väl bli av den här hörnan - endera dagen, eller nån annan dag. Tillsvidare lättar den på trycket på Kolumbus servern.[1996-1997]

  KLIK!

  • WebSeniors' Open Network Community, bärs gratis upp av finska SurfEU & MTV3 (& SunPoint). Ett suvärent trangeldrama för mitt ramverk i IT för min frivilliga lotsning av svenska Seniorer 70+. En väl upplyst struktur av internätet - en utmärkt vattendelare för reklam och substans. Kolla MSN nätsamfundet för Webseniorer? Service och innehåll - enbart på svenska. [2000-2002]

   

Copyright © Cloverapilaset 1999
 

KLIK!