Irlanninvesispanielien geenitutkimus

Alla ovat kasvattini, niiden jälkeläiset, sekä entiset ja nykyiset yhteisomistuskoirani, jotka jo ovat osallistuneet Hannes Lohen geenitutkimukseen:

AKVAVITIX SALLY BE GOOD
AQUATIKUS FROZEN XPECTATION
CATANKA BESSERWISSER
CATANKA BEST SELLER
CATANKA BIG BEN
CATANKA BLAIR WITCH
CATANKA CRY FREEDOM
CATANKA DO IT WITH FREEDOM
CATANKA FEEL FREE TO STARE
CATANKA FREEDOM OF SPEECH
CATANKA FREELANCER
CATANKA FREELOADER
CATANKA FREESPOKEN
CATANKA FREESTYLER
CATANKA FREE AGENT
CATANKA FREE FALL
CATANKA FREE KICK
CATANKA FREE WILL
CATANKA HAVIS AMANDA
CATANKA HARD DAY’S NIGHT
CATANKA HIT THE ROAD JACK
CATANKA HULABALOO
CATANKA HUMPTU DUMPTY
CATANKA I HAVE A DREAM
CATANKA IN THE AIR
CATANKA INDEED
CATANKA INNOCENCE
CATANKA INTENSIVE JOJO
CATANKA INTO THE WOODS
CATANKA I WANT IT ALL
CATANKA IMPROMPTU
CATANKA INCOGNITO
CATANKA IPPOPOTAMO
CATANKA ITSELF
CATANKA KNOCK ON WOOD
CATANKA LA ISLA BONITA
CATANKA LIMITED EDITION
CATANKA LITTLE LEPRECHAUN
CATANKA LOCATION EX DURIA
CATANKA LONESOME COWBOY
CATANKA LUCKY NUMBER
CATANKA SINK THE PINK
CATANKA SISSY
CATANKA STICKY AND SWEET
CATANKA SUNSHINE REGGAE
CATANKA SMOKE ON THE WATER
CATANKA STINGRAY
CATANKA TASTE OF WALTZ
CATANKA TIN TIN TANGO
CATANKA TO BE CONTINUED
CATANKA TWO STEP
CATANKA TWENTYFOURSEVEN
CATANKA TWIST AND SHOUT
CATANKA WINNIE THE POOH
CATANKA WOODSTOCK
CALENDAR GIRL OF BIG SPANIEL
CASANOVA OF BIG SPANIEL
CHILI PEPPER OF BIG SPANIEL
COLOMBUS OF BIG SPANIEL
HOOLIGAN’S GLOBETROTTER
WHISTLE STOP’S BON BON
ZANFI THE ROAD SONG

Lisäksi yhteistyölaboratorioissa maailmalla on DNA:ta tallessa ja Suomen tutkimusryhmän käytössä seuraavista koirista:

BEVELROCK’S SLANY
CATANKA WALTZING MATILDA

Ja lista päivittyy koko ajan, KIITOS siitä teille kaikille koiranomistajille!

Lisää tutkimuksesta ja näytteenotosta alla sekä linkistä http://www.koirangeenit.fi

IRLANNINVESISPANIELIT MUKAAN GEENITUTKIMUKSIIN

Kasvattajat ja omistajat mukaan perinnöllisten sairauksien terveystalkoisiin.

Lääketieteen nopea kehitys viime vuosina on mullistanut perinnöllisten sairauksien tutkimisen.  Omasta perimästämme on löydetty jo tuhansia geenivirheitä ja niiden myötä eri sairauksien varhaisdiagnostiikka ja ehkäiseminen sekä uusien hoitomuotojen kehittäminen ovat edistyneet merkittävästi. Ison harppauksen tälle kehitykselle toi ihmisen perimän kartoitus.

Nyt myös koiran perimä on selvitetty ja tarjoaa vastaavanlaiset mahdollisuudet geenivirheiden löytämiseen ja vastustamiseen. Koirilla esiintyy heti ihmisen jälkeen lajeista eniten erilaisia perinnöllisiä sairauksia. Lähes 500 erilaista perinnöllistä sairautta on kuvattu koirissa ja niitä esiintyy kaikissa roduissa.

Useimmat koirien sairaudet ovat hyvin samankaltaisia kuin ihmisillä. Sen vuoksi tutkimalla koiran perimää ja sairauksia, voimme samalla kertaa edistää myös ihmisen terveyttä. Koirien geenitutkimuksen uskotaankin nopeuttavan monien tavallisten periytyvien kansantautiemme selvittämistä. Koirat ovat palvelleet meitä jo vuosituhansia eri tehtävissä ja ovat nyt myös geenitutkijoiden parhaita apulaisia!

Olen käynnistänyt Helsingin Yliopistossa poikkitieteellisen koirien geenitutkimusohjelman, johon irlanninvesispanielitkin osallistuvat. Tutkimusohjelmani yleisenä tavoitteena on tunnistaa eri perinnöllisiin sairauksiin liittyviä geenivirheitä koiraroduistamme. Mahdolliset geenilöydöt voidaan huomioida jalostusohjelmissa niin, että sairauksia voidaan alkaa järjestelmällisesti vastustamaan ja niistä saatetaan lopulta päästä jopa kokonaan eroon.

Geenilöydön myötä rodulle kehitetään DNA-testi, jolla voidaan jo varhaisessa vaiheessa erottaa luotettavasti sairaat, terveet ja kantajayksilöt. Tämä on merkittävää, sillä se mahdollistaa myös koirien käyttämisen jalostuksessa, vaikka ne olisivatkin geenivirheen kantajia. Testin avulla koiria voidaan jalostaa hallitusti terveempään suuntaan. Kantajakoirienkin pitäminen rodussa on tärkeää perimän monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Irlanninvesispanieleilla on kuvattu erilaisia sairauksia. Olemme käynnistäneet geenitutkimukset tässä vaiheessa epilepsian ja lymfooman selvittämiseksi. Tavoitteenamme on DNA-testien kehittäminen tautien vastustamiseksi tulevaisuudessa.

Projektien onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että koirien omistajat ja kasvattajat saadaan aktiivisesti mukaan riittävän tutkimusmateriaalin keräämiseksi. Tutkimusta varten on välttämätöntä kerätä verinäyte ja sukupuu mahdollisimman monesta koirasta; sairaista yksilöistä ja niiden terveistä pentuesisaruksista sekä muista sukulaiskoirista.

Laaja tutkimusmateriaali nopeuttaa geenin tunnistamista ja DNA-testin kehittämistä. Rodun kannalta parasta olisi kerätä systemaattisesti DNA-näytteet talteen koko rodun koirista DNA-pankkiimme. Kattava DNA-kokoelma mahdollistaisi eri perinnöllisten sairauksien tutkimisen rodussa hyvin tehokkaasti ja jopa yhtä aikaa nyt ja tulevaisuudessa. DNA-pankkiin kertyisi aikaa myöten arvokkaita näytteitä myös koirista, jotka syystä tai toisesta lopetetaan tai muuten kuolevat ikääntymisen myötä. Osa koirista tulisi saada mukaan myös tarkempiin kliinisiin tutkimuksiin taudinkuvan tarkentamiseksi. Tutkimusryhmä ja yhdistys pyrkivät tukemaan aiheutuneiden kulujen kattamisessa. Monesti tutkimuksen kannalta tärkeät koirat ovat jo poissa ja DNA-näytettä ei voida enää saada, joten viimeistään nyt on tärkeiden näytteiden keruu aloitettava.
DNA-pankkia varten saadaan sukupuut selville rekisterinumeroiden pohjalta Suomen Kennelliiton koirarekisteriä hyväksi käyttämällä. Sukupuuhun yhdistetään tiedot terveistä ja sairaista lähisukulaisista näytteiden mukana tulleiden tietojen pohjalta. Koska nämä tiedot muodostavat tutkimuksen lähtökohdan, on oleellisen tärkeää, että koiran terveyteen liittyvät asiat saatetaan tutkijoiden tietoon. Rotuyhdistys jatkaa tiedonkeruuta toteuttamalla nk. viisivuotiskyselyitä, ja ylläpitää tutkimuksen kannalta oleellista tiedonkulkua tutkijoiden suuntaan myös tätä kautta.
Omistajan niin halutessa kaikki tieto pidetään salattuna ja julkaistaan vain omistajien luvalla. Ehdottaisin, että keräämme yhdessä verinäytteet kaikista rotunne koirista talteen tutkimusprojekteja varten. Näytteitä voidaan käyttää myöhemmin myös mahdollisten DNA-testien tekemiseen, eikä silloin tarvita enää uusia näytteitä koirista.

Irlanninvesispanieleiden sairauksia epilepsiaa ja lymfoomaa esiintyy runsaasti myös ihmisillä ja näillä projekteilla saattaa olla merkittävä rooli myös ihmisen vastaavien sairauksien ymmärtämisessä ja hoitamisessa. Geenitutkimuksella on nyt mahdollisuus edistää rotunne terveyttä ja hyvinvointia. Tämä on konkreettista ”PEVISA-toimintaa”.

Toivomme innokasta ja avointa osallistumistanne, jotta voimme yhdessä edistää rotunne terveyttä pitkälle tulevaisuuteen!

Hannes Lohi, FT, Dosentti
Akatemiatutkija
Helsingin Yliopisto ja Folkhälsan Instituutti
hannes.lohi@helsinki.fi
www.koirangeenit.fi

Koiragenetiikan tutkimus Helsingin Biomedicumissa

Olemme käynnistäneet koiragenetiikan tutkimuksen Suomessa. Keräämme verinäytteitä DNA:ta varten useista eri koiraroduista erilaisiin perinnöllisiin sairauksiin liittyen. Tavoitteenamme on tunnistaa geenivirheitä sairauksien taustalta ja kehittää geenitestejä jalostustyön tukemiseksi.  Koska koiran geenit ja sairaudet ovat usein hyvin samankaltaisia ihmisten sairauksien kanssa, edistämme samalla yleisesti lääketieteellistä tutkimusta.

Tarvitsemme tutkimuksiimme verinäytteitä sekä terveistä että sairaista yksilöistä. Jotta periytyvän sairauden taustalla olevan geenin sijainti voidaan paikantaa, tarvitaan aluksi näytteitä kokonaisista perheistä (sairaista yksilöistä, niiden terveistä sisaruksista ja vanhemmista; mahdollisesti myös sisarpuolista ja isovanhemmista). Jatkotutkimuksissa tarvitaan näytteitä myös muista terveistä yksilöistä; erityisesti niistä koirista, jotka ovat ylittäneet tyypillisen sairastumisiän. Eli käytännössä kaikki koirat ovat tervetulleita tutkimukseen.

Jos koira sairastuu näytteenoton jälkeen, asiasta kannattaa ilmoittaa suoraan tutkimusryhmälle ja mahdollisesti myös rotujärjestön jalostustoimikunnalle, mikäli he ovat kiinnostuneita kyseisestä sairaudesta. Me käsittelemme kaikkia tietoja luottamuksellisesti.

Näytteenotto-ohjeet:
  5-10 ml verta/koira EDTA-putkeen (violetti korkki)
  Putkeen merkitään koiran rekisterinumero, virallinen nimi ja rotu.
  Käännä putkea ylösalaisin 8-10 kertaa

Veriputket ja alla oleva lomake täytettynä postitetaan välittömästi tavallisessa postissa huoneenlämpöisenä (näyte säilyy 2-3 vrk) tutkimusryhmällemme osoitteella:

Ranja Eklund/Lohen tutkimusryhmä
Biomedicum Helsinki, huone B332a
PL 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 Helsingin yliopisto

 

 

 

 

 

SAATE (Saate WORD-dokumenttina)

 

VERINÄYTE DNA-TUTKIMUSTA VARTEN

(5-10 ml verta violettikorkkisessa EDTA-putkessa)

TIEDOT (tekstaa selkeästi, kiitos)

Koiran rekisterinumero:    

Koiran virallinen nimi:    

Koiran rotu:    

Koiran sairaushistoria ja kuvaus mahdollisista oireista
(tarvittaessa kirjoita erilliselle paperille ja nido kiinni saatteeseen):    

 

 

 

 

Omistaja:    

 

Osoite:    

 

Puhelin:    

Sähköposti:    

Näytteenottopäivämäärä:    

Näytteenottaja:    

Terveystiedot ja mahdollisen geenitestituloksen

___ ei saa luovuttaa rotujärjestölle

___ saa luovuttaa rotujärjestölle

Omistajan allekirjoitus: